Hjem

2023
09/03/2023

OBS, VIKTIG MELDING: Prosjektet har dessverre, av ymse grunner, stått på stedet hvil siden 9. november 2022 (9. november 1944). Det beklager vi så mye. Vi fullfører prosjektet så fort det lar seg gjøre. Da blir det ikke korrespondert med sammenfallende datoer, men det skal fullføres med datospesifiserte hendelser fram til frigjøringsdagen 8. mai 1945. Takk til alle som har fulgt og støttet prosjektet så langt!

1944
09/11/1944

Osvald-gruppen utfører en bankaksjon mot Bergen Banks filial i Laksevåg, på oppdrag fra Saborg og SOE. Aksjonen er vellykket. (09.11.1944)

09/11/1944

Seks mann blir drept i en eksplosjon hos Olsen og Urteset AS i Oslo. Det er Milorgs aksjonsgruppe Aks. 13 000 som har plassert sprengladninger med tidsforsinkelse på åtte timer i verkstedet. Dessverre virket ikke tennmekanismene før lokalene ble oppvarmet om morgenen. (09.11.1944)

08/11/1944

Sovjetiske styrker når Rustefjelbma og Tana. Her stanser fremfrykkingen i Norge. (08.11.1944)

08/11/1944

Det varsles forlenget juleferie ved folkeskolene. Grunnen er den vanskelige brenselssituasjonen. (08.11.1944)

07/11/1944

Sovjets utenriksminister Molotov møter sin norske kollega Trygve Lie. Lie får beskjed om at sovjetiske styrker ikke vil fortsette fremrykkingen i Norge. Det er enighet om at grensen mellom de to land skal forbli slik den var. Molotov fremmer imidlertid et ønske om full kontroll over Bjørnøya mens de vil dele Svalbard med Norge. (07.11.1944)

06/11/1944

Avsnittskommando Finnmark og 2. Bergkompani av den norske brigaden har kommet til Murmansk, klare for å bevege seg mot norsk jord under sovjetisk kommando. (06.11.1944)

06/11/1944

Brenning av Berlevåg er i gang, det samme i Skarsvåg, Sarnes, Kamøyvær, Tufjord og Gjesvær. (06.11.1944)

06/11/1944

Tyskere sprenger broen over Tanaelven og forlater Tana. Tana kirke og det som er igjen av kommunesenteret på Langnes brennes. (06.11.1944)

06/11/1944

Den siste kontakten mellom sovjetiske og tyske styrker på norsk jord finner sted i Varangerbotn. (06.11.1944)

06/11/1944

Aks. 13 000-menn aksjonerer mot Rikshirdstabens kontorer i Tollbugata 10 i Oslo og ødelegger flere maskiner. Bygningen får skader, men ingen mennesker kommer til skade siden varsling ble gjort på forhånd. (06.11.1944)

06/11/1944

450 av Gamviks innbyggere, som har tilbrakt natten i fjellet, våger seg ned til branntomtene i bygda. De starter forberedelsene til vinteren, ved å sette opp hytter av det byggematerialet som måtte finnes i ruinene. En tid senere kommer imidlertid noen tyske tropper tilbake og setter fyr på bygda på nytt. (06.11.1944)

05/11/1944

Tyskerne overfaller Gamvik og brenner alt som finnes av hus der – inkludert gamle Gamvik kirke. Mange rømmer til fjells. (05.11.1944)

05/11/1944

De tyske lasteskipene Adolf Binder og Karl Arp forlater Finnmark med kurs for Narvik. Om bord i de to båtene befinner det seg 3000 mennesker fra Vadsø, Tana og Porsanger. I alt 45 000 mennesker blir tvangsevakuert. (05.11.1944)