Hjem

1941
18/07/1941

I en henvendelse fra Grimelundkretsen, også bare kalt Kretsen, fremkommer et ønske overfor eksilregjeringen om å bytte ut forsvarsminister Ljungberg med general Fleischer. Statsminister Nygaardsvold velger å ikke behandle det konkrete forslaget fra Kretsen, som han vet at er en gruppe motstandsfolk som i utgangspunktet er negative til hans regjering. (18.07.1941)

18/07/1941

Quisling fyller 54 år. “Dagen for slaget i Hafrsfjord for 1000 år siden og Harald Hårfagres samling av Norge til ett rike”, skriver en avis. NS feirer dagen med festmøter og taler. Generalsekretær for NS, Rolf Fuglesang, taler i Colosseum kino, blant annet med ordene: “Vidkun Quisling ble født den 18. juli, dagen for slaget i Hafrsfjord…” (18.07.1941)

17/07/1941

Flyalarm i Vardø. Tre fly i stor høyde, kurs fra nordvest til sør. 14 bomber sluppet, hvorav 4 brannbomber. Bombene treffer ved karanteneanstalten, Steilnes, og noen går i sjøen. Alle bombene faller ned på åpen mark og fører bare til mindre skader. En gutt blir lettere skadet. (17.07.1941)

17/07/1941

Et flyangrep mot tyske skip i Haugesund koster åtte sivile personer livet. 16 blir såret. (17.07.1941)

17/07/1941

De 45 tyske jentene fra Tyske jenters forbund (BDM) reiser tilbake til Tyskland. Mange norske og tyske venner har møtt opp på Østbanen for å si farvel, og et militærorkester spiller på perrongen til ære for jentene. (17.07.1941)

17/07/1941

En frisør i Ofoten slår opp følgende plakat: “På grunn av prispolitiets inngripen i mine lørdagspriser, som nu er blitt ulovlige, men ikke ublue, holdes salongen stengt hver lørdag i månedene juli og august.” (17.07.1941)

17/07/1941

Milorgs henstilling av 10. juni, om å få en konstitusjonell rolle i motstandsarbeidet, får svar fra England. Saken har vært til hektisk behandling hos de militære myndigheter, også hos britene, som har den egentlige ledelse av de allierte krigsoperasjonene i Norge. Svaret kommer dermed ikke fra kongen, ei heller fra eksilregjeringen, men fra britene – og er skrevet på engelsk. Britene er lite begeistret for en “passiv holdning” fra Milorg-ledelsen, som ikke ønsker våpen og er sterkt imot sabotasjer på nåværende tidspunkt. Når det gjelder Milorgs ønske om et maktapparat for et innenlands styre i Norge med direkte ansvar overfor kongen, svarer britene:

(17.07.1941)

16/07/1941

Kristiansund er den aller mest krigsskadde byen i Norge. Omtrent 800 av i alt 1300 bygninger ble helt eller delvis ødelagt under krigshandlingene, og ødeleggelsene utgjør omlag 28 prosent av landets samlede krigsskade på bygninger. I dag er en stor dag: Barnas Hus åpner barnehage på Goma. Dette er den eneste barnehagen i den krigsherjede byen og gis i gave av svensk Røde Kors. Røde Kors’ lokale leder, fru Dea Yderstad, overleverer huset og daghjemmet til landskomiteens formann fru Thora Parelius. Fru Parelius er på Norges Røde Kors’ vegne glad for at de kan rekke en hjelpende hånd til en brannlidt by. (16.07.1941)

16/07/1941

Mesteparten av årets sukkerroeproduksjon går til fremstilling av kaffeerstatning. Freia har kontraktdyrking på 4-500 mål og oppfører eget tørkeri i Oslo. (16.07.1941)

16/07/1941

Landets samlede behov for ved til vinteren anslås til 1,7 millioner favner, hvorav Oslo skal ha 600 000. Hittil er 8000 mann rekvirert til vedhogst, men det trengs i alt 15 000. Hogsten skal være avsluttet i august. (16.07.1941)

16/07/1941

Oslo-trikken opplever rekordtrafikk; 14 millioner flere registrerte passasjerer de fem første måneder i år enn i fjor. (16.07.1941)

16/07/1941

“Rift om potetene og kamp om jordbærene. Ilter morgenstemning på Grønlands torg”, står det å lese i en av avisene. (16.07.1941)

15/07/1941

LO har ikke fått svar på henvendelsen til Terboven av 30. juni om at arresterte tillitsmenn må løslates. Et møte i LOs sekretariat beslutter dermed å nekte samarbeid med det nyopprettede Arbeidsdirektoratet; det er ikke mulig å regne med holdbare arbeidsforhold fremover. (15.07.1941)

15/07/1941

Hærens overkommando bestemmer at norske soldater i Storbritannia skal utdannes som fallskjermtropper, og det blir satt i gang kurs. I løpet av 1941 blir det utdannet 75 befal og menige ved seks kurs, hver av 14 dagers varighet. De skal senere danne stammen i det norske fallskjermkompani. (15.07.1941)