Patruljefartøyet Risør har kommet til Torshavn på Færøyene, der søsterskipet Horten har ligget siden 18. juni. De to båtene settes inn i krevende patrulje- og eskortetjeneste i farvannene rundt øygruppen. (30.06.1941)

Ifølge en proklamasjon fra Terboven har Hitler gitt tillatelse til at det blir opprettet en særskilt norsk legion som skal kjempe på tysk side mot Sovjet. (30.06.1941)

LO sender brev til Terboven der de krever at arresterte tillitsmenn løslates og gjeninnsettes i sine verv. Det forlanges også lønnskompensasjon for at matmangel har ført til stigende priser. Innfris ikke kravet, vil sekretariatet gå av. (30.06.1941)

BAKGRUNN: Arbeiderne fra Sveagruva på Svalbard, som kapret DS Isbjørn 29. mai for å slutte seg til motstandskamp på Island, har blitt forrådt av skipperen. Etter at maskinen stanset ute på havet, lovet skipperen å få maskinisten til å sette i gang motoren, på det vilkår at kaprerne holdt seg i lugaren akterut. Dette gikk de med på, og kahyttdøren ble straks stengt bak dem. Båten gjorde vendereis, gikk mot Bjørnøya og varslet myndighetene i Tromsø. Der ventet seks norske politimenn, som førte kaprerne og noe av mannskapet som fanger til Tromsø, der Gestapo overtok. Fangene måtte stå under givakt i 66 timer med øynene mot en vegg. Ukene etter blir de også mishandlet. En marinerett dømmer en av dem til døden, de andre til åtte års tukthus. De får tilbud om ettergivelse av dommene hvis de melder seg til det tysk/norske Regiment Nordland, men dette avslår de. En ny krigsrett i Oslo gir dem dermed nye dommer, der åtte blir dømt til døden og én får 15 års tukthus. De resterende får 3 til 5 år. (30.06.1941)

MB Olaf forlater Askøy mot Skottland med fire personer om bord. De fire er Martin Breivik, Nils Gustav Eriksen, Olaf Rasmussen og én ukjent. (30.06.1941)

Status for Nortraships flåte er at tapene i første halvår 1941 fordeler seg slik:
– 20 skip senket av fly
– 26 skip senket av ubåter
– 20 skip kapret eller senket av tyske kaprere og slagskip
– 6 skip senket av miner 
– 1 skip senket av bemannede torpedoer
– 4 skip tapt ved forlis og kollisjoner
Skipsbestanden er nå på 740 skip. (30.06.1941)