Hjem

1941
20/03/1941

Hans-Reinhard Koch blir leder for rikskommissariatets avdeling for forvaltningssaker og skal rapportere direkte til Terboven. Som leder for avdelingen har han ansvar for å kontrollere og eventuelt overprøve vedtak i den norske statsforvaltningen. (20.03.1941)

20/03/1941

Hirden får politimyndighet. De skal bistå Statspolitiet og Gestapo ved arrestasjoner, razziaer og gatekontroller. Medlemskap i hirden er obligatorisk for yngre, mannlige NS-medlemmer, og mange av disse opptrer svært voldelig for å slå ned på motstand og demonstrasjoner. (20.03.1941)

19/03/1941

DS Leo av Bergen blir angrepet av et tysk fly og synker på reise fra Hull til Reykjavik. Mannskapet på 21 redder seg i livbåter og blir senere plukket opp av HMS Echo. (19.03.1941)

19/03/1941

Restaurantsjef på Frognerseteren, Fredrik Dietrichson, blir arrestert etter å ha holdt på med illegal aktivitet i mange måneder. Han har skaffet opplysninger om tyskernes behov for tungtvann samt opplysninger fra Norske Shell, Hydro og Akers mekaniske verksted som han i det stille har sendt videre. Fredrik blir fengslet på Møllergata 19. (19.03.1941)

19/03/1941

Tyskerne har tatt over veiutbyggingen mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. Norsk Hydro selger Tyinfaldene til Nordische Aluminium Aktiengesellschaft, og tyskerne planlegger å fullføre Tyin kraftverk, bygge oksidfabrikk på Årdalstangen og elektrolyseanlegg for produksjon av råaluminium i Øvre Årdal. Tysk krigsindustri trenger aluminium. Bildet viser en tysk ingeniør på befaring. (19.03.1941)

19/03/1941

Hirden griser stadig til butikker eid av jøder. Dette liker NS-ledelsen dårlig, og de mener slike spontane aksjoner fører til mer motvilje mot NS. Quisling formidler samtidig at han mener det samme som toppledelsen i Tyskland; “jødeproblemet” må løses ved tvungen utvandring. (19.03.1941)

19/03/1941

Norske redere i USA har lenge vært skeptisk til Nortraship, fordi de selv ønsker å drive sine fartøyer og ikke ønsker en nasjonalisering av skipsrederiene etter krigen. Trygve Lie mener det “grenser til landsforræderi” at redere ikke vil samarbeide med Nortraship, men dette legger ikke hindringer for at norske redere i USA danner “The Norwegian Shipowners Conference in America” for å sikre rederes interesser utenfor Norge. Et telegram fra statsminister Nygaardsvold gir imidlertid lovnader om at alle skip skal tilbakeleveres til eierne så snart krigen er over. (19.03.1941)

19/03/1941

Britene har mistet mange skip, så de fremforhandler en ny avtale med Nortraship: Omtrent 500 000 tonnasjer på det frie markedet (norske skip i USA-fart) skal avgis til britisk tjeneste. (19.03.1941)

19/03/1941

Tobakksmangelen er vanskelig å bære for mange. I Hadsel i Vesterålen må en del innrøkte, eldre karer gå til sengs fordi de ikke får nok “kardus” i pipa. I Horten blir en mann anmeldt til politiet for mishandling av sin hustru. Årsak til mishandlingen skal være at hun ikke har klart å skaffe mannen sigaretter, tross store anstrengelser. (19.03.1941)

19/03/1941

Tyskerne trapper opp ubåtkrigen i Atlanteren, etter at Hitler i slutten av januar varslet at han vil sulte ut britene; alle tilførsler til øyriket skal stanses. De allierte konvoiene er sterkere organisert, med bedre eskorte, men tyske ubåter legger om taktikken og angriper om natten fra forskjellige retninger samtidig. Det anses for risikabelt å bare bruke én enkelt ubåt mot konvoiene. (19.03.1941)

18/03/1941

Hirden marsjerer i Trondheim. På trikken vender passasjerene ryggen til. (18.03.1941)

17/03/1941

Per Kåre Austnes fra Haram i Møre og Romsdal reiser med seks kamerater over til England i ei fiskeskøyte. Han skal utdanne seg som motormann og blir senere mønstret på den norske u-båten KNM Uredd. (17.03.1941)

17/03/1941

Jageren HMS Badsworth blir sjøsatt under britisk kommando, fra verftet Cammell Laird i England. Skipet skal delta i eskorteoppdrag og blir senere overført til norsk kommando under navnet KNM Arendal. (17.03.1941)

17/03/1941

Borregaard ønsker å utrede mulighetene for å starte en cellullfabrikk, som etter planen kan sysselsette opptil 500 arbeidere. Produksjonen skal eksporteres. (17.03.1941)