Henriette Bie Lorentzen, som har drevet med motstandsarbeid på Sørlandet, blir arrestert av Gestapo. Før arrestasjonen har hun lykkes i å destruere spor fra det illegale arbeidet, men tyskerne finner en kopi av den illegale avisen Håndslag. Hun føres senere til Arkivet i Kristiansand, der hun blir torturert til tross for at hun er gravid. Deretter blir hun sendt til Grini, hvor hun føder sin datter. Barnet blir omplassert hos søsteren når hun sendes videre til Tyskland som NN-fange i Ravensbrück. I 1945 kommer Henriette hjem til Norge. (30.06.1943)

Tusener av norske flyktninger i Sverige blir innkalt til de såkalte helseleirene, som er det første av flere tiltak for å bygge opp norske militærstyrker i nabolandet. Oberstløytnant Ole Berg er militærinspektør, og sammen med overlege Semb kommer de i løpet av sommeren og høsten til å innkalle totalt 8700 mann som blir plassert i 27 helseleire. Svenske myndigheter sørger for innkjøp av mat og materiell. Leirene skal vare i to-tre uker og gi en god oversikt over de stridsdyktige blant flyktningene. (30.06.1943)

Den norske 330-skvadronen flytter fra Oban i Skottland til Sullom Voe på Shetland. Skvadronen disponerer nå 13 fly av typen Short Sunderland, samt ett Northrop. Personellstyrken består av 25 flyvere, 102 annet luftpersonell samt 205 mann på bakken. (29.06.1943)

Cellulose er nærmest verdiløst som revefôr, viser undersøkelser. Dette fremkom på årsmøtet til Norges Pelsdyravlslag. (29.06.1943)

Det skal i år felles 2223 elger, 2670 rådyr og 562 hjort i Norge. Det er en betydelig økning fra i fjor, som følge av hensynet til mataukingen. Hvert herred som driver reinjakt på Hardangervidda kan felle 300 dyr. (29.06.1943)

Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship), som administrerer den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder, har enorme fraktinntekter. Dette bidrar til at den norske eksilregjeringen har en relativt gunstig situasjon og er i en mer selvstendig posisjon enn andre eksilregjeringer fra det tyskokkuperte Europa. Eksempelvis har Nortraship bidratt med åtte millioner pund til statsbudsjettet for første halvår 1943. Dette utgjør godt over 80 prosent av budsjettet. (29.06.1943)

Torgny Marcussen og Magnus Smetop fra Raufoss, som ble tatt som gisler av tyskerne 15. juni etter mordet på en Wehrmacht-offiser, blir løslatt. Ingen på Raufoss har vært delaktige i mordet, noe som er en plausibel årsak til løslatelsen. Imidlertid verserer det flere forklaringer på løslatelsen: Knut Hamsun skal ha vært opprørt over gisseltakingen og tok opp dette under møtet med Hitler 26. juni, leder i NS Kvinner i Vestre Toten skal personlig ha spurt Quisling om å frigi gislene eller rikskvinneleder Olga Bjoner skal ha øvet press mot Quisling. (28.06.1943)

Leder for Steinorganisasjonen, Kristian Stein, som ble arrestert i oktober 1941, henrettes i Hamburg. Åtte andre fra organisasjonen blir også henrettet, mens 46 mann dør under fangenskap eller kort tid etter hjemkomst til Norge. (28.06.1943)

DS Dah Puh av Bergen blir torpedert av en japansk ubåt i Muscat havn i Omanbukten. 12 personer omkommer, alle indiske statsborgere. Skipets syv norske offiserer slipper uskadd fra eksplosjonen. (28.06.1943)

En ny etterretningsstasjon blir opprettet i Stavanger-Egersund-området. Radiostasjonen «Aquarius» skal bemannes av Otto Olsen som tidligere er satt i land i Ytre Sogn etter et opphold i England. Han kommer etter hvert til å levere rapporter om skipstrafikk, noe som bidrar til flere angrep på tyske skip. (27.06.1943)

Maskinmann og smører Edvin Halvorsen fra Haugesund omkommer ved et ulykkestilfelle når han seiler i alliert fart for MS Leif Erikson. Halvorsen etterlater seg kone og ett barn. (26.06.1943)

Etter pressekongressen i Wien får Knut Hamsun en 45 minutter lang audiens hos Hitler, på hans landsted i Berghof. 84-åringen har ankommet i Hitlers privatfly. Til høyre for Hamsun ser vi oversetter Egil Holmboe fra NS. (26.06.1943)

Prispolitiet gjør storfangst på Meierikaia i Ålesund når båten fra Hjørundfjorden ankommer. Det blir beslaglagt en hel fiskekasse med kjøtt, en koffert med geitost, 15 kilo smør, 30 kilo laks og 128 egg. (25.06.1943)

I Håndverkeren i Oslo åpnes en utstilling av fritidsarbeider utført av tyske soldater i Norge. Foruten rene håndverksarbeider omfatter utstillingen komposisjoner, dikt, prosa, malerier og tegninger. (25.06.1943)

Lensmannsbetjent Ingvald Suul i Verdal blir arrestert av tyskerne anklaget for illegalt arbeid. Han sendes til Misjonshotellet i Trondheim og fengsles på Vollan. Senere blir han overført til Falstad, hvor han blir værende i ni måneder før han sendes til tvangsarbeid ved flyplassen i Bardufoss. (24.06.1943)

MS Foula av Stavanger synker etter et tysk flyangrep i Varangerfjorden. To mann omkommer. (23.06.1943)

Et alliert fly har styrtet i strandkanten ved huset til Chester Saltskår på Stavenes i Askvoll. De to norske flygerne, Anton C. Hagerup og Just W. M. Finne, omkommer. (23.06.1943)

«200 kvinnelige trikkekonduktører som erstatter den mannlige betjening som ble utkalt til arbeidsinnsats i skog- og jordbruk, klarer brasene, selv i den verste rushtiden», skriver en avis. (23.06.1943)

Knut Hamsun uttaler i en tale under pressekongressen i Wien: «Adolf Hitlers verk er et mirakel av vilje og germansk kraft. England må i kne!» (23.06.1943)