En rutebuss fra Karmøyruta mister bremsene i bakken ned mot ferjeleiet i Salhus. Bussen er full av folk og treffer to tyske soldater som står vakt ved bommen. De to soldatene og to busspassasjerer omkommer. (31.12.1942)

I sin nyttårstale skisserer utenriksminister Trygve Lie hovedlinjene i Norges fremtidige utenrikspolitikk. Han uttrykker håp om nordisk samarbeid og påpeker at nordiske land ikke vil bestå som selvstendige nasjoner hvis de ikke inngår et organisert samarbeid med andre frie folk. (31.12.1942)

Kirkenes blir igjen utsatt for russisk bombeangrep etter nesten daglige flyalarmer i desember. Midt på dagen blir det tyske SIPO-kvarteret truffet. (31.12.1942)

Årets siste nummer av Norsk Lovtidende inneholder en midlertidig lov om arbeidsplikt. Ministerpresidenten kan treffe beslutning om at enhver som har bopel eller opphold i visse fylker kan pålegges å utføre arbeide og å stille trekkraft til rådighet når viktige samfunnsinteresser krever det. Fylkesmannen gir instruks om hvem som skal pålegges arbeide. (31.12.1942)

Sveriges utenriksråd Gösta Engzell tilbyr Quislings minister Albert Viljam Hagelin å sende gjenværende jøder til Sverige. Dette er ett av flere svenske fremstøt for å ta imot deporterte norske jøder. (30.12.1942)

1942 har vært et rekordår for arrestasjoner. Ifølge tysk statistikk er 5664 kvinner og menn arrestert i Norge i løpet av året. (30.12.1942)

1942 er uteflåtens største tapsår. Tyske ubåter og krigsskip har senket over 6,1 millioner brt. alliert tonnasje i Nord- og Sør-Atlanteren, hvorav over 10 prosent av tapene er norsk tonnasje. I løpet av året har Norge mistet 182 skip og 1278 personer. Bare 39 forlis har skjedd uten tap av menneskeliv. 443 er tatt til fange. (30.12.1942)

DS Ingerfem av Bergen torpederes og senkes av en tysk ubåt i Nord-Atlanteren. Mannskapet kommer seg i to livbåter, men 36 mann omkommer. (29.12.1942)

Omtrent 700 jøder i Norge har blitt reddet siden oktober. De fleste er tatt hånd om av flyktningeorganisasjoner og enkeltpersoner som har ført dem over grensen til Sverige. Motstandsbevegelsens flyktningeruter er ikke beregnet på plutselige massetransporter, så derfor har det blitt åpnet nye ruter. På halvannen måned har lastebiler ført flere hundre jødiske flyktninger på ruten fra Oslo til Østfold-grensen. (29.12.1942)

DS Norse King av Oslo blir torpedert som en del av en alliert konvoi på 45 skip. 20 ubåter senker 14 skip i løpet av tre dager. Det ser ut til at Norse King kan berges, så besetningen ror om bord igjen, starter maskinen og setter kurs for Azorene. Skipet blir imidlertid torpedert på nytt kort tid etter, og hele besetningen på 35 mann omkommer. (28.12.1942)

Når et tysk Condor-fly returnerer fra oppdrag over Nordsjøen, forhindrer tett tåke og snødrev landing på hjemmebasen på Værnes. Det blir derfor omdirigert til flybasen på Sola. Etter å ha kommet ut av kurs, krasjlander flyet nær toppen av fjellet Kvitanosi i Stølsheimen. Av flyets seks besetningsmedlemmer er det bare telegrafist og mekaniker som kommer fra den brutale krasjlandingen med livet i behold. Etter å ha tilbragt natten om bord i den kalde og maltrakterte flykroppen, starter de en strabasiøs ferd ned fra fjellet påfølgende dag. Det tar ikke lang tid før de to overlevende mister hverandre. Etter hvert blir begge reddet av tyske soldater i samarbeid med lokalbeboende nordmenn. (27.12.1942)

Et sjøfly av typen Heinkel 115B, tilhørende Küstenfliegergruppe 906 med base på Sola, skal lande på Hafrsfjord når det går galt. Den ene flottøren rives av, slik at flyet kantrer. Mannskapet berges sammen med den ene av motorene. Flyet synker imidlertid til bunns. (26.12.1942)

Russefangeleiren på Trondenes ved Harstad huser opptil 1200 russere stuet sammen i brakker. En russer ved navn Konstantin blir fra nå av liggende i ro i brakka på grunn av sykdom og avmagring frem til han dør våren 1943. Han skriver følgende i en dagbok andre juledag:

(26.12.1942)

Sonderabteilung Lola-agenten Bjarne Kristensen fra Stavanger blir likvidert av Ivar Grande, Karl Dolmen og Arild Hjulstad Østby. Dette skjer etter at han har kommet på kant med flere av medlemmene i Rinnanbanden og Rinnan frykter at han skal stikke av. (26.12.1942)

Kitty Lorange blir arrestert etter flere ganger å ha vært i konflikt med Henry Rinnan. Hun blir nå vurdert som en sikkerhetsrisiko av Rinnan og Sicherheitsdienst. Påtrykk fra Ivar Grande gjør at hun unngår likvidering. Først plasseres hun på Grini, og senere sendes hun som NN-fange til kvinneleiren i Ravensbrück. (26.12.1942)

Statsminister Nygaardsvold er usikker på stemningen i Norge, og fordi han er villig til å ofre svært mye for å opprettholde den nasjonale enheten i motstandskampen, gir han i en radiotale i dag etter for noe av presset ved å erklære at regjeringen vil søke avskjed straks konge og regjering vender hjem. Også innad i London-regjeringen inntar Nygaardsvold en nesten selvutslettende holdning for å hindre den i å revne. Særlig i forhold til de borgerlige statsrådene, som regjeringen er utvidet med, demper han sin egen politiske profil for å holde regjeringen samlet. (25.12.1942)

Fisker Knut Anfinn Telle, som ble arrestert i Telavåg i april og sendt via Bergen og Grini til Tyskland, dør i Sachsenhausen 27 år gammel. (25.12.1942)

DS Solviken av Bergen driver inn i et minefelt ved Narviks havn. Tre nordmenn omkommer og skipet blir en del skadet. (24.12.1942)

Også tyskerne feirer jul. Her fra Luftwaffes flyfotoavdeling på Høybuktmoen flyplass. En egen skvadron med Junkers 88-fly brukes til å fotografere fiendtlig territorium. (24.12.1942)