Det kommer forskrift om særskilt rasjonering av potetmel: Før 1. februar kan det kjøpes 200 gram potetmel mot klipp av brødmerker og ekstramerke. (30.09.1941)

I september har omtrent 50 båter dratt ut fra norskekysten med kurs for allierte havner, med omkring 730 mennesker om bord. De aller fleste melder seg til de norske styrkene i Storbritannia. Nesten alle har nådd frem, unntatt fire båter som enten har forlist i storm eller blitt bombet. Samlede tap i september er 25 flyktninger. (30.09.1941)

MB Feie avgår fra Fedje til Shetland med 24 personer om bord. De ankommer Lerwick 1. oktober. Senere gjør båten flere turer tilbake til Norge med blant annet agenter. (29.09.1941)

MB Valborg forlater Sotra på vei mot Shetland, med sju personer om bord. Båten forsvinner sporløst, likeså besetningen. (29.09.1941)

September måned har vært en av de hardeste for den norske handelsflåten. I alt syv skip har gått tapt, og 108 besetningsmedlemmer har omkommet. (29.09.1941)

«Ungdommenes kampdag» åpnes med flaggparade på Youngstorget. Og gudstjeneste i Vår Frelsers Kirke, som er fullt besatt. (29.09.1941)

NSUF, Nasjonal Samlings barne- og ungdomsorganisasjon, avholder kampdag i Oslo hvor de blant annet legger ned kranser ved statuene av Ibsen og Bjørnson utenfor Nationaltheatret for å hylle forfatterne. (28.09.1941)

Det opplyses om at prispolitiet vil gjenta kontroller på rutebåter og tog med jevne mellomrom for å avsløre reisende som har skaffet mat på ulovlig måte. Matsituasjonen i Bergen har vært meget bekymringsfull utover høsten, og mange av byens husmødre har dratt ut på landet for å forsøke å skaffe seg matvarer på bondegårdene. (27.09.1941)

En 26-åring blir dømt av NS’ domstol til seks måneders fengsel for å ha delt ut hemmelige illegale aviser. En Oslo-kjøpmann må også sone straff i konsentrasjonsleir i Tyskland for å ha lyttet på illegale radiosendinger og meddelt innholdet til andre. (27.09.1941)

Det er overraskende kontroller på Oslo-tog. Flere reisende har med seg mer matvarer enn de skal være i besittelse av; varene har de fått tak i på ulovlig måte. Blant annet er det kasser og kofferter fulle av kjøtt. (27.09.1941)

DS Siremalm, som seilte i konvoi med DS Varangberg, er også truffet av en torpedo fra en tysk ubåt. Siremalm synker raskt, og samtlige 27 om bord omkommer. (27.09.1941)

Lauritz Andreas Sand, som deltar i den illegale etterretningstjenesten XU, er arrestert av Gestapo. Sand har sendt opplysninger om tysk aktivitet på mikrofilm til de allierte. I alt skal han ha formidlet 5000 filmer. Når han blir pågrepet har han en veske full av kompromitterende papirer, og han har sannsynligvis informasjon om XU-kontakter høyt oppe i tyske Wehrmacht. Straks etter arrestasjonen blir han satt inn på Grini, og tyskerne begynner jobben med å systematisk brekke bein nesten alle steder i kroppen hans og nekte ham legebehandling. Han blir ikke drept, antakelig fordi tyskerne håper han etter hvert vil «sprekke» og gi opplysninger. Det eneste torturistene får ut av han er «NEI». Han blir sittende internert ut krigen. (26.09.1941)

Det kommer ny forordning fra Terboven om at straffen for å forlate Norge «uten tillatelse» er tukthus. Forsøk på flukt til eller virksomhet for «en fiendestat» gir dødsstraff. (26.09.1941)

Flyalarm i Vardø: Det er beskytning og lysraketter på nordre del av øya fra krigsskip i øst, antakelig engelske, men antallet er usikkert. Beskytningen varer i omtrent 15 minutter, og det blir ingen sivil skade. (25.09.1941)

Konvoi HG 73 lokaliseres av tyske fly i Atlanteren. DS Varangberg og DS Siremalm er i konvoien. En tysk ubåt sender ivei fire torpedoer, hvorav den ene treffer Varangberg. Skipet går rett til bunns. 22 mann omkommer og seks blir plukket opp av eskortefartøyer. (25.09.1941)

Et tysk fly lander ved Longyearbyen etter å ha konstatert at stedet er evakuert og forlatt. Tyskerne oppretter en meteorologisk stasjon i Adventdalen. To skøyter bringer samtidig tyske meteorologer opp til det nordvestre hjørnet av Svalbard, hvor de oppretter en annen stasjon. (25.09.1941)

Det er ikke lenger mulig å få tak i grammofoner i Oslo. De er sterkt etterspurt, og det finnes ikke ett eneste apparat å oppdrive i hele byen. (25.09.1941)