Hjem

1944
02/07/1944

18 teologiske kandidater ordineres til prester av biskop Krohn-Hansen ved en gudstjeneste på Helgøya. Den Midlertidige Kirkeledelse har bedt dem om å gå inn i tjenesten og betjene menigheter hvor prestene er forvist. (02.07.1944)

01/07/1944

Etter opprettelsen i 1943, ved sammenslåing av Handelsdepartementet og Forsyningsdepartementet, har det NS-styrte Næringsdepartementet nå hele 137 sekretærer og 289 kontorassistenter. (01.07.1944)

01/07/1944

Fra 1. juli er det innført nye omsetningsavgifter på flere forbruksvarer, blant annet fyrstikker, øl og brennevin, belysningsmidler, kunstige søtstoffer og skinn til beredning av pels. Skjenkeavgiften for vin og brennevin er også satt opp. (01.07.1944)

01/07/1944

Oliver Cappelen Møystad blir avskjediget som landshirdsjef. Karl A. Marthinsen overtar. (01.07.1944)

01/07/1944

Advokat Gunnar Spangen blir funnet likvidert i Lierskogen, som en del av Gestapos hemmelige «Blumenplüchen»-aksjon. Okkupantene legger opp til at disse mordene ikke skal kunne spores tilbake til Gestapo. Tankegangen baserer seg på at de norske motstandsgruppene vil få skylden, noe som på den måten skal bevise deres manglende effektivitet ved at de ikke engang kjenner sine egne. Men forholdene er altfor gjennomsiktige til at en slik strategi lykkes: Når advokat Spangen blir skutt utenfor Drammen, vet hele byen bare noen timer etterpå at han har blitt bortført av Gestapo. (01.07.1944)

30/06/1944

Statspolitikonstabel Leif Thorbjørn Hansen (23) blir arrestert av kollegaene sine etter «beruselse, slagsmål og gateuorden». Han blir senere dimittert med pålegg om å holde seg rolig og gå direkte hjemover. I landssvikoppgjøret etter krigen tegner han et bilde av en kultur med fyll og korrupsjon i Statspolitiet. (30.06.1944)

30/06/1944

Anretningspike ved Hotell Continental i Oslo, Erna Henriksen, blir arrestert for å ha ærekrenket NS-folk. (30.06.1944)

30/06/1944

Fire Oslo-menn blir arrestert av Statspolitiet etter å ha overfalt og banket opp den 14 år gammel hirdpiken Irene Frida Zimmermann. (30.06.1944)

30/06/1944

Formannen og generalsekretæren i Det Norske Misjonsselskap blir avsatt og arrestert av NS-myndighetene på grunn av «illegal virksomhet». Det blir innsatt en «kommissarisk» ledelse i selskapet. (30.06.1944)

30/06/1944

Politiet stenger City-kafeen i Storgata i Oslo etter det de kaller en vellykket razzia. Stedet skal etter sigende ha vært drevet som «svartebørsrestaurant». (30.06.1944)

30/06/1944

NSB melder at krigstilleggsavgiften på jernbanebilletter går opp fra 25 til 50 prosent fra 1. juli. (30.06.1944)

30/06/1944

Strafferammen for overtredelse av lov om svartehandel og snikhandel utvides. Dødsstraff kan komme på tale når den skyldige har handlet «sedvanemessig og i ervervsøyemed» og når «særdeles skjerpende omstendigheter» foreligger. (30.06.1944)

30/06/1944

Ved kongelig resolusjon blir det bestemt at kronprins Olav skal overta som forsvarssjef og sjef for Forsvarets Overkommando, med virkning fra 1. juli. Nåværende forsvarssjef Wilhelm Hansteen blir beordret som nestkommanderende – en løsning som har Hansteens fulle tilslutning. Dette gjøres fordi det lenge har vært et utbredt ønske om at kronprinsen skal knyttes til ledelsen av frigjøringen. Beordringen gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn det første ordinære statsråd i Oslo etter okkupasjonen. (Foto 1942: Feyer / Det kongelige hoffs fotoarkiv) (30.06.1944)

29/06/1944

Arbeidstjenestens leir på Gaustad mottar en bombetrussel. To menn fra Statspolitiet blir sendt dit med maskingevær for å ha vakthold hele natten. (29.06.1944)