De sju tilfangetagne fra MTB 345 henrettes på Ulven ekserserplass ved Bergen tidlig om morgenen. Likene blir lagt i kister som blir ført ut på dypt vann nord for Skorpo og sprengt under vann. (31.07.1943)

Den tredje transporten av fanger fra Grini til Tyskland går med båten Monte Rosa fra Oslo havn. Storparten av fangene blir sendt til Sachsenhausen, mens 34 NN-fanger sendes til Natzweiler. (29.07.1943)

Det er anlagt en ny fangeleir på Espeland i Arna øst for Bergen. Samtlige fanger fra Ulven fangeleir blir nå overført til Espeland, der det blir trangt om plassene i overfylte brakker. Vakter og ledelse oppfører seg både brutalt og tilfeldig samt driver fysisk mishandling av fangene. (29.07.1943)

Den vanskelige matvaresituasjonen har tatt knekken på den gamle overtroen om at man ikke skal spise torsk i måneder uten r. Sommertorsken blir revet bort med én gang, og den er like fin som den man får servert om vinteren. (28.07.1943)

Aldri noen sommer tidligere har det vært så stor utfart av bærplukkere fra Vestfold-byene som i år. Alle mulige fremkomstmidler er tatt i bruk, og mange plukkere har tilbakelagt flere mil, med til dels stor oppakning. (28.07.1943)

Tyskerne kaprer den norske MTB-en 345 ved Ospa i Solund og får tak i mye verdifullt og hemmelig materiale. Besetningen på seks nordmenn og én brite blir ført som fanger til Bergen og satt i arrest på Bergenhus. De er iført reglementmessig uniform, men general Falkenhorst bestemmer at de likevel skal anses som pirater, overleveres til sikkerhetspolitiet og skytes snarest mulig. (28.07.1943)

Norsk Hydro gir 100 000 kroner til familier som har fått ødelagt hus, innbo og eiendeler under flyangrepet sist lørdag. Bedriften vil også yte en ukelønn på 90 kroner til hver arbeider som har blitt midlertidig arbeidsledig på grunn av bombingen. Flere aviser har satt i gang innsamling av penger, matvarer, klær og annet husgeråd til de bomberammede. (27.07.1943)

Rapporter til Milorgs sentralledelse forteller at det nå er med 32 000 mann i fast organiserte Milorg-grupper i Norge som får opplæring i våpenbruk og geriljakrig. Imidlertid er det manko på både våpen og ammunisjon, og det hjelper ikke så mye at antallet flyslipp er fordoblet siden fjoråret. Best er det på Vestlandet, der Shetlandsgjengen bringer flere våpenlaster i land. For øvrig har Rinnanbanden lykkes i å lamme Milorg-arbeidet i Trøndelag. (25.07.1943)

Norske myndigheter i London reagerer sterkt på gårsdagens bombing av Herøya. De var overhodet ikke underrettet på forhånd, og US 18th Air Force har ganske enkelt plukket ut Herøya på det britiske Air Ministrys liste over bombemål og foretatt angrepet uten å rådføre seg med noen, aller minst med norske myndigheter. Forsvarssjef Hansteen protesterer på bombeangrepet overfor den amerikanske general Devers, men kritikken blir avvist. Britiske Air Ministry og Forsvarets Overkommando blir imidlertid enige om å sette opp en ny liste over bombemål. Denne skal så revideres hver måned fremover. (25.07.1943)

Ubåtbasen i Trondheim er bombemål nummer tre denne dagen. Dit når 41 B-17-fly, som klarer å ødelegge tre ubåtverksteder og skade tre andre. Angrepet krever syv sivile dødsofre, og de materielle skadene i nærheten er store. Bildene viser skader ved Ladehammerkaia og røyksky ved Nyhavna. (24.07.1943)

84 av de amerikanske B-17-flyene er ment å angripe den tyske ubåtbasen i Bergen, men skylaget ligger så tett over byen at oppdraget avblåses. (24.07.1943)

MT Alcides av Oslo blir torpedert og senket av en japansk ubåt på reise fra Abadan til Fremantle med olje. 17 mann omkommer etter at japanerne skyter mot livbåtene. Resterende mannskap blir satt i fangenskap i Japan ut krigen. (23.07.1943)

Ei Hamar-dame som i firetiden om natten stiller seg opp i polkøen i Strandgata i Hamar, synes oppriktig synd på de som har stått der siden klokken ett. Hun tilbyr seg – mot å få beholde sin plass i køen – å koke kaffe til dem, og et par timer senere innfinner hun seg med to kaffekjeler med duftende surrogat, varme kopper, knekkebrød og ekte sukkerbiter. Serveringen er gratis. Snakk om at noen ble populær, skriver Hamar Stiftstidende. (23.07.1943)

Osvald-gruppen utfører en vellykket aksjon mot Oslo Kretsfengsel. De to fangene Rolf Henry Karlson og Jens Ropstad slipper ut. (22.07.1943)

Utlånet av bøker har, som følge av forholdene i tiden og mørklegging, steget betydelig. Ved Deichmanske bibliotek i Oslo er utlånet 73 000 bøker flere enn i fjor. (22.07.1943)

Sosialdepartementet gir bedrifter tillatelse til å yte et ekstra tilskudd – utenom feriegodtgjørelsen – til arbeidere og funksjonærer som har helsefaglig arbeid eller som har vært rammet av sykdom eller skader og derfor trenger et rekreasjonsopphold for å bli fullt restituert. Politiet vil godkjenne søknader om reisetillatelse for ansatte som har ordnet sitt ferieopphold gjennom Feriekontoret. (21.07.1943)

Det tyske ubåtanlegget Dora I i Trondheim er ferdigstilt og blir overlevert Kriegsmarine. (20.07.1943)