Kontrolltiltakene som er innført i mange byer i dag skaper en flom av rykter. Noen vil ha det til at engelskmennene er i ferd med å gjøre en invasjon på Vestlandet, andre mener at den tyske hær er i opprør. Bare noen få hevdet at portforbudet skyldes et tysk angrep på Sovjetunionen. (21.06.1941)

Tyskerne innfører portforbud i mange byer. Soldater slår opp plakater på gjelder, stolper og husvegger, underskrevet Reichskommissar, om at det er forbudt å ferdes ute mellom kl. 21 og 05. Overtredelse straffeforfølges på det strengeste. Bergenserne har også mistet telefonforbindelsen, uten at noen forklaring er gitt. Politimesteren i Oslo kunngjør også at passersedler til grensesone vest er ugyldige uten godkjent stempel fra politiet. Dette stanser foreløpig all ordinær trafikk til sone vest. (21.06.1941)