Kirkenes har fått rollen som forsyningshavn for tyske styrker i Murmanskfronten/Nordfronten og er støttepunkt for fly og marine. Tyskerne har satt opp luftvern i området på 30 kanoner. En norsk agent som er sendt over til Kirkenes for å spionere for sovjeterne, rapporterer tilbake om 50 tyske maskiner på flyplassen og mer enn 30 i Lakselv. Tropper, stridsvogner, kanoner og hester losses fra skip i Tana og Varanger. Agenten anslår antallet soldater i området til 20 000 mann. (28.06.1941)