Hjem

1941
12/12/1941

Skipsfartsdirektøren i Nortraship gir alle som seiler på norske skip en julehilsen i form av tre grammofonplater med gode, gamle norske julesanger:

(12.12.1941)

12/12/1941

DS Hydra II av Drammen blir torpedert og senket av den amerikanske ubåten USS S 38 ved Filippinene ved en feiltakelse. Fartøyet er på vei fra Bangkok til Hongkong når mannskapet får melding om krigsutbruddet mot Japan. Amerikaneren tror han har en japaner på kornet i denne første amerikanske torpederingen under krigen. Hydra synker under beina på mannskapet i løpet av to minutter. 38 kinesere og tre nordmenn omkommer. Bare ni personer overlever på vrakgods og blir berget av svenske MS Columbia. (12.12.1941)

11/12/1941

Politiminister Jonas Lie har fått seg en ny sjåfør ved navn Henrik Hedbo. Han tilbringer mye tid tett innpå Lie og beskriver ham som “en hard og brutal type som ikke tar hensyn til andres behov”. Ifølge Hedbo røyker Lie to pakker sigaretter per dag og “styrker” seg på metamfetaminet Pervitin, koffeintabletter og store mengder alkohol. Men Lie er også omgjengelig og underholdende, for eksempel når han forteller om sine opplevelser blant annet med Lev Trotskij som han fikk i oppdrag å ekskortere til Mexico i 1936. Lie respekterer for øvrig at Hedbo ikke vil melde seg inn i NS og snakker ellers aldri politikk med sin sjåfør. (11.12.1941)

11/12/1941

De første fangene har ankommet Falstad, men det tar tid før leiren er i normal drift. Arbeidsmengden i etableringsfasen er ikke spesielt avskrekkende. En fange skriver i sin dagbok:

(11.12.1941)

11/12/1941

Hitler erklærer krig mot USA i den tyske riksdagen, fire dager etter det japanske angrepet på Pearl Harbor, med støtte fra Mussolini. Den tyske krigserklæringen opphisser amerikanerne ytterligere, og president Roosevelt erklærer Tyskland krig med bred støtte fra befolkningen. Fra dette tidspunktet er krigen verdensomspennende og blir kalt andre verdenskrig. (11.12.1941)

11/12/1941

Didrik Cappelen, en av medlemmene i den såkalte Skiensgruppen som ble arrestert sammen med Arendalsgruppen i august 1940, blir formelt tiltalt for spionasje og informeres om at han sannsynligvis får dødsdom. Han og faren har siden arrestasjonen sittet i Oslo fengsel, og har blitt brutalt behandlet fordi de ikke har røpet andre motstandsfolk. Samtidig får hans kone beskjed om at hun han betrakte seg som enke. (11.12.1941)

11/12/1941

I tillegg til Kretsen, er Koordinasjonskomiteen (KK) opprettet som et sentralt organ for den sivile hjemmefrontledelsen. Dette som et resultat av striden om yrkesorganisasjoners stilling våren 1941. KK sender nå ut den første av sine mange paroler, som er retningslinjer om hvordan gode nordmenn skal opptre. Parolen går ut på at ingen må bøye seg for krav om tvungent medlemskap i de nazifiserte yrkesorganisasjonene. (11.12.1941)

11/12/1941

Norske statsborgere som oppholder seg i utlandet og viser “adferd som vitner om fiendtlig sinnelag mot den norske stat og er egnet til å skade dens interesser”, kan fratas sitt statsborgerskap og få inndratt sin formue. Dette fremgår av en forordning fra Innenriksdepartementet. En lang rekke politikere, embetsmenn og andre nordmenn i utlandet blir i de nærmeste månedene fratatt sitt statsborgerskap. (11.12.1941)

10/12/1941

Det blir opplyst at kjøttprodusenter har adgang til å gi bort en rimelig del av sin produksjon som gave til slekt og venner. Man må i hvert enkelt tilfelle ha forsyningsmyndighetenes tillatelse. (10.12.1941)

09/12/1941

Den tyske ubåten U-134 torpederer og senker det tyske skipet Steinbek ved et uhell, omtrent 30 kilometer utenfor kysten av Nord-Norge. 12 av mannskapet overlever. Steinbek var på vei til Tromsø. (09.12.1941)

09/12/1941

DS Bjønn av Porsgrunn blir bombet i senk på Hustadvika, på reise fra Trondheim til Danzig med malm. Fire mann omkommer. (09.12.1941)

09/12/1941

Britene planlegger en kombinert operasjon mot Florø og er nå på vei fra Shetland med destroyerne HMS Inglefield, HMS Intrepid, HMS Icarus og HMS Offa. I tillegg brukes HMS Prince Charles som troppetransportskip. Om bord på Prince Charles og Inglefield er det en landgangsstyrke på omkring 290 soldater og offiserer. Blant disse er 24 nordmenn, som står under ledelse av kaptein Martin Linge. Nordmennene skal ikke først og fremst delta i strid, men være kjentfolk i den indre farleia og språkkyndige på land. Planen er at operasjonen skal gjennomføres 12. desember, men når fartøyene får landkjenning er den nøyaktige posisjonen uviss. Sjefene om bord blir usikre på om de har kommet inn til kysten på riktig sted, så de gjør vendereis. Ett døgn senere er de tilbake på Shetland og aksjonen blir utsatt. Operasjonen koster dog tre liv før den i det hele tatt kommer i gang: Under armering av håndgranater om bord på HMS Prince Charles blir tre soldater drept, tre kritisk såret og 17 skadet og lettere skadet når en granat eksploderer. To av de som mister livet er norske soldater: Korporalene Rolf Dreng og Karl Otto Bråthen. (09.12.1941)

08/12/1941

En ny flaggforordning forbyr bruk av flagg og flaggfarger på klær, dekorasjoner, varemerker og reklame. Forbudet kommer som en reaksjon på nordmenns bruk av flagget. En rekke postkort og julekort blir følgelig beslaglagt av Statspolitiet: “Kortenes utstyr strider dels mot flaggforordningen og gir uttrykk for ulovlig propaganda”. Kunstmaler Frank Wathnes julekort er blant de som utløser tyskernes reaksjon: En nisse har nisselue i rødt, hvitt og blått og i bakgrunnen på kortet kan man skimte det norske flagget på halv stang. For å understreke den norske julefeiringen ytterligere, har kortene hans fått teksten “God Norsk Jul”. Som et resultat av beslagleggingen tegner kunstnerne i stedet julenisser med luer i andre farger (bildet). (08.12.1941)

08/12/1941

Sykestua på Falstad er opprettet med om lag 20 senger og et eget legekontor. Det er norske fangeleger som skal stå for den daglige driften av sykestua. Mangel på nødvendig utstyr og knapphet på medisiner vil etter hvert vise seg å bli et problem. I flere tilfeller kommer fanger til å bli sendt til Levanger sykehus for behandling. Hvert enkelt tilfelle av transport til sykehus må i forkant forevises kommandant Gerhard Flesch. Viktige politiske fanger får som hovedregel aldri tillatelse til å forlate leiren. (08.12.1941)