Hjem

1942
01/06/1942

Flyalarm i Vardø: To fly i stor høyde slipper ti sprengbomber på Gullringnes, hvorav fem går i havet. Befolkningen flokker seg rundt for å se på kraterne, som er omlag 1,5 meter i diameter. (01.06.1942)

01/06/1942

Jødestjernen innføres i Nederland og Frankrike. I Norge blir aldri en slik ordning innført, men norske jøder skal ha en rød J stemplet i passet. (01.06.1942)

01/06/1942

Det kommer ny episode av Filmavisen, som blant annet handler om Riksmarsjen i Oslo, Quislings hjemkomst etter reise langs Østfronten og NS’ pinsestevne i Borre. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1942/FMAA42003142/avspiller (01.06.1942)

01/06/1942

Den første tobakksrasjoneringen trer i kraft. Det er utstedt over en million kjøpekort i løpet av mai. Bare de som kan bevise at de har kjøpt tobakkvarer over lengre tid får kjøpekort. Strenge kundelister sørger for at riktige personer får kjøpe tobakk. Salget skal skje innenfor kjøpmennenes maksimumsgrenser, så mye av ansvaret ligger på dem. (01.06.1942)

31/05/1942

NS arrangerer Hirdstafetten på Bislett stadion. 800 løpere fra landet deltar selv om idretts-Norge er i streik. (31.05.1942)

31/05/1942

Erling Christian Martinsen, som i mars ble arrestert, dømt til døden og rømte fra Ulven fangeleir, blir arrestert på nytt etter illegalt arbeid med radiosender og spionasje. Han blir senere skutt. (31.05.1942)

30/05/1942

En tysk ubåt torpederer og senker MS Baghdad øst for Martinique. Åtte mann blir drept og flere alvorlig skadet. Livbåtene kommer fra hverandre, men begge når land med mange skadde. (30.05.1942)

30/05/1942

Utdrag av leserbrev i Aftenposten: “Disse brennevinskøene er en skam for landet, for hovedstaden, i disse dypt alvorlige tider. Nede på Lilletorvet omsettes akevitt til kr. 80-100-125 pr. flaske. De “siste dagers heldige” tjener penger på krigen og de vanskeligheter denne skaper. Enn om man skaffet de mest brennevins-tørste et nødtvungent og påkrevet sanatorieopphold på jordarbeide og matauk?” (30.05.1942)

29/05/1942

Arnold Hammer fra Sarpsborg blir arrestert, mistenkt for sabotasje. Han og flere andre har gjennom sitt virke i entreprenørselskapet Selmer dannet en sabotasjegruppe som skaffer våpen og sprengstoff. Hammer velger etter harde forhør å tilstå. Han blir sendt til Møllergata 19, Grini og senere Natzweiler og Dachau, men overlever krigen. (29.05.1942)

29/05/1942

Det er utstedt forbud mot kjøring av personkjøretøyer (biler og motorsykler) på søndager og helligdager. Forbudet gjelder fra kl. 16 dagen før slike dager til kl. 6 påfølgende hverdag. Unntatt fra forbudet er busser og drosjer. (29.05.1942)

28/05/1942

Ifølge en politikunngjøring er det fra og med i dag forbudt for alle menn i Arendal å vise seg på offentlig gate mellom kl. 21 og 4. Grunnen til portforbudet er at det i den siste tiden har forekommet handlinger rettet mot den tyske forsvarsmakt, og man går ut fra at handlingene har blitt utført av menn. (28.05.1942)

27/05/1942

MT Hamlet av Drammen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-753 på reise fra Texas til Liverpool. Alle 36 nordmenn om bord redder seg i land med livbåter. (27.05.1942)

27/05/1942

Politiet i Ålesund beslaglegger mengder av sykler som skal benyttes i tilfelle de får bruk for dem, skriver Rolf Strømsheim i dagboka si. Dessuten: “Tyskerne kjører åpenlyst gjennom gatene med vogner lastet med kjøtt, smør, kaffe m.m. Alle tyskere ser tjukke og velfødde ut. Det begynner nå å bli magert med mat, lite brød og smør. Sulten nærmer seg raskt”. (27.05.1942)

27/05/1942

114 nye norske fanger ankommer Sachsenhausen, blant dem flere av gislene fra Telavågaffæren. (27.05.1942)