Ifølge en proklamasjon fra Terboven har Hitler gitt tillatelse til at det blir opprettet en særskilt norsk legion som skal kjempe på tysk side mot Sovjet. (30.06.1941)