Kitty Lorange er i Tromsø under navnet «Gerd Engan». På veien sørover har hun med seg tre negative agenter, som møter Henry Rinnan i Innherredsveien 125. Det er første gang adressen brukes som møtested for Sonderabteilung Lola. Huset eies av Kittys mor, som har leid ut et rom til Ivar Grande etter at han ble skilt på grunn av forholdet til Kitty. (30.09.1942)

Utover høsten har en rekke prester blitt forvist, ikke bare fra sine menigheter, men fra fylket hvor de bor. Forvisningene blir kalt «sikring», og begrunnelsen er at de forviste har «fortsatt å virke i oppløste organisasjoners ånd». Prestene får åtte dagers varsel på å flytte. I løpet av september har tyve prester og fire domproster blitt forvist, og senere blir det flere, slik at det frem mot årsskiftet blir totalt 35 forvisninger. Dessuten får biskop Hille forbud mot å oppholde seg i Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus fylker. Kirkeledelsen er på et vis forberedt på dette, og man prøver å ordne det slik at de forviste «bytter embete» slik at så mange som mulig kan få komme i arbeid og slik at ingen menigheter blir presteløse. (29.09.1942)

En avis skriver: «NS Ungdomsfylkings oppmarsj på Universitetsplassen lørdag viste frem ungdommene bak ideen. Føreren og ungdomsføreren talte til de unge og mante dem til fortsatt kamp for land og folk. En gripende høytidsstund i nærvær av flere tusen mennesker.» (28.09.1942)

Utlodning av rasjonerte varer er forbudt og kan bare i enkelte tilfeller tillates når det gjelder inntekt til veldedig formål og de rasjonerte varer stilles til disposisjon fra arrangørens egne rasjoner. (28.09.1942)

DS Hugin av Ålesund blir utsatt for et bombeangrep utenfor Berlevåg. Fyrbøter Lars Ingvald Wagelseth fra Ålesund mister livet. (27.09.1942)

Biskop Berggrav, som fortsatt sitter internert i hytta på Borgen i Asker, klarer seg godt alene etter at sønnen og hushjelpen forlot ham i juli. Han er nødt til å lage sin egen mat, og Henriette Schønberg Erkens store kokebok blir en dag levert på døra med hilsen fra forfatteren. Fra Sverige kommer det pakker med hermetikk og klær. Han får også forsyninger fra gårdene i nærheten. Fra Berg på Kjonebråten kommer det hver dag i tre år en melkeflaske, levert av Bjarne Berg, kona Kjersti eller datteren Marit. Denne leveringen er også et skalkeskjul for overlevering av nyheter fra London. (27.09.1942)

Nasjonal Samlings åttende riksmøte avholder sluttmønstring på Bislett stadion, blant annet med innmarsj av Rikshirden. Minister Fuglesang holder hovedtalen. (27.09.1942)

Den tyske rustningsministeren Albert Speer varsler innstramminger på tilførslene av tyske sivile arbeidere til okkuperte områder. Tyske OT-arbeidere vil ikke bli overført til okkuperte områder dersom deres landsmenn allerede utgjør mer enn 10-20 prosent av arbeidsstokken der. Dette er allerede tilfelle i Norge, og man kan dermed ikke regne med å få overført stort flere enn de i overkant 4000 tyskere som allerede arbeider i Norge. Fokuset på å rekruttere lønnsarbeidere av andre nasjonaliteter blir sterkere utover høsten, og det er innforstått at disse skal tjene som erstatning for tyske arbeidskrefter. (26.09.1942)

Quisling kommer med «en siste advarsel til de folkefiendtlige krefter», ifølge en avis. På kjempemøtet i Colosseum sier han: «Innen det storgermanske forbund vil NS på helt selvstendig vis igjen skape en sterk og sunn stat». Quisling minnes samtidig ofrene for det britiske bombardementet mot Victoria Terrasse. (26.09.1942)

Norsk Kulturting blir opprettet under et festmøte i Universitetets aula i Oslo. Det blir opplyst at det to dager tidligere ble oppnevnt et kulturråd med åtte medlemmer. Resten av krigen hører man svært lite fra kulturtinget og kulturrådet. (26.09.1942)

Medisintran blir rasjonert. Rasjoneringskort blir bare utdelt til barn født i 1926 og senere, samt til syke, gravide og ammende og personer sysselsatt i befordring. En flaske tran skal vare fra oktober til mai, det vil si én teskje per dag. (26.09.1942)

Quisling, Terboven og tyske gjester fra NS’ riksmøte har en minnehøytidelighet for falne i Frognerparken. Minister Riisnæs holder tale. (26.09.1942)

NS avholder sitt riksmøte i helgen. Aftenposten Aften skriver: «Som en festlig opptakt til riksmøtet fant åpningen av utstillingen Norges Nyreising sted klokken 12 i formiddag. […] Som norske æresgjester var tilstede samtlige ministre foruten representanter for parti og stat.» (25.09.1942)

I Bergen henger sporveiselskapet opp plakater som formidler at det er forbudt å stå i trikker og busser så lenge det finnes sitteplasser. Dette skyldes at folk har foretrukket å stå fremfor å benytte en ledig plass ved siden av en tysker. (25.09.1942)

Samtidig med Quislings riksmøte kommer et britisk flyangrep mot Oslo. Målet er Gestapo-hovedkvarteret Victoria Terrasse, men bombingen slår feil og treffer andre bygg. Seks sivile nordmenn omkommer og rundt 70 blir såret. Ett av de fire britiske flyene blir skutt ned. Bildet viser skader i Cort Adelers gate 14. (25.09.1942)

De syv britene som er tatt til fange etter Operasjon Muskedunder i Glomfjord, ankommer Trondheim. De sendes videre til Møllergata 19 og Akershus festning, før de etter hvert sendes ut av landet. Til slutt havner de i Sachsenhausen og henrettes ved nakkeskudd senere i høst. (24.09.1942)

Kjøleskipet MS Vibran blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Cardiff til Halifax. Samtlige 47 om bord, både besetning og passasjerer, omkommer. Hardt vær har sin del av skylden for at ingen overlever. (23.09.1942)

Kirkedepartementet gjør et nytt fremstøt mot lærerne: Ved hjelp av kontingentinnbetaling skal man slå fast at de plikter å stå som medlemmer av Lærersambandet. Kontingenten skal trekkes fra lærernes lønn. Dette skal gjøres «etter oppgaver som formentlig bør sendes skolene fra Lærersambandets lokale organer». Det kommer imidlertid ikke noe ut av dette tiltaket. Antakelig blir det stoppet av Rikskommissariatet. NS legger dermed om taktikken i kampen om skolen: Man passer seg for å engasjere hele skolefronten, men bruker heller lokale NS-krefter til å påvirke den enkelte skole eller sågar den enkelte lærer. NS står godt rustet i så måte: De har sine folk plassert i sentrale stillinger, blant annet som rektorer, skoleinspektører og overlærere. (23.09.1942)

Wollweber-gruppen utfører et vellykket sabotasjeoppdrag mot Grua Sag på Grua. En brannbombe forårsaker total nedbrenning. (23.09.1942)