LO sender brev til Terboven der de krever at arresterte tillitsmenn løslates og gjeninnsettes i sine verv. Det forlanges også lønnskompensasjon for at matmangel har ført til stigende priser. Innfris ikke kravet, vil sekretariatet gå av. (30.06.1941)