Hjem

1942
27/02/1942

Sicherheitsdienst (SD) gir Henry Rinnan i oppgave å etablere ei permanent etterretningsgruppe. SD gir den nye organisasjonen navnet Sonderabteilung Lola. (27.02.1942)

27/02/1942

En av de første jødene som ble arrestert i Norge, Moritz Rabinowitz, har sittet i Sachsenhausen siden han ble sendt til Tyskland med MS Monte Rosa i mai 1941. I dag dør han i “jødebrakka” i konsentrasjonsleiren. Oppgitt dødsårsak er lungebetennelse. På dødsleiet får han, gjennom en tysker som senere treffer en haugesunder der, sagt følgende: “Hvis du noen gang møter noen fra Haugesund, vil jeg be deg om å hilse fra meg og fortelle dem at de første jeg tenkte på ved siden av min egen familie, var arbeiderne, de ansatte og vennene jeg hadde i byen”. (27.02.1942)

26/02/1942

En fem tusen tonns kisbåt, Nordfahrt, blir senket av norske Linge-karer mens den ligger til kai i Thamshavn og laster svovelkis. De tre sabotørene har sneket seg innunder stavnen på Nordfahrt i en robåt og festet en magnetisk sprengladning rett bak skorsteinen. De kommer seg vekk i robåten uten å bli oppdaget, og kort tid etter synker kisbåten med sin last. (26.02.1942)

26/02/1942

Etter et regjeringsmøte meddeles biskop Berggrav at han skal avskjediges. De øvrige biskopene skal også avskjediges i løpet av mars. Nye prester skal settes inn som bestyrere i domprost- og bispekontorene. (26.02.1942)

26/02/1942

En lov gir Kulturdepartementet fullmakt til å nedlegge forbud mot et trykt skrift “når hensynet til statens sikkerhet og folkets vel forlanger det”. Med dette er Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet satt ut av kraft hver gang den kommer i konflikt med den nye loven. Pressesensur er innført. (26.02.1942)

26/02/1942

Såkalt brenselsferie innføres. Departementet kunngjør: “Av hensyn til de veksler som den strenge vinter har trukket på landets brenselsbeholdninger, bestemmes det at det fra 27. februar gis en måneds brenselsferie ved alle landets folkeskoler, fortsettelsesskoler og høyere skoler”. Den bakenforliggende årsaken er etter sigende at de fleste lærere har nektet å bøye seg for tyskernes krav om nazifisering av skoleelever. (26.02.1942)

25/02/1942

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka si:

(25.02.1942)

25/02/1942

Som følge av at en rekke flyktninger ble tatt på MB Viggo i Ålesund for tre dager siden, samler 23 flyktninger seg i Blindheimsvika på Vigra, blant andre Trygve Rypdal med familie, Harald Ratvik fra “Antrum” og flere av kontaktene til denne motstandsorganisasjonen. Om natta drar de av gårde med båten “Heland” og kommer seg trygt til Shetland. (25.02.1942)

25/02/1942

Mange ønsker å sikre seg plass på Skiforeningens hytter i påsken; enkelte står i kø natten igjennom i Prinsens gate i Oslo i opptil 20 timer. (25.02.1942)

25/02/1942

Osvald-gruppen utfører et sprengningsforsøk av et oljelager på Vippetangen. Forsøket mislykkes. (25.02.1942)

25/02/1942

100 tyske soldater kommer marsjerende opp den bratte veien forbi oppsynsmannsboligen på Håøya i Drøbaksundet. Rundt 30 av soldatene bærer munkedrakter med mørke hetter som dekker ansiktene. De stopper ved en lysning lenger inne i skogen, og snart høres skuddsalver. Det er Kåre Iversen Hafstad (18) fra Kristiansund som blir henrettet for forsøk på Englandsflukt og tyveri av båt. (25.02.1942)

24/02/1942

Seks ubåter angriper en konvoi sørvest for Island, gjennom flere dager. To norske skip går ned: MT Eidanger og MT Finnanger, begge fra Westfal-Larsens rederi i Bergen. Alle 45 mann blir reddet fra Eidanger, mens Finnanger forsvinner med hele besetningen: 35 nordmenn og fire briter. (24.02.1942)

24/02/1942

Oslo-politiet arresterer 14 menn som har drevet svartebørshandel med flere varer. De har blant annet tatt 15 kroner per kilo smør og 50 kroner kiloen for kaffe. (24.02.1942)

23/02/1942

Arrestasjonene i Ålesund fortsetter. Rolf Strømsheim skriver om det i dagboka si. Kåre Viken er én av dem som har blitt arrestert, og han sendes til fengsel i Trondheim og blir sittende der i “mer enn tusen dager”, noe som blir tittelen på boka han skal skrive om sitt fangeliv. Forfatter Sigurd Evensmo er én av flyktningene som først blir fengslet men senere kommer seg unna med hjelp fra motstandskvinnen Anne Marie Breien, og de dramatiske hendelsene gir grunnlaget for hans roman “Englandsfarere”.

(23.02.1942)