Hjem

1941
17/06/1941

Den 21-årige bondesønnen Ragnar Ulstein fra Sunnmøre stjeler en båt sammen med 15 ungdommer og reiser over til Shetland for å verve seg til de norske styrkene. Han ender opp i London og blir innlemma i tjeneste for Norwegian Independent Company No. 1; Kompani Linge. (17.06.1941)

17/06/1941

Jøden Herman Smith, født 1907 i Trondheim, blir arrestert og blir en av de første som sendes til Sydspissen fangeleir utenfor Tromsø. Han kom til Tromsø i 1925 og har drevet forretningen H. Smiths Herreekvipering siden 1932. Da krigen brøt ut flykta han med familien til Finland, men kom tilbake til Norge da de fikk vite at hans kones søster var død og hennes mor syk. (17.06.1941)

17/06/1941

Obersturmführer Finck innfinner seg på Ålesund politikammer og meddeler at han skal foreta en aksjon for å komme til livs alle rømmingene over havet til Shetland og England. Han rekvirerer tre tolker og all fengselsplass som politikammeret kan skaffe. Han ber politiet foreta anholdelser, men politiet avslår da de betrakter det som en ren gisselaksjon. Finck insisterer imidlertid på politiets bidrag, og de blir til slutt enige om at politibetjentene ledsages av tyske soldater slik at pågripelsene skjer ved tyske eksekutivorganer. I løpet av dagen blir dermed 15 mann arrestert og tatt som gisler for sønner som har rømt til England. (17.06.1941)

16/06/1941

Tobakkshandlernes Landsforbund feirer sitt 25 års-jubileum med landsmøte i Oslo. En tobakkshandler i Trondheim opplyser at mange tobakkshandlere blir fristet av kunder med både egg, ost og kjøtt: “men vi kan jo ikke godt stenge tobakksbutikken og åpne fetevareutsalg!” (16.06.1941)

16/06/1941

Per 1. juni var det registrert 6200 biler i Norge som blir drevet med gassgenerator, mot bare ca. 100 ett år tidligere. Innen 1. august regner man med ca. 8000 gassgeneratorbiler. 30% av bilene er hjemmehørende i Oslo. (16.06.1941)

16/06/1941

Forsyningsdepartementet forbyr fri omsetning av malevarer som inneholder animalsk eller vegetabilsk olje. Direktoratet for industriforsyning skal overta fordelingen av råstoffene til produsentene. (16.06.1941)

16/06/1941

Prisdirektoratet henstiller om at prisforskriftene må overholdes. Det er strengt forbudt å ta høyere priser enn prisene per 8. april 1940. De første fem måneder i år er det ilagt bøter og forelegg på over én million kroner. (16.06.1941)

15/06/1941

Hemsedal Indremisjon har “Yngresstemne” på bedehuset på Øygardane i Gol. (15.06.1941)

14/06/1941

Trafikken ved den finske havnen Liinakhamari helt nord i Finland (Petsamotrafikken) blir stanset av britene. Dette er havnen kronprinsesse Märtha og hennes barn evakuerte til New York fra. Havnen er til nå brukt som Sverige og Finlands eneste eksportvei vestover etter 1940, men også for tyske transitteringer av militærpersonell og forsyninger mellom det okkuperte Finnmark og Tyskland. Britene stanser imidlertid trafikken fordi det tyske troppenærværet i Finland øker betraktelig. (14.06.1941)

13/06/1941

Fra Sovjet ryktes det at USSRs vestlige militærdistrikt utplasserer 114 divisjoner med front mot grensen. En slik massiv oppbygging av styrker kommer Hitler for øre. Feltmarskalk og sjef for Tysklands væpnede styrkers overkommando, Wilhelm Keitel, har en gryende frykt for hva som skal skje og mistenker en nært forestående sovjetisk angrepskrig mot Tyskland. Han skriver i et internt notat:

(13.06.1941)

13/06/1941

Fengselsstraffen til Fredrik Mowinckel, som i januar ble fengslet på grunn av seksuelle handlinger med en tysk soldat i Bergen, er av ukjent grunn endret og redusert fra ti til åtte måneder. Som følge av dette slipper Mowinckel fri fra fengselet i Tyskland. Om det faktisk har vært snakk om et kjærlighetsforhold mellom Mowinckel og den tyske soldaten, er ikke klart. (13.06.1941)

13/06/1941

Gårsdagens signering av Inter-Allied Declaration innebærer at fjorten allierte nasjoner lover å kjempe sammen inntil seier. Det er regjeringene og eksilregjeringene til England, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Belgia, Tsjekkoslovakia, Hellas, Luxembourg, Nedeland, Polen, Jugoslavia, Norge og “Free France” som binder seg til alliansen og lover å ikke inngå fredsavtaler med aksemaktene. Regjeringene har gått med på en felles uttalelse: “Regjeringene vil fortsette kampen mot tysk og italiensk aggresjon inntil seier blir vunnet, og de vil hjelpe hverandre i kampen med den til enhver tid kapasitet de besitter.” Videre heter det: “Det kan ikke bli fred eller framgang så lenge det frie folk er tvunget ved vold inn i overgivelse til en dominanse fra Tyskland eller dets medspillere, eller lever under trussel om en slik tvang”. (13.06.1941)

13/06/1941

En del kolonialgrossister på Østlandet stifter selskapet Norcaf og setter i gang en landsomfattende innsamling av løvetann og løvetannrøtter, som skal utnyttes til dyrefôr og framstilling av blant annet kaffeerstatning. (13.06.1941)

13/06/1941

Det nye kvinnefengselet på Ila i Østre Bærum utenfor Oslo er nå tatt i bruk som sivil fangeleir under navnet Polizeihäftlingslager Grini. Den første kontingent sivile fanger blir overført fra Ånebyleiren i Hakadal. Omtrent 115 personer flytter inn, de fleste gisler som ble tatt etter Svolværraidet. Fra første stund blir menn fra hele landet rystet sammen på Grini. Her, fra venstre, konsul Bjørnstad fra Narvik, lege Jørgen Berner fra Oslo, o.r.sakfører Haaland fra Narvik og prost Skjeseth fra Kabelvåg. (13.06.1941)