Hjem

1944
20/09/1944

Tyske styrker, under ledelse av Sipo, igangsetter en razzia i Hønefoss-området. Terboven er selv til stede under operasjonen, og det sies at målet er å sette en skrekk i det norske folk uten å vekke for mye oppsikt rundt det i utlandet. I tillegg vil tyskerne ramme de illegale organisasjonene i distriktet. Razziaen starter med at flyalarmen går, soldater besetter byen og høyttalerbiler varsler folk om at de må holde seg innendørs. Fem nordmenn blir skutt den første dagen, og minst to av dem er utpekt som ofre på forhånd. Nærmere 200 blir arrestert og sendt til Grini. (20.09.1944)

19/09/1944

Tyskerne erklærer Bergen som hovedbase for tyske ubåter. Samme dag signaliserer hovedkommandoen i Berlin at de tyske stillingene i Nord-Finland må forlates i løpet av høsten og at hele den 20. bergarmé skal trekkes bak en forsvarsstilling i Lyngen-området. (19.09.1944)

19/09/1944

Finland kapitulerer offisielt, og våpenstillstandsavtalen mellom Sovjet og Finland blir undertegnet. (19.09.1944)

19/09/1944

Bergenskes Lynx og Amerikalinjens Tyrifjord, med eskorte av en liten tysk forpostbåt, blir angrepet av britiske fly utenfor Aksvoll. En av losene på Lynx blir drept, skipet settes i brann og blir satt på land. Også Tyrifjord står snart i lys lue, men motoren er intakt og båten går inn til Askvoll der den blir liggende og brenne i tre dager. (19.09.1944)

18/09/1944

Det kommer ny episode av Norsk filmrevy. Det handler blant annet om blending, sopplukking i Østmarka og dyrking av norsk tobakk. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1944/FMAA44003744/avspiller (18.09.1944)

18/09/1944

Jernbanefolk får, «som anerkjennelse for god innsats», utdelt en ekstrarasjon av brennevin og tobakk. Menn får 3,5 flasker brennevin og 280 gram tobakk. Kvinner får samme kvantum brennevin som menn og 140 gram tobakk. (18.09.1944)

18/09/1944

Statspolitibetjent Johan Einarsen Tjørn (26) blir skutt og drept med pistol i krysset Åsavn./Kirkevn. i Oslo. (18.09.1944)

17/09/1944

Transformatorstasjonen ved Minnesund sprenges i luften av sabotører. Denne leverer strøm til blant annet Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Store deler av Toten blir mørklagt. (17.09.1944)

17/09/1944

Gunnar Sønsteby og Oskar Beck sprenger Boforskanoner, en fresemaskin og en boremaskin som står i produksjonshallen hos Kongsberg Våpenfabrikk. Ladningene går av litt for tidlig, men skadene er så store at fabrikasjonen av kanoner stopper. Sabotørene kommer seg unna. (17.09.1944)

16/09/1944

Alle mannlige medlemmer av NS mellom 18 og 55 år kan innkalles til tjeneste i bedriftsvernet. Dette fremgår av en kunngjøring fra partiets hovedkvarter. Det er også åpnet adgang for folk utenfor partiet til å melde seg. (16.09.1944)

15/09/1944

Tirpitz påføres prekære skader, blant annet et hull i baugen, under et angrep fra 28 britiske Lancaster-bombefly. Slagskipet er med dette seilingsudyktig og blir slept baklengs til Håkøya ved Tromsø senere utpå høsten. Det ene bombeflyet når ikke tilbake til basen i Skottland, og det antas at flyet har styrtet i et fjell et eller annet sted i Norge. (15.09.1944)

14/09/1944

Hele Hardangervidda erklæres som sperret område. Enhver ferdsel er forbudt. Tyskerne forbereder en storaksjon for om mulig å komme over det de kaller «motstandsreder» i fjellområdet. (14.09.1944)

13/09/1944

Et Milorg-lag bryter seg inn i et tysk depot på Nøtterøy og setter fyr på det. Det oppstår en voldsom brann i lageret som blant annet inneholder bensin, olje og spesialutstyr for marinen. (13.09.1944)

13/09/1944

Tre mann fra Oslogjengen tar seg inn på Skabo Jernbanevognfabrikk i Oslo og sprenger det siste lokomotivet fra Thamshavnbanen som er inne til reparasjon etter å ha blitt ødelagt av sabotasje en gang tidligere. (13.09.1944)