Hjem

1941
20/11/1941

En jurist og politifullmektig blir avsatt av myndighetene og blir av NS’ folkedomstol dømt til 100 dagers fengsel for å ha drevet propaganda for Kongehuset. (20.11.1941)

20/11/1941

Politiet har arrestert en mann som har tatt opp bestillinger av ved som ikke har blitt levert. Mannen har tatt forskuddsbetalinger på til sammen 5000 kroner. (20.11.1941)

20/11/1941

Rådet (Milorgs Råd) får telegram fra eksilregjeringen etter Forsvarsrådets møte i London. Herved blir Milorg anerkjent som en del av det norske forsvaret. Det er Jacob Schive og Johan Holst som på vegne av Milorg har overbevist eksilregjeringen, med god støtte fra fungerende sjef i Forsvarsdepartementet, Oscar Torp.

(20.11.1941)

20/11/1941

46 000 kilo sildemel forsvinner fra et lager i Østre Aker. Tyvene har falsk nøkkel og tømmer lageret i fullt dagslys. Over 60 impliserte personer, de fleste for ulovlig kjøp av rasjonerte varer. (20.11.1941)

19/11/1941

Fem mann omkommer etter å ha drukket frysevæske i en anleggsbrakke ved Hallingskeid. En liknende hendelse skjer i Øvre Årdal, hvor 40 personer drikker noe som er en blanding av tresprit og blåsyre. Åtte unge menn dør i løpet av to-tre dager, og mange blir sendt til sykehus og får mén for livet. (19.11.1941)

19/11/1941

I Kirkenes går hirden til aksjon mot en kjøpmann som de mener holder unna viktige matvarer fra omsetningen. I kjelleren finner de store mengder kjøtt, fiskehermetikk, smør, kaffe, sjokolade m.m. I selve butikken er hyllene tomme. Hirden forlanger at butikken stenges. Saken blir etterforsket av prispolitiet og kjøpmannen dømmes til 30 dagers betinget fengsel og 500 kroner i bot. (19.11.1941)

19/11/1941

Alle potetprodusenter med bruk på minst fem dekar blir pålagt å gi opplysninger om sine beholdninger. Troms og Finnmark er unntatt. Samtidig blir det foretatt telling av eksisterende beholdninger og antatt behov for spisepoteter i landets byer og mange landdistrikter. (19.11.1941)

19/11/1941

Det norske patruljefartøyet Horten har blitt angrepet av et tysk fly utenfor Færøyene. Flyet slipper syv bomber uten å treffe, men maskingeværilden fra flyet gjør adskillig skade. Én av besetningsmedlemmene blir så skremt at han hopper over bord og drukner. (19.11.1941)

19/11/1941

Ny forordning fra Terboven: Formueinndragelse kan gjennomføres fra personer eller foreninger med tyskfiendtlig eller riksfiendtlig aktivitet. Inndratt formue anses som oppløst. (19.11.1941)

18/11/1941

En difteri-epidemi sprer seg til flere distrikter på Østlandet og Sørlandet. Helsemyndighetene påbyr vaksinasjon av barn i folkeskolen i Oslo og flere andre steder. (18.11.1941)

17/11/1941

DS Thode Fagerlund av Tønsberg går ned utenfor kysten av Sør-Afrika etter en eksplosjon. Besetningen rekker å gå i båtene og kommer til land i god behold. Trolig er det en fransk ubåt som har torpedert båten. (17.11.1941)

17/11/1941

MK Erkna, som ble rekvirert av den tyske marine for å føre ferskfisk mellom Trondheim og Nord-Norge, blir stjålet fra Hatlø verksted i Ulstein. Det er motstandsbevegelsen som står for overtakelsen og sender Erkna til Shetland med 60 personer om bord. Dette er den største gruppen som drar fra Norge til Shetland på ett enkelt skip under krigen. Fartøyet skal få flere turer til og fra norskekysten med Shetlandsgjengen. (17.11.1941)

15/11/1941

Ortskommandantur i Vardø oppfordrer nordmenn til å verve seg til den tyske krigsmakt. (15.11.1941)

15/11/1941

President Roosevelt spiser lunsj med kronprinsesse Märtha i Det hvite hus, etterfulgt av en privatvisning av den nye Disney-filmen “Dumbo”. (15.11.1941)