Hjem

1944
09/08/1944

Herr Gundersen ringer Statspolitiet og melder at han har sett fire unge gutter med seks ryggsekker i Stensparken i Oslo. «Han trodde at dette måtte være noe muffens» står det i rapporten fra Statspolitiet som sender av gårde to betjenter og to SS-menn for å sjekke. (09.08.1944)

09/08/1944

Vanlige husholdninger kan i år ikke regne med å få tildelt sylteglass og krukker. Anvisninger på slike varer blir fortrinnsvis gitt til «skadelidte og nygifte», blir det opplyst fra forsyningsmyndighetene. (09.08.1944)

09/08/1944

Ved Østbanestasjonen i Oslo er det lange køer av bærplukkere. Det meldes om rikelig med blåbær og om stor utfart til skogene mange steder i landet. I Ringsakerfjellet har multeplukkere tyvstartet, i år som i fjor: Lensmannen har knepet en rekke kartplukkere, og store mengder multekart er beslaglagt. (09.08.1944)

09/08/1944

En lastebil, som like før har kjørt ut fra Emil Moestus trykkeri i Norbygata i Oslo med 75-80 000 rasjoneringskort, stanses av fem bevæpnede menn – flere av dem fra Oslogjengen. Sjåføren får beskjed om å kjøre rolig videre mot posthuset. På et avtalt sted i Skippergata lastes kassene med rasjoneringskort over på en annen lastebil som kjører bort. Det er Oslogjengens koordinator, Gunnar Sønsteby, som leder og har iverksatt kuppet for å hjelpe Den norske hjemmefront. Tre menn – Storm Osvald Johansen, Rudolf Emil Johnsen og Gunnar Fredrik Gundersen – blir senere på kvelden arrestert av Statspolitiet siktet for befatning med tyveriet. (09.08.1944)

08/08/1944

En kvinne ringer Statspolitiet og forteller at hun har sett flere bilder av Kong Haakon med teksten «Velkommen hjem» i en oppgang i Vogtsgate i Oslo. To betjenter rykker ut for å oppta rapport. (08.08.1944)

08/08/1944

Sjefen for Sipo og SD har laget en oppgave over norske politiske fanger. 3252 fanger sitter på Grini, 274 på Møllergata 19, 1621 i andre fengsler og fangeleire i Norge, og blant de hundretusener av fanger i konsentrasjonsleirene i Tyskland er 2737 norske. I tillegg kommer 986 norske offiserer som fortsatt er i tysk krigsfangenskap. I henhold til forordning utsendt av Rikskommissariatet, er medisinsk behandling i norske fengsler og leirer oftest avhengig av fangens «forbrytelser»: Et gissel kan eksempelvis regne med bedre behandling enn en politisk fange. De som har havnet bak piggtråden for spionasje, får også dårlig behandling. (08.08.1944)

07/08/1944

Sabotører i Pelle-gruppa, ledet av Ragnar Sollie, har sprengt to fabrikker som eksporterer produkter til nazi-Tyskland: Den norske slipefabrikk i Oslo og Foss smergelskivefabrikk i Fetsund. I Fetsund går det galt for aksjonslederen Sverre Steen; han utløser en bombe ved en feil og omkommer. Begge fabrikker er påført store ødeleggelser. (07.08.1944)

06/08/1944

SS-mann Rolf Falkum skyter to serier à 4-5 skudd mot gymnasiast og norgesmester i turn, Hein Thorstensen, etter at Falkum mener at Thorstensens fotografi på ID-kortet sitter løst. Skuddene faller utenfor Statspolitiets kontorer når Falkum beordrer Thorstensen inn. Thorstensen overlever med tre kuler i kroppen, selv om det tar en halvtime før han kjøres til sykehus. Falkum skal ha vært beruset. (06.08.1944)

06/08/1944

NS har arrangert et massemøte i Colosseum kino i Oslo. Terbovens budskap er «nødvendigheten av den totale innsats og den endelige seieren». (06.08.1944)

06/08/1944

Oslogjengens andre forsøk på å ødelegge flydeler i Sporveishallen på Bjølsen i Oslo mislykkes. (06.08.1944)

05/08/1944

80 prosent av alle sykler som tilbys for salg er stjålet, sier politiet. Publikum bes å vise den største aktsomhet overfor tilbud. (05.08.1944)

04/08/1944

Knut Hamsun fyller 85 år, og dette blir markert med en rekke artikler i pressen. Han får også telegram fra Hitler og Quisling. Det blir holdt festaften i universitetets aula i Oslo i anledning dagen. Hamsun selv oppholder seg på «ukjent sted» hele dagen. (04.08.1944)

03/08/1944

En patrulje fra Statspolitiet melder at en del illegale plakater er klistret opp flere steder i Oslo. En bil med mannskap sendes ut for å fjerne plakatene. Bildene viser to eksempler på plakater som ble hengt opp. (Foto: Statsarkivet) (03.08.1944)

02/08/1944

Statspolitimann Arne Stensby blir arrestert på Victoria restaurant i Oslo for «beruselse og brutal opptreden». Han blir senere dimittert. (02.08.1944)