Departementet bestemmer at på grunn av antityske holdninger ved skolen, vil Askim gymnas bli nedlagt fra skoleårets slutt. (11.06.1941)

Arnulf Øverland og Margrete Aamot blir arrestert av Gestapo. Øverland blir arrestert fordi han har skrevet og spredt antifascistiske dikt, oppmuntret til handling mot Hitler-Tyskland og skrevet kongevennlige dikt. Aamot arresteres fordi hun har stensilert opp og distribuert diktene. Begge settes inn på Møllergata 19, senere Grini. (11.06.1941)

Rolf Strømsheim har litt å si om mistenkelig mye tysk aktivitet i Ålesund. Han skriver i dagboka si i dag:

(11.06.1941)

Klasse 7C på Majorstua skole blir avbildet etter folkeskoleeksamen. Om 17 måneder vil én av dem, Kathe Lasnik, forsvinne og bli streket over i lærerens klassedagbok. På det nederste trappetrinnet: Inger Lise Shcou, Ella Winter-Petersen, Celia Century. Første rekke: Turid Eskestrand, Aud Holmsen, Dagny Alexander, Märtha Lütken, Rigmor Schrøder, Rigmor Kopstad. Mellomste rekke: Solveig Krosby, Kathe Lasnik, Ruth Gundersen, Margrethe Jensen, Astri Heiberg, Randi Elton, Helga Brun. Bakerst: Liv Nilsen, Janicke Didrichsen, Berit Monsen, Britt Finne, Randi Aronsen. (11.06.1941)

DS Havtor av Oslo går alene i ballast fra Reykjavik når den blir truffet av en torpedo. Maskinrommet fylles med vann og lugarer smadres, men skipet synker ikke. En livbåt med 14 personer er satt på vannet når ubåten kommer opp og senker Havtor med kanonen. Livbåten oppdages når den kommer inn til Islands kyst. Seks mann omkommer, blant dem Ole Lorentzen som tidligere har overlevd torpedering av både Hird og Beduin. (11.06.1941)