Hjem

1944
15/05/1944

Det kommer ny utgave av Norsk filmrevy. Det handler blant annet om ødeleggelser av boligområder i Lillestrøm etter britisk bombeangrep. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1944/FMAA44001944/avspiller (15.05.1944)

15/05/1944

For første gang brukes betegnelsen Hjemmefrontens Ledelse (HL) offentlig, når London Radio sender ut parole fra HL mot Arbeidstjenesten: «Ingen møter til sesjon!» Det siste krigsåret blir det mer og mer vanlig at parolene går ut via London Radio i tillegg til i de illegale avisene. (15.05.1944)

15/05/1944

Vidkun Quisling holder tale på Universitetsplassen i Oslo. Han erklærer blant annet at «emigrantstyret i London representerer ikke det norske folk og har ingen lovlig eller moralsk rett til å slutte avtaler på Norges vegne». http://virksommeord.no/tale/7563/ (15.05.1944)

15/05/1944

Osvald-gruppen utfører et likvidasjonsforsøk mot lensmann Arnold Kjærvik på Lunner. Forsøket mislykkes. (15.05.1944)

15/05/1944

For andre gang på en uke bomber fly fra et britisk hangarskip sildeoljefabrikken ved Eggesbønes på Sunnmøre. Til tross for omfattende materielle ødeleggelser koster ingen av angrepene menneskeliv. Saken får diplomatisk etterspill: Det norske utenriksdepartementet i eksil sender britene en note der de påpeker at sildeoljefabrikker ikke står på listene over bombemål. Britene svarer med å karakterisere bombingen som «et administrativt uhell». (15.05.1944)

14/05/1944

Skipet Johann Faulbaum, som er lastet med sement og tre for den tyske organisasjonen Todt, synker etter et russisk flyangrep i Jarfjorden i Finnmark. Skipet ble også angrepet under første verdenskrig, da av en tysk ubåt, men klarte seg. (14.05.1944)

14/05/1944

Severin Corneliussen fra Oslo, som ble arrestert i 1942 på grunn av flyktninghjelp og handelsspionasje, dør i konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof. (14.05.1944)

14/05/1944

400 mann fra den tyske hæren, marinen og sikkerhetspolitiet gjennomfører en rassia i Lurøy kommune på Helgeland. Dette er den første militære aksjonen der agenter fra Rinnanbanden er med i tysk uniform. Disse kaller Henry Rinnan «aksjonsmenn». (14.05.1944)

14/05/1944

Medlemmer av Rinnanbanden er i hemmelighet med på å organisere flukt fra Frøya med MK «Gangar». Blant 22 flyktninger som reiser til Shetland, er også broren til Randi Ruø. En måneds tid senere verver Rinnan-agenten Joralf Borgan henne som negativ agent og får henne til å ta over ansvaret for motstandsarbeidet i området. (14.05.1944)

13/05/1944

Folk i kystdistriktene på Jæren hører ofte kanonade ute fra havet, og i Stavanger blir flyalarmer stadig hyppigere. Tyske konvoier utsettes for allierte flyangrep både dag og natt. En tysk melding forteller at 15 britiske fly har blitt skutt ned under et forsøk på å angripe en konvoi. (13.05.1944)

12/05/1944

I Oslo og Hallingdal har det vært dårlig fremmøte til den ordinære vårsesjonen i Arbeidstjenesten. For hele landet regner Hjemmefrontledelsen med at ca. 30 prosent av de utskrevne mannskapene har uteblitt. På Notodden møtte ingen. (12.05.1944)

12/05/1944

I hele Bergen er det satt opp plakater med opprop mot Arbeidstjenesten (AT). Tysk politi og patruljer fra Statspolitiet fjerner mer enn tusen plakater i løpet av én dag, og forbitrelsen er stor blant tyskerne og NS-folk. (12.05.1944)

11/05/1944

Med hjemmel i «Lov om nasjonal arbeidsinnsats» har myndighetene stengt en rekke forretninger i Trondheim, de fleste innen radiobransjen. (11.05.1944)

11/05/1944

Politiets alminnelige særdomstol etableres som en fast, landsomfattende domstol. Dens opprettelse og virksomhet, blant annet ved idømmelse av dødsstraff og eksekvering umiddelbart etter avslag av benådning, er i strid med folkeretten. (11.05.1944)