En krigsskadeundersøkelse foretatt av NSB viser at 32 jernbanevogner og tre lokomotiver til en samlet verdi av 4,5 millioner kroner er ødelagt. (31.07.1940)

Administrasjonsrådet forbyr flagging, opptog eller demonstrasjoner på kongens fødselsdag 3. august, etter ordre fra tyske myndigheter. (31.07.1940)

Folk i Arbeidstjenesten driver nybrottsarbeid på mange gårder rundt omkring. Fokuset er å få mer dyrket mark, og mange gårdsbruk samarbeider om å for eksempel skaffe seg traktor, drive med hestebytte og gi gjensidige håndsrekninger. (Faksimile: Aftenposten Arkiv)

(30.07.1940)

Riksrådsforhandlingene ligger litt brakk for tiden. Særinteressene rundt omkring i landet begynner også å dukke opp igjen, for nå er selve krigshandlingene kommet på avstand. Administrasjonsrådet får mange saker på bordet, og tyskerne presser rådet mer og mer. (29.07.1940)

Det svenske utenriksdepartementet avviser protestene som har kommet fra norsk og britisk side mot den tyske transittfarten gjennom Sverige. De kan ikke se at å tillate transitt gjennom Sverige er skadelig for Norge. De påpeker også at et lands nøytralitetspolitikk må være avhengig av de «möjligheter som stå till buds». (29.07.1940)

Det er søndag i Ski. En tyv er freidig nok til å gå inn på kirkegården og bort til sakristidøren midt under gudstjenesten og ganske rolig ta sogneprest Selmers sykkel. Sognepresten har syklet fra Kråkstad for å forrette gudstjenesten i Ski kirke. (28.07.1940)

Den tyske krigsmarine ved Seekommando Kirkenes overtar formelt Vardøhus festning. (28.07.1940)

En som er på ferie i Stordalen på Sunnmøre får rapport fra sin far i Ålesund:

(27.07.1940)