Hjem

1943
20/06/1943

NS arrangerer Jonsokstevne på Domkirkeodden i Hamar. Her er det Vidkun Quisling og NS’ fylkesfører i Hedmark, Axel Aass, som er avbildet. (20.06.1943)

19/06/1943

I Skutvika i Ålesund omkommer 37 år gamle Peter Steinsvik når han i sjutida på kvelden setter en tennsats fra ei mine i skrustikka. Den eksploderer, og det bryter ut heftig brann i skuret han holder til i. (19.06.1943)

19/06/1943

15-20 unge menn, væpnet med pistoler, har trengt seg inn i Oslo Samvirkelags lagerbygning i Skjoldgata 2, der det fremstilles kaffeerstatning døgnet rundt. Ransutbyttet blir 30 sekker rå kaffe (60 kilo per sekk) og 20 sekker sukker (100 kilo per sekk). Før de kjører bort med utbyttet, stenger de skiftarbeiderne inne. (19.06.1943)

18/06/1943

Utsiktene for årsveksten ser ut til å være gunstige. Landbruksdirektøren uttaler: “Vi fikk en meget tidlig vår og godt vær til våronna. Det var kanskje litt mye regn i Rogalandsbygdene og nordover et stykke på Vestlandet. Men over landet som helhet var forholdene så ideelle som de nær sagt kunne bli”. (18.06.1943)

17/06/1943

Mange problemer med rasjoneringskortene melder seg for de som skal på landet i ferien – særlig for mødre med mange barn. Man må gå på distriktets rasjoneringskontor med melkeboken og melde fra hvor man skal reise. Skal bare en del av familien på landet, blir det utlevert to melkebøker – én for dem som reiser og én for den eller de som blir hjemme. Når ferien er slutt, må en passe på at melkeboken blir overført til byen igjen. Også grønnsakkortet må tas med på landet. Kjøttkortet, derimot, kan ikke overføres, med mindre ferieoppholdet varer lenger enn én måned. (17.06.1943)

16/06/1943

Gjennom den vedvarende utskrivnings- og stengningsaksjonen mot private foretak, har omtrent 4000 ansatte blitt tvangsutskrevet til arbeid for tyskerne. Resultatet er i samsvar med aksjonens målsetting, men i Rikskommissariatet erkjenner man at tilførslene av arbeidskraft på ingen måte dekker akutte tyske behov. Over halvparten av de utskrevne har hittil havnet i tjeneste for Organisation Todt, ofte i Nord-Norge, langt fra sine bosteder. Ofte tar tyskerne seg veldig til rette: Eksempelvis truer de arbeidsformidlingens kontor i Farsund med anmeldelse for sabotasje dersom kontoret ikke godtar å skrive ut folk til tysk arbeidstjeneste. (16.06.1943)

16/06/1943

BAKGRUNN: De store byene er verst stilt når det gjelder tilgang på matvarer. Forholdene i Oslo og Bergen er periodevis svært vanskelige. De offisielle kortrasjonene kan i disse byene ha en kalorimengde så lav som omtrent 1600 kalorier per dag. Mange leger noterer en betenkelig fetthunger hos barn. Ofte mister unge jenter menstruasjonen. Mangel på vitamin A og B2 forårsaker også ødemer, særlig hos kvinner, og fordøyelsessykdommer. Forverring av tuberkulose, først og fremst blant eldre og yngre menn i Oslo, blir satt i forbindelse med det sparsomme kostholdet. Kostholdet har imidlertid visse gunstige virkninger også: Overvektige går ned i vekt, det er færre blodtrykkssykdommer, og komplikasjoner ved operative inngrep som blodpropp blir redusert. Nedgangen i bruk av sukker og sukkervarer bedrer tannhelsen. (Juni 1943)

16/06/1943

Middagsbespisning for 75 skolebarn i Arendal har vært såpass vellykket at den vil bli utvidet til å omfatte 175 elever. For øvrig får alle byens skolebarn en tredjedels liter havresuppe hver skoledag. (16.06.1943)

16/06/1943

Som svar på klager fra en husmor om at melken de siste dager har luktet parafin, opplyser Melkeforsyningen følgende: Når kapselen skal settes på flasken, må den dryppes med litt olje for ikke å sprekke. En meget fin olje som tidligere ble brukt, er ikke lenger å få tak i, og er dermed erstattet av en fiskeolje, som nok kan lukte litt, men ellers er helt ufarlig. (16.06.1943)

15/06/1943

MS Høegh Silverdawn av Oslo blir senket av den tyske hjelpekrysseren Michel. 19 mann berger seg i livbåter, mens omtrent 33 blir borte. (15.06.1943)

15/06/1943

100-årsdagen for Edvard Griegs fødsel blir feiret med en rekke NS-initierte Grieg-konserter rundt omkring i landet. Også i London blir jubileet feiret, med en stor konsert i Royal Albert Hall hvor Nordahl Grieg og frue sitter i kongelosjen sammen med kong Haakon. (15.06.1943)

15/06/1943

Etter at Wehrmacht-offiser Wermann ble drept på Raufoss, arresterer tyskerne Torgny Marcussen og Magnus Smetop som gisler. Samtidig advares lokalbefolkningen på store plakater, med frist 1. juli, om at gislene vil bli skutt dersom det ikke kommer inn opplysninger som leder til oppklaring av drapssaken. (15.06.1943)

15/06/1943

I et brev som statsminister Nygaardsvold legger fram i statsråd i London, konkluderer han med at høyesterettsjustitiarius Paal Berg skal være leder for Hjemmefrontens sivile organisasjon og at han har regjeringens fulle tillit. Denne erklæringen blir, når brevet når frem til Oslo, betraktet som den endelige og offisielle godkjennelse av Kretsen. (15.06.1943)

14/06/1943

NS har arrangert sitt åttende pinsestevne i Borre utenfor Horten. Aftenposten skriver at Quisling ankom den siste stevnedagen. Han ble møtt av mange heil og sæl-rop. Etter en enkel middag inspiserte Quisling området sammen med leirlederen, NS’ fylkesfører Thore Tjersland. Klokken 14 begynte det som ble beskrevet som stevnets høydepunkt; da var det parade og defilering for føreren ved Borre kirke. Oppmarsjen ble etterfulgt av et folkemøte i parken klokken 14:30 med tale av ministerpresidenten. (14.06.1943)