Forsvarets Overkommando og Milorg skjerper tonen overfor norske offiserer som ennå ikke har meldt seg til tjeneste. Milorg påpeker at det er en plikt å reise til Storbritannia for å slutte seg til motstandskampen. Omtrent 104 offiserer har blitt beordret til London i løpet av april: «Regjeringen har bruk for Dem. Kom via Sverige hvis De på noen måte finner å kunne forlate landet». Noen av offiserene har tatt æresordet fra 1940 svært alvorlig, slik at det for disse lammer enhver tanke på motstand; de har lovet overfor tyskerne at de ikke skal utføre noen fiendtlig handling mot dem. (30.04.1943)

En gårdbruker på Ringerike får 60 dagers fengsel for å ha slaktet to kuer, én gris og 13 sauer ulovlig. (29.04.1943)

Næringsdepartementet har bestemt at det ikke skal utdeles sukker som bifôr til nye birøktere i år. Formannen i Norges Birøkterlag, Th. Hanssen, advarer dermed mot nystarting av bihold. (29.04.1943)

I Ålesund går det et Hirdtog gjennom byens gater. Regimentsfører Krohn er på besøk og holder tale på St. Olavs plass. Hirdtoget starter ved hirdkontoret i Brunholmgata. (28.04.1943)

Operasjon Mardonius: Minelimpetsene som ble festet til Ortelsburg, Tugela og en oljelekter i Oslo havn har eksplodert, og de tre fartøyene synker. Minene på Sarpfoss har ikke detonert. Forsøket på å ødelegge flere fartøy ved Akers mekaniske Verksted har ikke lykkes. Gregers Gram og Max Manus reiser nå til Stockholm og videre til England. (28.04.1943)

DS Trondhjemsfjord av Oslo, tilhørende Den norske Amerikalinje AS, blir senket av britiske fly utenfor Ryvingen fyr på reise fra Bergen til Kristiansand. (27.04.1943)

Lise Børsum, som er medlem av et nettverk som transporterer folk over grensen til Sverige, blir arrestert sammen med mannen sin. De har blant annet tilbudt innkvartering til flyktende jøder i familiens store villa i Thaulows vei i Oslo. Mannen blir sluppet fri, men Lise sitter en stund isolert på Grini før hun sendes til kvinneleiren Ravensbrück. Der blir hun værende til hun hentes av de hvite bussene i april 1945. (27.04.1943)

Leder for etterretningsorganisasjonen XU, Arvid Storsveen, blir overrumplet av Gestapo og drept når han kommer fra Stockholm til en leilighet i Vidars gate i Oslo. Planen var å konferere med andre XU-folk på stedet. Storsveen har bare falske papirer på seg, så tyskerne finner aldri identiteten til den de har skutt. XU fortsetter virksomheten under ledelse av Øistein Strømnæs og Anne-Sofie Østvedt. (27.04.1943)

Det rapporteres at årets sene påske har forløpt uten trafikkøer. Reisebestemmelsene har lagt en demper på utfartslysten, men noen har trosset reiseforbudet og kommet seg av gårde likevel. (27.04.1943)

Operasjon Mardonius: Max Manus, Gregers Gram, Halvor Haddeland og Einar Riis Johansen har innledet en sabotasjeaksjon mot de tyske fartøyene Ortelsburg, Tugela og Sarpfoss i Oslo. De har først padlet til Bleikøya, der de har utstyr for aksjonen. Der har de ventet til natten falt på, før de padlet ut og satte flere minelimpets med tidsforsinkelse på fartøyene. På grunn av nattarbeid og lys på stedet, ga de opp å sette limpets på et fjerde fartøy. Havnearbeider Sigurd Jacobsen har samtidig festet tilsvarende limpets på syv skip ved Akers mekaniske Verksted. (27.04.1943)

Elling Arnold Ellingsen fra Bergen, som er utskrevet som dekksmann i Den norske marine, faller ned i dokken i Falmouth og drukner. Han gravlegges i Bergen. (26.04.1943)

Festung Norwegen går for halv maskin: Virksomheten ved tyske anlegg er i ferd med å stanse opp. Blant annet har man ved Øyhavn i nærheten av Melhus i Sør-Trøndelag holdt på med å anlegge en flyplass og ubåthavn, men nå er det stille der. Av alle tyske anlegg for utbygging av vassdrag og aluminiumsindustri, er bare to fortsatt i gang. Arbeidet har stanset av seg selv på grunn av manglende arbeidskraft, mangel på forsyninger og sviktende råstofftilførsel. Imidlertid prioriterer tyskerne spesielt viktige prosjekter, deriblant den store ubåthavnen ved Trondheim. (26.04.1943)

Reidar Holtmon, som var med på aksjonen mot Arbeidskontoret i Oslo, blir skutt og drept av Gestapo når han kommer til sin dekkleilighet i Skovveien. Han har vært tilknyttet Milorg-distrikt 13 og Osvald-gruppen under dekknavnet «Lange». (25.04.1943)

Det er første påskedag. Påsken faller på den senest mulige datoen; forrige gang dette inntraff var 1886, neste gang er i 2038 og 2190. Bildet er fra Buvollen ved Aursjøen i Møre og Romsdal, påsken 1943. (25.04.1943)

Styrmann på DS Fagerbro, Arne Emil Huggenvik Nielsen fra Oslo, omkommer i Newcastle når han faller ut av et vindu. (24.04.1943)

Motormaskinist Peder Kaare Nonås fra Stord, som reiste over til Shetland i januar 1942, drukner i Skottland under tjeneste for Den Norske Marine. Før han kom til marinen i februar, gjorde han tjeneste om bord på DS Malmanger og overlevde torpedering i august 1942. (24.04.1943)

Broren til leder Asbjørn Sunde i Osvald-gruppen, Håkon Marinius Sunde, blir arrestert og fengslet på Møllergata 19. Det samme blir Johan Petter Bruun. Begge deltok sammen med Asbjørn Sunde i aksjonen mot Arbeidskontoret i Oslo på Hitlers fødselsdag for tre dager siden. Senere blir de overført til Grini og Akershus festning, før de dømmes til døden i SS-und Polizeigericht Nord. Etter hvert henrettes de i Trandumskogen. (23.04.1943)

Ifølge en ny lov, er krigsfrivillige som har minst seks måneders tjeneste i Den norske legion, Waffen SS eller den tyske vernemakt for øvrig, fortrinnsberettiget til opptak ved offentlig læreanstalt «når han fyller alminnelige vilkår for opptagelse». Hvis læreanstalten opererer med aldersgrense, skal krigsfrivillige gis dispensasjon. (22.04.1943)

MS Scebeli av Sandefjord blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Mersey til New York. To nordmenn omkommer, mens 39 mann blir plukket opp av eskorteskip. (21.04.1943)