Hjem

1942
23/09/1942

Kjøleskipet MS Vibran blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Cardiff til Halifax. Samtlige 47 om bord, både besetning og passasjerer, omkommer. Hardt vær har sin del av skylden for at ingen overlever. (23.09.1942)

23/09/1942

Kirkedepartementet gjør et nytt fremstøt mot lærerne: Ved hjelp av kontingentinnbetaling skal man slå fast at de plikter å stå som medlemmer av Lærersambandet. Kontingenten skal trekkes fra lærernes lønn. Dette skal gjøres “etter oppgaver som formentlig bør sendes skolene fra Lærersambandets lokale organer”. Det kommer imidlertid ikke noe ut av dette tiltaket. Antakelig blir det stoppet av Rikskommissariatet. NS legger dermed om taktikken i kampen om skolen: Man passer seg for å engasjere hele skolefronten, men bruker heller lokale NS-krefter til å påvirke den enkelte skole eller sågar den enkelte lærer. NS står godt rustet i så måte: De har sine folk plassert i sentrale stillinger, blant annet som rektorer, skoleinspektører og overlærere. (23.09.1942)

23/09/1942

Wollweber-gruppen utfører et vellykket sabotasjeoppdrag mot Grua Sag på Grua. En brannbombe forårsaker total nedbrenning. (23.09.1942)

23/09/1942

Holmenkollbanen har satt ny trafikkrekord: Søndag 13. september var banens største trafikkdag med i alt 74 334 passasjerer. (23.09.1942)

23/09/1942

Legasjonen i Bern sender nok et brev til London-regjeringen, denne gangen med overskriften “Sveits, jødeforfølgelsen og asylretten”. Her gis en inngående beskrivelse og dokumentasjon, ved avisutklipp, av den rigorøse og nærmest konsekvente tilbakesendingspolitikken som myndighetene i Sveits følger. Charge d’affaires Ove Wangensteen avslutter brevet med en sterk kritikk av Norges asylpolitikk overfor jøder før krigsutbruddet: “Vi selv har neppe foranledning til å slå oss for brystet, for der var vel ikke mange land i Europa som var mer lukket enn Norge før invasjonen, selv om deres (jødenes) stilling den gang ikke var så fortvilet som nu, så var den slem nok.” Dette er tredje gang legasjonen i Bern varsler eksilregjeringen om jødeutryddelsene som er påbegynt. (23.09.1942)

22/09/1942

Samuel Steinmann og hans familie har blitt kastet ut av hjemmet sitt på Nordstrand av SS på to timers varsel. De flytter inn hos noen venner på Nordseter. (22.09.1942)

22/09/1942

Helge Høgvold fra Våler, som ble arrestert i mai for å ha kommet i klammeri med noen hirdungdommer, dør i Sachsenhausen på grunn av underernæring. (22.09.1942)

22/09/1942

Utmeldelsesaksjonen som Fri Fagbevegelse satte i gang tidligere i måneden har vært en suksess: 100-150 000 fagorganiserte har fulgt parolene og meldt seg ut, mens mellom 50 og 100 prosent av medlemmer i næringsorganisasjoner har gjort det samme. Dette er et nytt skudd for baugen for Quislings planer om et riksting. Terboven er fornøyd med Quislings nederlag, men vil gripe inn for at NS ikke fullstendig skal miste ansikt: Mange tillitsmenn blir arrestert, både på arbeidsgiver- og fagforeningssiden, og folk blir bekymret for at man på nytt kommer til å oppleve en unntakstilstand, slik som for ett år siden. Derfor avblåses nå utmeldelsesaksjonen, ettersom målet er nådd om at Quisling må droppe sine planer om riksting. (22.09.1942)

21/09/1942

Det kommer ny episode av Norsk ukerevy, som blant annet handler om åpningen av utstillingen Sovjetparadiset, Gulbrand Lundes besøk i Setesdal og propaganda for NS’ arbeidstjeneste. https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1942/FMAA42003942/avspiller (21.09.1942)

21/09/1942

I Sarpsborg er det avslørt ulovlig omsetning av blant annet 5-6000 kilo sukker, 3-4000 kilo mel, kaffe, gryn og andre kolonialvarer og dessuten kjøp og salg av brennevinskort. Fra mange kanter av landet kommer det melding om ulovlig slakting og kjøttsalg. (21.09.1942)

21/09/1942

I Oslo har to personer i dag stått tiltalt for byretten for naskeri av tobakksvarer. I forbindelse med saken blir 36 mann avskjediget ved en tobakksfabrikk i Oslo. (21.09.1942)

21/09/1942

På grunn av dårlig høst rasjoneres også frukt. I Trondheim er det nedlagt forbud mot torvsalg av epler og pærer. (21.09.1942)

21/09/1942

De første grønnsaksrasjonene er fastsatt til 500 eller 750 gram i måneden til vanlige forbrukere. Sukkersykepasienter får anvisning på kjøp av 500 gram grønnsaker per person daglig. Deltakere i frivillig jordbruksarbeid kan få anvisning på innkjøp av 20 kilo grønnsaker per husstand fra produsenten vedkommende arbeider hos. (21.09.1942)

20/09/1942

De allierte kommandosoldatene, blant dem to fra Kompani Linge, har angrepet den bevoktede kraftstasjonen i Glomfjord i en aksjon ved kodenavn “Muskedunder”. De lyktes i å feste kraftige ladninger på rørledninger og generatorer, og begge deler eksploderte i smell som hørtes minst tre kilometer unna. Etter dette blir det ikke lenger produsert aluminium ved aluminiumsverket så lenge krigen varer. Tyskerne setter inn fly og en vaktstyrke på 100 mann for å fange sabotørene. De omringer etter hvert syv mann og tar dem til fange, mens fire andre klarer å flykte til Sverige. Magnus Djupdræt fra Kompani Linge omkommer etter å ha fått en bajonett gjennom kroppen av en tysker. (20.09.1942)