Tobakkshandlernes Landsforbund feirer sitt 25 års-jubileum med landsmøte i Oslo. En tobakkshandler i Trondheim opplyser at mange tobakkshandlere blir fristet av kunder med både egg, ost og kjøtt: «men vi kan jo ikke godt stenge tobakksbutikken og åpne fetevareutsalg!» (16.06.1941)

Per 1. juni var det registrert 6200 biler i Norge som blir drevet med gassgenerator, mot bare ca. 100 ett år tidligere. Innen 1. august regner man med ca. 8000 gassgeneratorbiler. 30% av bilene er hjemmehørende i Oslo. (16.06.1941)

Forsyningsdepartementet forbyr fri omsetning av malevarer som inneholder animalsk eller vegetabilsk olje. Direktoratet for industriforsyning skal overta fordelingen av råstoffene til produsentene. (16.06.1941)

Prisdirektoratet henstiller om at prisforskriftene må overholdes. Det er strengt forbudt å ta høyere priser enn prisene per 8. april 1940. De første fem måneder i år er det ilagt bøter og forelegg på over én million kroner. (16.06.1941)