Britene har ekstra god grunn til å feire Halloween, ettersom de nå anser luftslaget om Storbritannia som avsluttet. Luftwaffe har mistet rundt 2000 fly, mens RAF har mistet 900. (31.10.1940)

(Bildet: Halloween-feiring på St. Nicholas School i Canada, 1940)

I Bodø har det vært begravelse for 69 tyske soldater etter forliset av hurtigruteskipet Prinsesse Ragnhild den 23. oktober. Norske embetsmenn deltar i begravelsen sammen med tyske offiserer og soldater. (31.10.1940)

(Foto: Festningsverk.no)

Forsyningsdepartementet har delt ut kort med følgende rasjoneringer for såpe per måned: Opptil to såpestykker à 100 gram, 250 gram husholdningssåpe, 400 gram grønnsåpe eller 1,5 kilo vaskepulver. (31.10.1940)

Det arrangeres en stor selvbergingsmesse i Colosseum kino i Oslo. Arrangør er Norges Varemesse. Messen flyttes senere til Bergen og Trondheim. (31.10.1940)

21 år gamle Joachim Rønneberg har blitt hyttesjef i Aalesunds Skiklub. Rønneberg er en alpinist i ordets alle betydninger, på ski i og rundt tindene om vinteren og på fotvandringer med klatretau om sommeren. Han er ennå ikke innrullert til førstegangstjeneste, og når han ser at kamerater som allerede var innrullert har reist for å kjempe mot tyskerne, får han en følelse av at han har sviktet. Det skal ikke gå mange måneder før han bestemmer seg for å bidra i motstandskampen. (30.10.1940)

BAKGRUNN: Etter det militære nederlaget har mange soldater og offiserer gjemt unna våpen og holdt kontakten seg imellom i mindre enheter. Andre grupper blir også dannet med utgangspunkt i blant annet idrettslagene. Etter hvert begynner disse gruppene å samarbeide lokalt, og de er nå i gang med oppbygging av en landsomfattende organisasjon. General Otto Ruge, fra sitt fangenskap i Tyskland, har bedt flere danne motstandsgrupper, og Tore Gjelsvik (bildet) er en av de som legger opp til forbindelser mellom det som foreløpig kalles «Organisasjonen» (R-gruppen) og distriktskontakter rundt omkring i landet. R-gruppen blir den første sentrale motstandsorganisasjon, og de kommer til å distribuere informasjonsstoff til kontaktene sine gjennom Bulletinen og Fri Fagbevegelse. Senere blir organisasjonen utvidet til det vi kjenner som Milorg. (30.10.1940)

Skolen er i gang igjen i Vardø, etter at de har fått leid rom i byen. Skolenes ordinære bygg er av tyskerne tatt i bruk til andre ting. Det blir full undervisning i hovedfagene, mens blant annet sløyd og håndarbeid går ut. (29.10.1940)

BAKGRUNN: Utover høsten har en ny flyktningestrøm begynt å komme over grensen til Sverige. På våren og forsommeren krysset nærmere 15 000 grensen, men de fleste reiste hjem igjen etter kamphandlingene sluttet. Etter at kommissariske statsråder overtok styret i slutten av september, har imidlertid nye grupper dratt over grensen. Dette er dels folk som flykter av politiske grunner, dels unge nordmenn som vil verve seg til kamp og komme seg over til England via Sverige. Dette skaper nye forviklinger i forholdet mellom Sverige og Norge; en del svenske lensmenn stopper flyktningene og arresterer dem eller sender dem tilbake over grensen. Norske motstandsgrupper klarer imidlertid snart å organisere «sikre» ruter, og eksilregjeringen bygger opp sitt apparat i Stockholm for å sikre flyktningene hjelp. (27.10.1940)

(Bildet: Norske flyktninger i Sverige)