Hjem

1942
17/01/1942

En motstandsgruppe i Bergen ved navn Theta-gruppen får informasjon om at Tirpitz befinner seg i Åsenfjorden. Gruppen rigger opp radiosenderen sin hos Dahms Elektriske i Strandgaten 18, for å gi beskjed til eksiregjeringen. På grunn av dårlige atmosfæriske forhold og strømrasjonering tar det noen dager før de lykkes å sende melding til London. (17.01.1942)

17/01/1942

MT Nyholt av Haugesund blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-87 på reise fra Reykjavik til New York. 19 personer omkommer. (17.01.1942)

17/01/1942

Forsyningsmyndighetene bestemmer at det skal utdeles en kafferasjon på 200 gram til fiskere i Lofoten og på Vestlandet. Dermed vil størsteparten av restlageret av kaffe i landet bli oppbrukt. I Svolvær får fiskere som leverer et visst minstekvantum skrei en ekstrarasjon av tysk tobakk. (17.01.1942)

16/01/1942

Etter at slagskipet Tirpitz forsvant for britene, seiler skipet inn i Åsenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. Tirpitz kommer til å oppholde seg mye i fjordarmen Fættenfjorden. Den vriene plasseringen i den trange fjorden kommer til å skape hodebry både for allierte flyvere, lokalbefolkningen og den lokale motstandsbevegelsen. (16.01.1942)

16/01/1942

NS’ generalsekretær Rolf Fuglesang gir samtlige fylkesordførere ordre om å sette opp gissellister eller “jøssinglister” over motstandere av NS. Listene skal omfatte én prosent av befolkningen og være hemmelige. I Sør-Norge skal registreringsarbeidet være fullført innen 1. februar, i Nord-Norge innen 15. mars. Også det tyske sikkerhetspolitiet føler behov for å “forbedre” sine gissellister etter de britiske raidene i desember 1941. (16.01.1942)

15/01/1942

Den norske legion, bataljonen med nordmenn som ønsker å kjempe mot Sovjetunionen på tysk side, oppretter en egen rekruttskole, den såkalte Grefsrudleiren i Botne kommune sørvest for Holmestrand. Skolen består først av fire kompanier, men blir redusert til ett i løpet av høsten. (15.01.1942)

15/01/1942

Flyalarm i Vardø. Tre bomber kastes ved vannbassenget på Klondyke. Et fly kommer i stup rett mot Klondyke, og en bombe treffer rett på taket av bassenget, en annen like vest for og kutter to vannledninger. Den tredje treffer en byggetomt tilhørende Wehrmacht på Gravemjordet. Noen vinduer på tuberkulosehjemmet går, og det blir en del andre mindre skader på hus. Byen har fortsatt vann etter angrepet, men trykket er en del redusert. (15.01.1942)

15/01/1942

Eduard Dietl, som var sentral i kampene ved Narvik og ble utnevnt til general for Wehrmachts bergjegertropper i Norge, blir stasjonert i Finland som øverstkommanderende for de tyske styrkene i Nord-Finland og på Murmanskfronten. Ferdinand Schörner forfremmes til generalløytnant og overtar kommandoen av bergjegerne i Nord-Norge. (15.01.1942)

15/01/1942

Bærum innfører, som den første kommune i landet, rasjonering av poteter. Rasjonen er 440 gram per dag. Oslo og en del andre byer følger senere eksempelet med rasjoner som varierer fra 1,5 til 2 kilo i uken. I Bergen og andre steder viser det seg at kjøpmennene ikke har nok poteter til å dekke rasjonene. (15.01.1942)

15/01/1942

For å øke jordbruksproduksjonen, bestemmer Landbruksdepartementet at det skal gis adgang til å kreve avstått jord som ikke drives forsvarlig, det vil si i samsvar med tidligere gitte direktiver. Jordstyret avgjør om jord er å anse som “vanbrukt”. (15.01.1942)

14/01/1942

Henry Rinnan verver tre agenter mens NS arrangerer juletrefest på Dahls kafé i Steinkjer: Bjarne Jenshus, Ingvar Aalberg og Ragnhild Strøm. Alle inviteres til å være med på en aksjon mot flyktningtrafikken fra Sunnmøre til England. Sammen planlegger de å infiltrere ei gruppe flyktninger i Ålesund, mens Ragnhild Strøm skal fungere som kurer. Som resultat av dette skal omtrent 52 personer etter hvert bli arrestert, hvorav 22 kommer til å dø i fangenskap. (14.01.1942)

14/01/1942

Kristian Aubert og Totto Prytz, som er medlemmer av Sørkedalsgruppen, har planlagt en redningsaksjon for Halfdan Haneborg Hansen, som på nytt ble arrestert og fengslet i desember. I forbindelse med at Hansen har blitt syk, er han til undersøkelse på Rikshospitalet, og han har i all hemmelighet fått vite at han inne på sykehuset skal løpe fra vaktene og smette inn en bestemt dør. Han gjør som han har fått beskjed om, og døra blir stengt bak Hansen slik at vaktene ikke får følge etter. Han løper ned trappen og ut i friheten. Aubert venter utenfor og sørger for at Hansen blir fraktet til Sverige. (14.01.1942)

14/01/1942

Kulturdepartementet forbereder nye tiltak som skal sikre større kontroll med kunstnerne. Kravet fra 1941 om at sangere må ha tillatelse til å gi konserter, har bare ført til at svært mange av dem ikke opptrer i det hele tatt, og den NS-dominerte kringkastingen får dem ikke til å medvirke. Gulbrand Lunde skriver et brev til kringkastingen, med kopi til konsertbyråene, der han varsler en ny forordning som regulerer kunstneres rett til å opptre. Forordningen baseres på at de må forplikte seg til å ta engasjement for Norsk Rikskringkasting. Når dette brevet blir kjent, avstår de aller fleste musikere også fra å opptre som solister. (14.01.1942)

14/01/1942

15 000 hageeiere i Aker skal prøve å dekke sitt potetbehov fra egen jord. Prydtrær, frukttrær og bærbusker må om nødvendig vike plassen. (14.01.1942)