Hjem

1941
25/08/1941

MB Hod reiser fra Ulsteinvik med kurs mot Shetland. Om bord er rundt 20 personer, de fleste fra Ålesund. Etter noen timer blir båten oppdaget av et tysk fly omtrent 50 sjømil fra land. Flyet skyter varselskudd foran baugen, men uten at Hod bøyer av. Flyet går da til angrep og slipper en 50-kilos bombe som senker båten umiddelbart. Alle om bord omkommer. (25.08.1941)

25/08/1941

Politikontroll i Ålesund, for å sjekke at alle har på seg de påbudte legitimasjonskortene. Mellom fire og fem tusen mennesker blir kontrollert. Omtrent to hundre har ikke med seg kortet. (25.08.1941)

25/08/1941

NSBs hovedstyre forbyr hasardspill (kortspill om penger) om bord på alle tog. Man håper at de ivrigste kortspillerne vil rette seg etter dette, slik at man slipper å forby generelt kortspill. (25.08.1941)

25/08/1941
Det kommer ny episode av propagandamaskinen Filmavisen, med reportasjer om matauke i kolonihager, NS’ idrettsleker i Drammen, Gulbrand Lundes besøk på Torpa og Røros-tweed. (25.08.1941) 
25/08/1941

Operasjon Gauntlet: Omtrent 620 kanadiske, britiske og norske tropper erobrer Svalbard. Hensikten er å ødelegge kullgruver, hindre tyskerne tilgang til kullressursene og havnene samt etablere radiokommunikasjon og meteorologiske stasjoner. 2000 sovjetiske gruvearbeidere blir evakuert, og nordmenn skal evakueres til England (se bilde). Det andre bildet viser en radiomast som sprenges mens britene sender ut falske værrapporter for å holde tyske rekognoseringsfly unna Svalbard. (25.08.1941)

25/08/1941

“Kretsen” har møte på Grimelund gård igjen, der alle fra møtet 20. juni er til stede. Det er også to nykommere; høyesterettsdommer Scjhelderup og sekretær Evensen, mens biskop Berggrav har meldt avbud. Konstitusjonelle og politiske spørsmål blir drøftet. Møtedeltakerne mener krigen kan ta slutt om omkring ett år. De fleste gir uttrykk for at eksilregjeringen må klargjøre at den trer tilbake etter krigens slutt og at Stortinget av 1936 ikke skal innkalles. De ønsker at Kongen skal sette inn en samlingsregjering som skal fungere til det avholdes stortingsvalg. De beslutter at Paul Hartmann skal reise til London for å formidle møtets synspunkter. Tor Skjønsberg har ønsket disse møtene for å opprette et lederskap på hjemmefronten, men er skuffet fordi møtene hittil bare har dreiet seg om politikk. (25.08.1941)

24/08/1941

DS Kos XVI av Sandefjord er rekvirert av den norske marine til tjeneste for Royal Navy. Den er nå ombygd til minesveiper, men synker etter en kollisjon med den britiske jageren HMS Wolsey utenfor Hull. (24.08.1941)

24/08/1941

MB Klippen forlater Bulandet i Sunnfjord med kurs for Shetland, med 13 personer om bord. (24.08.1941)

24/08/1941

Ubåten KNM Uredd er ferdigstilt ved Vickers Armstrong-verftet i Barrow-in-Furness i England. Den blir nå sjøsatt, og blir satt i operativ tjeneste om en måneds tid. Ubåten er gitt av Royal Navy til det norske sjøforsvaret. (24.08.1941)

23/08/1941

Flyalarm klokken 13:55 i Vardø. Et ukjent antall fly kommer i stor høyde over byen fra nordøst, og en del bomber blir sluppet i havneområdet ved Nordrevåg. Ingen skader. (23.08.1941)

23/08/1941

DS Inger av Trondheim, på vei til Reykjavik med kull og koks, blir torpedert av den tyske ubåten U-143 og synker i løpet av et par minutter. Mannskapet havner i sjøen og ni mann omkommer. Elleve mann får tak i en livbåt som har løsnet og berger seg. (23.08.1941)

23/08/1941

DS Spind av Farsund blir torpedert og beskutt utenfor Portugal av den tyske ubåten U-552. Ubåten forsvinner, men Spind er så ødelagt at den må senkes. Mannskapet blir tatt om bord i den britiske jageren HMS Boreas, som deretter senker Spind. Én mann blir alvorlig såret. (23.08.1941)

22/08/1941

Tyskerne har krigsutstilling i Studenterlunden i Oslo, hvor de viser fram diverse krigsmateriell. (22.08.1941)

21/08/1941

Gestapo-agent Henry Rinnan, med dekknavnet Lola, skriver rapport til Gestapo om en overpolitibetjent i Kristiansund:

(21.08.1941)