Hjem

1944
26/01/1944

Det blir nå tillatt, i spesielle tilfeller, å bruke frukt, grønnsaker og poteter som gevinster ved basarer til veldedige formål. (26.01.1944)

26/01/1944

Luseplagen blant skolebarn har økt flere steder i landet. En del skabb er også konstatert. I Bergen har skolestyret funnet det nødvendig å ansette en sykepleier som særlig skal ta seg av lueseplagen. (26.01.1944)

26/01/1944

En ny rasjon av hermetisk krabbe og sardiner kunngjøres: Én eske sardiner eller én eske krabbe til dem som har kjøpekort for kjøtt og en eske ekstra til dem som har tilleggskort. (26.01.1944)

26/01/1944

I Oslo, Bergen og Trondheim har Røde Kors introdusert noe som kalles «Barnets navnemerke», med barnets navn, adresse, gate, etasje, by, telefonnummer, skole og fødselsdato. Barna skal bære det rundt halsen. Flere har uttrykt ønske om et slikt merke under flyalarm, panikk og liknende, så pågangen etter merket er stor. (26.01.1944)

25/01/1944

På østfronten må divisjon Nordland trekke seg tilbake mot Narva. Russerne har brutt igjennom ringen rundt Leningrad og angriper på bred front. Tredje bataljon av regiment Norge kastes nå inn i harde kamper. Bare få slipper uskadd tilbake fra Narva. Seksten mann klarer å slå seg gjennom, resten faller eller blir tatt til fange. (25.01.1944)

24/01/1944

Quisling har landet på Fornebu etter sitt møte hos Hitler. (Foto: Riksarkivet) (24.01.1944)

23/01/1944

Edvard Munch er død i sitt hjem Ekely, 80 år gammel. Han testamenterer sine etterlatte kunstverk til Oslo kommune; disse er kalkulert til en verdi av 5,5 millioner kroner. Kunstneren begraves på Statens og Oslo kommunes regning. (23.01.1944)

22/01/1944

Tor Anundskås fra Notodden blir meldt savnet etter et flytokt mot den tyske byen Magdeburg. Han har gått kampflyskolen i Little Norway og ble etter hvert overført til Royal Air Force. Anundskås blir aldri funnet. (22.01.1944)

21/01/1944

Quisling har sitt åttende møte med Hitler i hans felthovedkvarter Wolfsschanze ved Rastenburg i Øst-Preussen. Quisling er ledsaget av NS-ministrene Fuglesang, Lie og Whist. Han fremlegger igjen ønsker om selvstendighet, derunder gjenreising av de norske befalsskoler med sikte på senere innkalling av årsklasser til en norsk forsvarsmakt, noe Hitler avslår. I sin egen 7. sans har Quisling skrevet «Führer» som påminnelse om møtet. (Foto: Riksarkivet) (21.01.1944)

21/01/1944

Bedrifter får mulighet til å dyrke tobakk til sine ansatte. De må da opprette kontakt med en bonde som må søke myndighetene via jordstyret om tillatelse. (21.01.1944)

20/01/1944

Osvald-gruppen utfører en aksjon i Bergen: Et storstilt dynamittyveri og sprengning av et sprengstofflager ved Haukås. (20.01.1944)

18/01/1944

Nasjonal Samling i Ålesund holder minneprogram i anledning 40-årsjubileum for bybrannen. Brannen fant sted 23. januar 1904. (18.01.1944)

18/01/1944

Omtrent 600 000 personer over hele landet er hittil vaksinert mot difteri. Vaksinasjonen er påbudt mange steder, blant annet i Arendal, Kristiansand og andre steder i Vest-Agder, i Vestfold og i en del kommuner i Akershus. (18.01.1944)

17/01/1944

Det har kommet ny episode av Norsk ukerevy. Det handler blant annet om avisbudene til Fritt Folk og det tyske kjempeflyet Gigant. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1944/FMAA44000244/avspiller (17.01.1944)