Hjem

1940
19/11/1940

Kongsvinger Arbeiderblad melder at Quisling talte til en stor forsamling i Rådhus-Teatret i går. Avisen skriver:

(19.11.1940)

19/11/1940
19/11/1940
19/11/1940
19/11/1940
19/11/1940
19/11/1940

Høyesterett reagerer på forordningen av 16. november, der Sverre Riisnæs har endret på funksjonen for ansatte i domstolene. I et brev til justisdepartementet skriver Høyesterett at forordningen er folkerettstridig og medfører at domstolene ikke lenger er uavhengige. Høyesterett ber departementet skrote forordningen, men Riisnæs avviser dette og meddeler at han ikke ønsker flere henvendelser fra Høyesterett. (19.11.1940)

19/11/1940

I natt har det vært innbrudd i et lager på Sørenga. 27 sekker med 60 kg kaffe i hver ble stjålet. (19.11.1940)

18/11/1940
18/11/1940
18/11/1940

Ungdom rundt omkring i landet verver seg til NS og ifører seg Hird-uniform. Departementet sender i den anledning ut et rundskriv til skolene, signert av R. Skancke, professor og NS-leder i Trondheim:

(18.11.1940)

18/11/1940
18/11/1940
18/11/1940

Første nummer av en navnløs illegal avis utkommer. Det er Einar Gerhardsen som har tatt initiativ til å utgi denne. Avisa skal fungere som bindeledd mellom personer som er tilknyttet R-gruppen. Senere får den navnet Bulletinen og blir den nasjonale hjemmefrontens offisielle organ ut krigen. (18.11.1940)