1500 tillitsmenn i NS har vært samlet til møte i Colosseum i Oslo. En «sterk og levende kampstemning og sikker tro på framtiden preget møtet», meldes det. (31.10.1944)

Olaf Ralph Wabø, medlem av NS og karakterisert som en «farlig informant» med dekknavnet Ivar Johnsen, blir skutt og drept av motstandsfolk i porten til Sofienberggata 1 i Oslo. (31.10.1944)

22 personer blir skutt og lagt i massegrav i Trandumskogen, deriblant åtte sovjetiske fanger. Resten er nordmenn, blant dem Rolf A. Syversen som var med på å frakte rundt 1000 jøder og motstandsmenn til Sverige i 1942. (30.10.1944)

Jonas Lie har gitt ordre om at Tana skal evakueres. Flertallet av de sivile rømmer til fjells, tross trusselen om å bli hentet av tyske patruljer. Samtidig innledes tvangsevakueringen av Alta med tvangsavlevering av husdyr. (30.10.1944)

De tyske styrkene har nå forlatt Vardø og Vadsø. Sovjetiske styrker har frigjort Øst-Finnmark fram til Tanaelva. (30.10.1944)

37 Lancaster-fly angriper Tirpitz som nå har blitt ankret opp ved Håkøya ved Tromsø. Angrepet blir mislykket, siden lave skyer dekker skipet. Bombene forårsaker kun mindre skader. (29.10.1944)

På Jevnaker blir en 34 år gammel mann skutt av tyskerne like ved sitt hjem. Det viser seg at han var opptatt med sitt og ikke gjorde noe spesielt, og at han dermed helt uprovosert ble skutt. (29.10.1944)

Rundt 300 allierte bombefly har på nytt forsøkt å angripe den tyske ubåtbunkeren i Laksevåg ved Bergen. Bunkeren blir truffet, men ikke alvorlig skadet. Bomber faller også over sivile strøk; rundt 35 hus blir helt rasert og 50 skadet. Heldigvis blir ingen i Laksevåg drept, men mange av bombene bommer så mye på målet at de rammer Bergen sentrum. Her blir blant annet Det Gamle Teater lagt i grus, og rundt 52 mennesker blir drept. (29.10.1944)

Ifølge de to styresmenn for Finnmark og Troms skal alle telefonapparater i Finnmark innleveres til nærmeste telefonsentral innen 1. november. Unntatt for plikt til innlevering, er alle offentlige tjenestemenn, offentlige kontorer, leger, jørdmødre, innehavere av verksteder og kjøpmenn. (28.10.1944)

Politidepartementet har gitt forbud om «bruk av motorkjøretøyer om natten», fastsatt som tidsrommet mellom klokken 22 og 06. Dette gjelder busser, varebiler, lastebiler, personbiler og motorsykler med norsk kjennetegn. Unntak gjøres for utrykningskjøretøyer, beredskapsbiler, «andre motorkjøretøyer i førstehjelpskjøring» og «motorkjøretøyer som kjører etter tysk ordre». Andre kjøretøyer må har særskilt tillatelse for nattkjøring. (28.10.1944)

Haugesund-båten Karmøy blir angrepet av fly på havnen i Lødingen. Seks av besetningen mister livet. (28.10.1944)

Etter Terbovens telegram til Berlin, har Hitler nå gitt sin personlige tilslutning til at befolkningen i Finnmark skal tvangsevakueres og at tyskerne skal trekke seg tilbake til Lyngen-området. «Alle boliger skal nedbrennes. […] Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass», står det i en kunngjøring. Videre gjøres det oppmerksom på at «den som ikke følger den klare oppfordring utsetter seg selv og sine pårørende selvforskyldt for dødelige farer gjennom en fimbulvinter derved at han står uten hus og mat og uten eksistensmulighet». De som ikke forholder seg til ordre blir også regnet som krigsforbrytere og kan bli skutt. Brenningen av Finnmark blir gjennomført til tross for protester fra blant andre Wehrmachts øverstkommanderende i Norge, Nikolaus von Falkenhorst og andre, som finner den både unødvendig og utenrikspolitisk belastende. (28.10.1944)

Minister Whist instruerer den utnevnte assisterende styresmann for Finnmark, Johan Lippestad, om at hele Finnmark samt Troms til og med Skjervøy og Lyngenfjordens østside skal evakueres med tvang og «uten opphold». Det blir nå hengt opp plakater, blant annet i Hammerfest, som varsler befolkningen om evakuering. (Foto: NTBs krigsarkiv i Riksarkivet (RA/PA-1209/U/Uj/L0219a)) (27.10.1944)

Etter harde kamper ved Neiden i Finnmark, må tyske styrker på nytt gi opp kampen. All bebyggelse er brent ned, med unntak av samenes kapell fra 1500-tallet. (27.10.1944)

Ved Risvåg i Finnmark kommer en tysk jaktkommando tilfeldigvis over to norske partisaner i sovjetisk tjeneste; Sverre Søderstrøm og Oddvar Sibblund. Etter å ha sendt en del skuddsalver mot tyskerne, innser de to at de ikke har sjans til å slippe unna. For å ikke bli tatt til fange, tar de seg selv av dage. (27.10.1944)

Den norske eksilregjeringen i London sender et hilsningstelegram til den sovjet-russiske regjering «i anledning av at frigjøringen av vårt land er begynt». Regjeringen kunngjør at norske styrker vil bidra i kampen. «Frigjøringen av det nordligste Norge vil ytterligere befeste vennskapet mellom våre to land», heter det videre. Gjenerobringen av Sør-Varanger er også markert i den norske radiosendingen fra London, med taler av kong Haakon og statsminister Nygaardsvold. (26.10.1944)

Rikskommissær Terboven har bestemt seg for å få til tvangsevakuering i Nord-Norge. Nå besøker han Målselv, der man er i ferd med å opprette et nytt hovedkvarter for 20. bergarmé. Han sender et telegram til Berlin, adressert Martin Bormann, der han ber om at hans argumenter for tvangsevakuering og total ødeleggelse blir forelagt Hitler. (26.10.1944)

Motstandsmann Ragnvald Rian blir likvidert i St. Jørgensveita i Trondheim av Henry Rinnan, Per Bergeen og/eller en tysk sjåfør. Alle legger skylda på alle. (26.10.1944)