Eksilregjeringen i London undertegner Inter-Allied Declaration, noe som setter spikeren i kista for nøytralitetslinjen som tidligere utenriksminister Koht har forsøkt å føre, også i eksil fra USA. (12.06.1941)

I noen byer tar enkelte husmødre til orde for opprettelse av byttesentral, hvor man skal kunne bytte for eksempel klær og sko som barn har vokst ut av. (12.06.1941)

Justisdepartementet kunngjør at arbeidstakere som melder seg til tjeneste i Norges SS, skal være garantert mot oppsigelse. De har også krav på full lønn fra sin arbeidsgiver under fraværet, uten at dette blir kompensert fra staten. (12.06.1941)

Ifølge en kunngjøring fra politimesteren i Kristiansand er Mandal med Halse og Harkmark erklært som sperret sone, og det blir forbudt å reise dit uten spesialtillatelse. (12.06.1941)

Forsyningsmyndighetene forsikrer folk om at det også i år vil bli en særskilt tildeling av syltesukker; trolig fem kilo per person som i fjor. (12.06.1941)

46 tonn sildemel blir stjålet fra et lager i Østre Aker. 12 personer arresteres, og det meste av melet kommer til rette. (12.06.1941)