MB Håpet forlater Uransvåg i Bremnes med seks personer om bord, på vei mot Skottland. (31.07.1941)

Göring gir ordre om å forberede en «total løsning på jødespørsmålet i den tyske innflytelsessfæren i Europa». Etter instruks fra Hitler ber han general Heydrich om «å levere til meg så snart som mulig en mulig plan for de administrative materielle og finansielle tiltak som er nødvendig for å utføre den ønskede endelige løsning av det jødiske spørsmål». (31.07.1941)

En alliert flåtestyrke kommer på snarvisitt til Svalbard. Dette er en rekognoseringsstyrke, fordi det er uklart hvorvidt det finnes tyske styrker der. 56 mann fra Svalbard benytter anledningen til å bli med kullbåten Dagny I, som nå skal være følgeskip tilbake til London i stedet for å følge opprinnelig plan om å gå til Norge. (31.07.1941)

På bakgrunn av gårsdagens møte LO hadde med Terboven, løslates de fem LO-tillitsmennene som ble arrestert i Stortinget 18. juni. Det fører til at LO, med knapt flertall i sekretariatet, opphever boikotten av Arbeidsdirektoratet. (31.07.1941)

Terboven signerer ny forordning: «Forordning om den civile undtagelsestilstand.» Denne sier at Rikskommissæren kan innføre unntakstilstand i hele Norge om nødvendig og at ved unntakstilstand skal standrett gjelde (militær domstol på stedet). Straffer er livsvarig tukthus eller dødsstraff. Sistnevnte dom skal fullbyrdes ved skyting på stedet. Forordningen gir også SS-sjefer myndighet til å treffe vedtak på stedet: «[..]for å opprettholde eller gjenopprette den offentlige orden og sikkerhet. Han kan derved også avvike fra gjeldende lovbestemmelser». (31.07.1941)

Utdeling av koks begynner i Oslo. Hver husstand får tildelt fem hektoliter, men det er forbudt å bruke den før 15. desember. (30.07.1941)

11 av 20 britiske Swordfish torpedofly går tapt etter et mislykket flyangrep fra hangarskip mot tyske skip ved Kirkenes. (30.07.1941)

Terboven innkaller LOs formann Jens Tangen og advokat Viggo Hansteen til et møte, hvor han gir uttrykk for at han ikke finner seg i at LO neglisjerer det nye Arbeidsdirektoratet. Tangen svarer at medlemmene ikke avfinner seg med at det ikke er tatt klart standpunkt til LOs fortsatte virke og forlanger at fengslede tillitsmenn løslates og lønnsspørsmålet blir løst. Terboven sier at lønnsforhandlinger skal blir tatt opp i nærmeste fremtid. (30.07.1941)

Nordmannen Kristian Kristoffersen omkommer når britiske DS Adam Beck synker ved eksplosjon under et fiendtlig angrep. (29.07.1941)

Osvald-gruppen planlegger å utføre en sabotasjeaksjon mot Kværner bro i Lodalen. Aksjonen blir imidlertid oppdaget og lykkes derfor ikke. (29.07.1941)

På Island blir en islandsk kvinne påkjørt og drept av en britisk lastebil. Britene invaderte øya 10. mai, og i ettertid har USA kommet etter med mange tusen soldater. (29.07.1941)

Det blir forbudt å plukke ville bær som ikke er modne. Tyttebær kan plukkes når minst tre fjerdedeler av overflaten har rød farge. Bærplukkere som klarer å plukke minst 25 kilo, får tildelt en ekstra rasjon av spisesjokolade. (29.07.1941)

Fly settes inn i et tysk motsvar til britisk presses V-tegn-kampanje. Flyene flyr i nervepirrende lav høyde over Oslo og overdrysser Oslo sentrum, badestrender og omegn med V-tegn i kulørt papir som konfettidryss. (28.07.1941)

Seilbåten Good Hope observeres av et tysk fly på vei ut fra Arendal mot Nordsjøen. Fem timer senere når en tysk båt fram og tar Good Hope på slep til Kristiansand. Her blir seks unge menn fra Arendals-distriktet overlatt til Gestapo fordi de har forsøkt å rømme landet. De stilles for krigsrett, der fem blir dømt til døden. Fire av dem henrettes senere ved nakkeskudd på Håøya, mens én blir halshugget i Berlin. Den sjette overlever krigen, men dør kort tid etter på grunn av skader og påkjenninger i dødsleir. (28.07.1941)

Seilbåten Reeni forlater Ålesund med to personer om bord. Disse er på flukt fra Gestapo og kommer fra Østlandet. I Ålesund kjøpte de seilbåten for 2000 kroner. Når de kommer vest for Shetland bryter det ut et fryktelig uvær, men båten driver til Aberdeen og blir reddet. (27.07.1941)

MS Lidvard, som har ligget fanget og innesperret i Dakar i Fransk Vest-Afrika i over ett år, flykter over nettsperringen ved havneinnløpet. Kun 11 av opprinnelig besetning på 31 er igjen på skipet, og de tar i tillegg med seg åtte mann fra andre innesperrede skip. En fransk armert tråler forsøker å ta opp jakten, men må gi tapt på grunn av Lidvards fart. Lidvard møter etter hvert et britisk krigsfartøy og får eskorte til Freetown i Sierra Leone. Denne fluktbragden får propagandamessig stor betydning for de allierte. (27.07.1941)

DS Inga I blir torpedert og synker i løpet av to minutter, på vei fra Oban til Gibraltar. Alle mann blir liggende i sjøen og klamrer seg til vrakrester inntil et eskortefartøy plukker dem opp. Tre mann forsvinner. (27.07.1941)

I visse deler av Bergen innføres forbud mot offentlig dans, etter ordre fra Terboven. Foranledningen er et par episoder utenfor danselokaler hvor det oppstår demonstrasjoner og slagsmål mellom norske ungdommer og tyske soldater. 50 ungdommer arresteres og flere blir idømt flere års tukthus. (26.07.1941)

Baard Krogvig, som 10. juli ble sendt fra Sverige til Norge med en halv million kroner til motstandsarbeidet og for å skaffe opplysninger om tilstanden i Norge, kommer tilbake til Sverige. Han gir en foreløpig, muntlig rapport til statsråd Anders Frihagen. Skriftlig rapport skal leveres i august, men Krogvig blir i mellomtiden arrestert og rapporten beslaglagt av svensk politi. Frihagen setter seg i sving for å få rapporten utlevert. Han får ingen hjelp fra den svenske regjeringen, men han får tak i den viktige rapporten på annet vis. Krogvigs rapport gir Frihagen det nødvendige grunnlaget for å planlegge fremtidig kontakt mellom regjeringen, via legasjonen i Stockholm, og motstandsgrupper i Norge. Krogvig løslates senere. (26.07.1941)