Regjeringen vedtar et «utkast til Kgl.Res. om utøving av regjeringsmyndighet under frigjøringen av Norge». Den slår fast at en regjeringsdelegasjon skal sendes over fra England så snart den militære situasjonen tillater det. (31.05.1944)

Martin Hjelmen fra Øygarden, som var leder av Osvaldgruppen (daværende Wollwebergruppen) før Asbjørn Sunde, blir halshogd med giljotin i Brandenburg. Hjelmen ble arrestert i Sverige og overlevert fra de svenske myndigheter til tyskerne i februar 1940 etter å ha vært med på å gjennomføre over 30 sabotasjeaksjoner mot skip i Oslo mellom september 1937 og januar 1939. Hensikten med aksjonene var å hindre levering av tysk krigsmateriell til general Franco under borgerkrigen i Spania. Hjelmens medarbeider Barly Pettersen fra Lurøy blir også halshogd på samme sted. (30.05.1944)

Enkelte steder i landet har ikke fyrstikker vært å oppdrive over lengre perioder i det siste. Det er den hjemmeavlede tobakken som får skylden: En fyrstikkeske varer ikke lenge når man må tenne pipa så urimelig ofte. (30.05.1944)

Få timer etter angrepet på Sollia, blir forsyningssjef for Osvaldgruppen på Toten, Ivar Amlie, skutt og drept av Gestapo utenfor hjemmet sitt på Eina. Kona blir satt på Grini til freden. (30.05.1944)

Samme dag som Osvaldgruppens aksjon i Oslo, blir gruppens hovedkvarter, Sollia pensjonat i Land, angrepet av en større tysk styrke. Etter en kraftig skuddveksling klarer leder Asbjørn Sunde og 6-7 andre, deriblant hans kone og sønn, å flykte til skogs. Deretter kommer de seg ned til Randsfjorden og flykter til vestsiden av fjorden. Resten av Sundes gruppe på Sollia blir enten drept eller tatt til fange. Flere blir senere henrettet. (30.05.1944)

20 mann fra Osvaldgruppen sprenger A/S Per Kures transformatorfabrikk ved Hasle i Oslo. Totalskadene representerer verdier for flere millioner kroner. Tyske kilder melder at aksjonen er «et av de tyngste slag mot krigsviktig industri under okkupasjonen». Norsk motstandsledelse tillegger imidlertid aksjonen liten militær verdi. (30.05.1944)

Rolf Lyng Nissen fra Trondheim dør i Sachsenhausen. Han ble arrestert i november 1942 etter å ha deltatt i illegalt arbeid. (29.05.1944)

Milorg- og Osvaldgruppen-medlem Gjermund Karl Skaarud fra Oslo blir arrestert under en rassia på toget mellom Oslo og Eina. Han fengsles på Akershus festning og blir senere henrettet i Trandumskogen. (29.05.1944)

Etter Gestapo- og Rinnanbanden-rassiaen på Fosenhalvøya, dør Halvdan Gjelvold fra Ørland etter tortur og forhør på Misjonshotellet i Trondheim. Gjelvold har operert i Milorg Distrikt 22 og har vært i sivil tjeneste som tekniker. (29.05.1944)

Forsyningssituasjonen begynner å bli prekær, og det er mangel på nær sagt alt. De fleste varer som tidligere har vært frie, er nå underlagt rasjonering, blant annet kjøkkenutstyr, elektriske artikler og møbler. Forretningene er pålagt å sørge for at de varene som finnes blir mest mulig rettferdig fordelt. Enhver form for hamstring skal unngås. Verst er selvsagt matmangelen: Stadig må folk droppe middagen, kanskje flere dager i uken. Matbutikkene er nesten tomme. Potetavlingen har vært dårlig, og når man forsøker å frakte poteter til særlig potetfattige distrikter, tar transporten så lang tid at lasten blir forvandlet til bløte klumper som ikke egner seg som menneskeføde. For tiden hjelper det lite at folk legger frem rasjoneringskort; det er ofte bare brød man kan få på dem. (29.05.1944)

Minst syv personer fra Rinnanbanden er med når store tyske styrker gjennomfører en rassia i flere kommuner på Fosenhalvøya. Joralf Borgan er ansvarlig for mishandling som fører til at heradskassereren Erling Nilsen dør natt til første pinsedag. Dagen etter sendes en rekke fanger til Vollan og Falstad, noen senere til Grini fangeleir. (28.05.1944)

Det er innført nye bestemmelser for å holde villagris. En kan nå få anvisning på kjøp av smågris, også for dem som ikke har hatt villagris tidligere, men man må ha et brukbart grisehus og kunne skaffe nok fôr. Det anvises ikke fôr til villagriser. (28.05.1944)

Quisling har bestemt at beslaglagte landeiendommer kan bortforpaktes til hjemvendte frontkjempere på to års kontrakt. Etter utløpet av forpaktningstiden har forpakteren kjøpsrett til eiendommen. (27.05.1944)

Sabotør og motstandsmann Arne Næsman, som er tilknyttet Osvaldgruppen, blir arrestert av Gestapo mistenkt for likvidasjon. Arne dør etter rundt tre timers forhør og tortur på Victoria terrasse. (Foto: Våre falne) (27.05.1944)

Seks mann fra Oslogjengen utfører en sabotasjeaksjon mot Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. Hensikten er å ødelegge en hullkortmaskin, men aksjonen mislykkes når en alarm utløses. (27.05.1944)

Aker Sparebank melder at hvert barn i Aker får fem kroner i dåpsgave fra banken. Pengene blir stående i bankboken frem til barna når konfirmasjonsalderen. «Femmeren fremmer sparelysten», heter det i en kampanje fra banken. (26.05.1944)

11 nordmenn, de fleste fra Oslo, dømmes til døden av en tysk krigsrett tiltalt for å ha drevet spionasje og sabotasje etter oppdrag fra britene. De henrettes i Trandumskogen. Hittil er 259 nordmenn henrettet i Norge etter dødsdom. I tillegg kommer et ukjent antall som er skutt uten at allmennheten har fått beskjed eller som er drept i fengsler eller under fluktforsøk. (26.05.1944)

Motstandsmann Johan Moan fra Leksvik, som ble arrestert i februar, har blitt overført fra Gestapo til Rinnanbandens beryktede bandekloster i Jonsvannsveien 46. Der har han først blitt torturert og plassert i kjelleren med hendene bundet, før han nå klarer å flykte til en skog utenfor Trondheim. Der skjuler han seg i en barhytte i seks uker. Moan er den eneste som klarer å rømme fra bandeklosteret i løpet av krigen. (26.05.1944)

DS Solviken av Bergen blir angrepet og senket av torpedoer fra russiske fly på reise fra Fredrikstad til Kirkenes. Tre personer omkommer. (25.05.1944)