Hjem

1943
01/08/1943

Kitty Lorange blir sluppet fri etter at hennes fire år gamle sønn omkommer i en ulykke. Hun har vært agent for Henry Rinnan, men kom senere i konflikt med ham, ble arrestert i desember og sendt til kvinneleiren Ravensbrück. Det er Rinnanbandens nestleder, Ivar Grande, som har bidratt til frigivelsen. (01.08.1943)

01/08/1943

Det opprettes et presseråd som skal koordinere de illegale avisene i Norge. Rådet består av Tor Skjønsberg, Harald Schjelderup, Jan Jensen og Herlov Rygh. Viggo Aagaard blir oppnevnt som “pressesjef” ved siden av Rygh, og de to deler avisene mellom seg. Presseledelsen skal først og fremst sørge for at paroler fra Hjemmefrontens ledelse og nyhetsstoff sendt med kurér fra Sverige blir formidlet. Ellers skal de ta kontakt med illegale avisgrupper rundt omkring i landet for å skaffe til veie skrivemaskiner, duplikatorer og materiell til stensilering. (01.08.1943)

31/07/1943

De sju tilfangetagne fra MTB 345 henrettes på Ulven ekserserplass ved Bergen tidlig om morgenen. Likene blir lagt i kister som blir ført ut på dypt vann nord for Skorpo og sprengt under vann. (31.07.1943)

29/07/1943

Den tredje transporten av fanger fra Grini til Tyskland går med båten Monte Rosa fra Oslo havn. Storparten av fangene blir sendt til Sachsenhausen, mens 34 NN-fanger sendes til Natzweiler. (29.07.1943)

29/07/1943

Det er anlagt en ny fangeleir på Espeland i Arna øst for Bergen. Samtlige fanger fra Ulven fangeleir blir nå overført til Espeland, der det blir trangt om plassene i overfylte brakker. Vakter og ledelse oppfører seg både brutalt og tilfeldig samt driver fysisk mishandling av fangene. (29.07.1943)

28/07/1943

Den vanskelige matvaresituasjonen har tatt knekken på den gamle overtroen om at man ikke skal spise torsk i måneder uten r. Sommertorsken blir revet bort med én gang, og den er like fin som den man får servert om vinteren. (28.07.1943)

28/07/1943

Aldri noen sommer tidligere har det vært så stor utfart av bærplukkere fra Vestfold-byene som i år. Alle mulige fremkomstmidler er tatt i bruk, og mange plukkere har tilbakelagt flere mil, med til dels stor oppakning. (28.07.1943)

28/07/1943

Tyskerne kaprer den norske MTB-en 345 ved Ospa i Solund og får tak i mye verdifullt og hemmelig materiale. Besetningen på seks nordmenn og én brite blir ført som fanger til Bergen og satt i arrest på Bergenhus. De er iført reglementmessig uniform, men general Falkenhorst bestemmer at de likevel skal anses som pirater, overleveres til sikkerhetspolitiet og skytes snarest mulig. (28.07.1943)

27/07/1943

Norsk Hydro gir 100 000 kroner til familier som har fått ødelagt hus, innbo og eiendeler under flyangrepet sist lørdag. Bedriften vil også yte en ukelønn på 90 kroner til hver arbeider som har blitt midlertidig arbeidsledig på grunn av bombingen. Flere aviser har satt i gang innsamling av penger, matvarer, klær og annet husgeråd til de bomberammede. (27.07.1943)

26/07/1943

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy. Det handler blant annet om norsk-tysk møte i Klingenberg kino, besøk i en feriekoloni og NS Arbeidstjenestes veibygging. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1943/FMAA43006143 (26.07.1943)

26/07/1943

Adresseavisen omtaler bombeangrepet mot Trondheim for to dager siden. (26.07.1943)

25/07/1943

Rapporter til Milorgs sentralledelse forteller at det nå er med 32 000 mann i fast organiserte Milorg-grupper i Norge som får opplæring i våpenbruk og geriljakrig. Imidlertid er det manko på både våpen og ammunisjon, og det hjelper ikke så mye at antallet flyslipp er fordoblet siden fjoråret. Best er det på Vestlandet, der Shetlandsgjengen bringer flere våpenlaster i land. For øvrig har Rinnanbanden lykkes i å lamme Milorg-arbeidet i Trøndelag. (25.07.1943)

25/07/1943

Norske myndigheter i London reagerer sterkt på gårsdagens bombing av Herøya. De var overhodet ikke underrettet på forhånd, og US 18th Air Force har ganske enkelt plukket ut Herøya på det britiske Air Ministrys liste over bombemål og foretatt angrepet uten å rådføre seg med noen, aller minst med norske myndigheter. Forsvarssjef Hansteen protesterer på bombeangrepet overfor den amerikanske general Devers, men kritikken blir avvist. Britiske Air Ministry og Forsvarets Overkommando blir imidlertid enige om å sette opp en ny liste over bombemål. Denne skal så revideres hver måned fremover. (25.07.1943)

24/07/1943

Ubåtbasen i Trondheim er bombemål nummer tre denne dagen. Dit når 41 B-17-fly, som klarer å ødelegge tre ubåtverksteder og skade tre andre. Angrepet krever syv sivile dødsofre, og de materielle skadene i nærheten er store. Bildene viser skader ved Ladehammerkaia og røyksky ved Nyhavna. (24.07.1943)