Hjem

1943
16/09/1943

Et tysk tilfluktsrom i Kirkenes blir truffet av en bombe, trolig fra et sovjetisk fly. 75 tyske soldater blir drept og ytterligere 35 hardt såret. (16.09.1943)

16/09/1943

Politimesteren i Ålesund innfører blending av kjøretøy i byen. Dette gjelder også sykler. (16.09.1943)

15/09/1943

Rolf Strømsheim i Ålesund biter seg merke i at det er mye sprenging av fjell i området for tiden. Han skriver i dagboka:

(15.09.1943)

15/09/1943

Politiet i hovedstaden skjerper (igjen) kontrollen med dårlig blending. Gjennomsiktige gardiner og lysstriper langs vinduskanter vil ikke bli tolerert. Strømmen vil bli avstengt i flere dager for dem som ikke overholder blendingsbestemmelsene. (15.09.1943)

14/09/1943

Linge-karene Helmer Hoel og Severin Synes har ankommet Hamnøya (Oksebåsen) ved Ålesund. De blir stasjonert der for å drive sabotasje på tyske skip i området. (14.09.1943)

13/09/1943

Johan Tollås AS i Ålesund åpner en omsetningssentral for brukte klær. De første dagene blir det flere hundre etterspørsler. (13.09.1943)

13/09/1943

Undersøkelser som direktør Theodor Hesselberg og avdelingssjef B. J. Birkeland ved Det norske meteorologiske institutt har foretatt, viser at middeltemperaturen har steget overalt i Norge de siste årene. Stigningen er størst i innlandet og i Nord-Norge (rundt 0,7 grader). Det er spesielt vintertemperaturen som har steget. Forleden holdt Hesselberg et foredrag i Det Norske Vitenskapsakademi om “Klimavariasjoner i Norge i vår tid”. (13.09.1943)

11/09/1943

Kinokontrollør og kunstner Thoralf Rikheim fra Fredrikstad blir arrestert etter en krangel med et par hirdmenn vedrørende køordningen utenfor kinoen. I leiligheten hans finner tyskerne en ulovlig radio. Rikheim blir fengslet på Grini og sendes senere til Sachsenhausen hvor han dør i 1944, høyst sannsynlig som følge av flere spark mot hodet. Han etterlater seg kone og to barn. (11.09.1943)

11/09/1943

“Glimrende resultater av forsøk med frysing av blomkål, sukkererter, sopp og forskjellige sorter bær”, skriver Aftenposten. “Frysing blir fremtidens konserveringsmåte, og vi må få moderne fryserier utover landet”, understrekes det. (11.09.1943)

11/09/1943

De norske MTB-ene 618 og 627, som la ut fra Shetland i forrigårs, legger seg i skjul bak noen holmer i løpet mellom Smøla og Tustna. Midt på natten kommer et tysk handelsskip med eskorte utover fjorden. MTB-ene fyrer av sine torpedoer og senker skipet. Angrepet bekymrer tyskerne, som straks forbyr skipstrafikk i Trondheimsleia om natten. (11.09.1943)

09/09/1943

Osterasjonen for perioden 25. september til 25. november utleveres fra 15. oktober, skriver Aftenposten. Næringsdepartementets avdeling for proviantering og rasjonering påpeker at mengden ost som er nødvendig for å dekke rasjonene ikke kan være til stede overalt i landet ved periodens begynnelse. Dermed blir utleveringen forsinket. (09.09.1943)

09/09/1943

Det går rykter om at avholdsfolk har skaffet seg brennevinskort. Den rusforebyggende organisasjonen IOGT vil dermed sammenlikne sine medlemskartotek med kjøpetillatelsene som politiet og Vinmonopolet har utstedt, skriver NTB. (09.09.1943)

09/09/1943

Seks søsken har konfirmert seg samtidig, melder Aftenposten: “Disse seks søsken er fra Hovin gård. Det er tre tvillingpar, barna til gårdbruker Kr. Hovin. De har ventet på hverandre for å bli konfirmert på samme dag. Seks søsken konfirmert på én gang er sikkert temmelig enestående. Foreldrene har hatt 15 barn, hvorav fire tvillingpar. 13 barn lever. De yngste står fra venstre: Helga og Sigmund, så kommer Marit og Kjell, Liv og Ruth”. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (09.09.1943)

09/09/1943

Britiske myndigheter har full kontroll på hvor Tirpitz og andre tyske slagskip befinner seg, takket være etterretningsagentene Einar Johansen, Torstein Raaby og Per Ingebrigtsen. De tre har etablert minst fire aktive radiosendere på norskekysten, og de har planer om flere sendere i Finnmark og Troms. Raaby har sitt tilholdssted i Alta, hvor de tyske skipene ankrer opp igjen etter aksjonen mot Svalbard. Gjennom en dekkstilling hos veivesenet, sender han telegrammer til London om krigsskipenes bevegelser. I tillegg har britene nylig lykkes i å knekke den tyske marinekoden. (09.09.1943)