Fra Sovjet ryktes det at USSRs vestlige militærdistrikt utplasserer 114 divisjoner med front mot grensen. En slik massiv oppbygging av styrker kommer Hitler for øre. Feltmarskalk og sjef for Tysklands væpnede styrkers overkommando, Wilhelm Keitel, har en gryende frykt for hva som skal skje og mistenker en nært forestående sovjetisk angrepskrig mot Tyskland. Han skriver i et internt notat:

(13.06.1941)

Fengselsstraffen til Fredrik Mowinckel, som i januar ble fengslet på grunn av seksuelle handlinger med en tysk soldat i Bergen, er av ukjent grunn endret og redusert fra ti til åtte måneder. Som følge av dette slipper Mowinckel fri fra fengselet i Tyskland. Om det faktisk har vært snakk om et kjærlighetsforhold mellom Mowinckel og den tyske soldaten, er ikke klart. (13.06.1941)

Gårsdagens signering av Inter-Allied Declaration innebærer at fjorten allierte nasjoner lover å kjempe sammen inntil seier. Det er regjeringene og eksilregjeringene til England, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Belgia, Tsjekkoslovakia, Hellas, Luxembourg, Nedeland, Polen, Jugoslavia, Norge og «Free France» som binder seg til alliansen og lover å ikke inngå fredsavtaler med aksemaktene. Regjeringene har gått med på en felles uttalelse: «Regjeringene vil fortsette kampen mot tysk og italiensk aggresjon inntil seier blir vunnet, og de vil hjelpe hverandre i kampen med den til enhver tid kapasitet de besitter.» Videre heter det: «Det kan ikke bli fred eller framgang så lenge det frie folk er tvunget ved vold inn i overgivelse til en dominanse fra Tyskland eller dets medspillere, eller lever under trussel om en slik tvang». (13.06.1941)

En del kolonialgrossister på Østlandet stifter selskapet Norcaf og setter i gang en landsomfattende innsamling av løvetann og løvetannrøtter, som skal utnyttes til dyrefôr og framstilling av blant annet kaffeerstatning. (13.06.1941)

Det nye kvinnefengselet på Ila i Østre Bærum utenfor Oslo er nå tatt i bruk som sivil fangeleir under navnet Polizeihäftlingslager Grini. Den første kontingent sivile fanger blir overført fra Ånebyleiren i Hakadal. Omtrent 115 personer flytter inn, de fleste gisler som ble tatt etter Svolværraidet. Fra første stund blir menn fra hele landet rystet sammen på Grini. Her, fra venstre, konsul Bjørnstad fra Narvik, lege Jørgen Berner fra Oslo, o.r.sakfører Haaland fra Narvik og prost Skjeseth fra Kabelvåg. (13.06.1941)