Statspolitikonstabel Leif Thorbjørn Hansen (23) blir arrestert av kollegaene sine etter «beruselse, slagsmål og gateuorden». Han blir senere dimittert med pålegg om å holde seg rolig og gå direkte hjemover. I landssvikoppgjøret etter krigen tegner han et bilde av en kultur med fyll og korrupsjon i Statspolitiet. (30.06.1944)

Anretningspike ved Hotell Continental i Oslo, Erna Henriksen, blir arrestert for å ha ærekrenket NS-folk. (30.06.1944)

Fire Oslo-menn blir arrestert av Statspolitiet etter å ha overfalt og banket opp den 14 år gammel hirdpiken Irene Frida Zimmermann. (30.06.1944)

Formannen og generalsekretæren i Det Norske Misjonsselskap blir avsatt og arrestert av NS-myndighetene på grunn av «illegal virksomhet». Det blir innsatt en «kommissarisk» ledelse i selskapet. (30.06.1944)

Politiet stenger City-kafeen i Storgata i Oslo etter det de kaller en vellykket razzia. Stedet skal etter sigende ha vært drevet som «svartebørsrestaurant». (30.06.1944)

NSB melder at krigstilleggsavgiften på jernbanebilletter går opp fra 25 til 50 prosent fra 1. juli. (30.06.1944)

Strafferammen for overtredelse av lov om svartehandel og snikhandel utvides. Dødsstraff kan komme på tale når den skyldige har handlet «sedvanemessig og i ervervsøyemed» og når «særdeles skjerpende omstendigheter» foreligger. (30.06.1944)

Ved kongelig resolusjon blir det bestemt at kronprins Olav skal overta som forsvarssjef og sjef for Forsvarets Overkommando, med virkning fra 1. juli. Nåværende forsvarssjef Wilhelm Hansteen blir beordret som nestkommanderende – en løsning som har Hansteens fulle tilslutning. Dette gjøres fordi det lenge har vært et utbredt ønske om at kronprinsen skal knyttes til ledelsen av frigjøringen. Beordringen gjelder inntil videre, dog ikke lenger enn det første ordinære statsråd i Oslo etter okkupasjonen. (Foto 1942: Feyer / Det kongelige hoffs fotoarkiv) (30.06.1944)

Arbeidstjenestens leir på Gaustad mottar en bombetrussel. To menn fra Statspolitiet blir sendt dit med maskingevær for å ha vakthold hele natten. (29.06.1944)

Arnt Ulvik Grene, som er ansatt i det tyske Sipo, mistenkes for å ville forsøke å flykte til Sverige sammen med sin kone. Grene skulle følge sin syke kone til Trysil, og Sipo ber grensepolitiet i området om å finne ut om han er eller har vært i Trysil. (29.06.1944)

Flyver og offiser John Ryg, som tok sin flyverutdannelse i Canada, blir utnevnt som skvadronsjef for 332-skvadronen. (29.06.1944)

SIS-agent Einar Johansen hjelper ekteparet Aslaug og Olaf Ellefsen med å opprette telegrafstasjonen Venus II i Moen i Målselv. Målet er å sende værmeldinger og andre observasjoner til London. Dette er informasjon som er helt nødvendig for britiske flyangrep mot Tirpitz. (29.06.1944)

To nye sovjetiske flyangrep på Kirkenes gir store skader på mange hus. Én sivilperson omkommer. (29.06.1944)

Alle som ikke selv disponerer dyrkbare arealer, må nå søke om nye rasjoneringskort for poteter og grønnsaker. (29.06.1944)

Siegfried Körner, som er tysk underoffiser i Luftwaffe, har rømt fra sitt tjenestested i Oslo. Det tyske Sipo sender ut etterlysning: «Han er 165 cm. høy, slank, mørk blond. Påfallende utstående ører. Han er iført sin uniform og medbringer et maskingevær med ammunisjon». (28.06.1944)

Gunnar Sønsteby og Birger Rasmussen fra Oslogjengen utfører en vellykket aksjon mot fabrikken Lysaker Kemiske. En rekke svovelsyreapparater ødelegges. (28.06.1944)

En far og hans sønn arresteres av Statspolitiet når de går av Bergenstoget, mistenkt for å skulle flykte fra landet. Det viser seg imidlertid at faren bare skulle følge sønnen til en psykiatrisk klinikk, så begge løslates. (27.06.1944)

Statspolitiet arresterer fire menn i Kongsvinger for ulovlig våpenbesittelse og for å ha hjulpet flyktninger. De fire skal overføres til det tyske Sipo i morgen. (27.06.1944)

Sokneprest Arne Thu fra Vestby dør på Grini etter en straffeeksersis. Han var arrestert i februar 1942 for «NS-fiendtlig propaganda». (27.06.1944)