Osvald-gruppen likviderer to tjueåringer i Løvenskiolds gate 17 i Oslo. Oppdraget fra Milorg er å likvidere Finn Roald «Monsen» Andersen, fordi han er angiver for Sipo, men de dreper også Charles Anderson, trolig fordi han er vitne til drapet på Andersen. Det tar nesten to uker før likene blir funnet. (31.03.1943)

Drikking av tresprit (metanol) har krevd et nytt dødsoffer, denne gangen på Skippernes i Finnmark. På det illegale markedet selges sprit tilsatt metanol, og ofte tilbys ren metanol uten at kjøperen vet det. Trespriten kan også forårsake blindhet. (31.03.1943)

MT Hallanger av Bergen torpederes og senkes av en tysk ubåt på reise fra Algerie til New York i ballast. Hele mannskapet overlever. (30.03.1943)

Operasjon Martin: SOE har sendt fiskekutteren MK Bratholm I fra Shetland til Troms med åtte nordmenn fra Shetlandsgjengen og fire fra Kompani Linge om bord. Overfarten går greit, men vel fremme blir de angitt og fartøyet blir angrepet av en tysk R-båt. Under skuddveksling blir Per Blindheim drept. Mannskapet blir arrestert og senere henrettet eller sendt til tysk konsentrasjonsleir. Fenrik Jan Baalsrud (bildet) er den eneste som unnslipper, barbeint og såret. Han rømmer over til Sverige, noe som senere skildres i boka og filmen Ni liv. (30.03.1943)

«Det er helt umulig å få kjøpt et par damestrømper», klager en strømpeløs husmor:

(30.03.1943)

Den tyske okkupasjonsmakt i Belgia og Nederland beordrer deportasjon av «sigøynerske personer». Brødrene Thorvald og Henri Modis, begge født i Norge og tidligere avvist av norske myndigheter, er blant de første som som blir deportert fra Belgia. Sammen med Henris sønn Heinrich, blir de arrestert og ankommer senere Auschwitz. (29.03.1943)

Det er uvanlig stor interesse for økning av frukthagearealet. Etterspørselen etter trær er enorm, men det er vanskelig å tilfredsstille behovet. Det er påfallende hvor mye bedre hagedyrkerne steller og verner om sine frukttrær, konstaterer fylkesgartneren i Telemark. (29.03.1943)

Kong Haakon er til stede når KNM Ula, en av tre norske ubåter som utgjør «The Norwegian Section» i «9th Submarine Flotilla», blir døpt. Byggingen av Ula ble påbegynt ved et engelsk skipsverft i 1941. Ula kommer til å gjennomføre en rekke tokt i Atlanterhavet, Den engelske kanal, Nordsjøen og Skagerak. (28.03.1943)

Justisminister Riisnæs er i Ålesund etter å ha holdt flere møter rundt omkring i distriktet. I dag taler han på forskjellige steder i byen. Et møte som skal holdes på et mekanisk verksted blir avlyst fordi alle arbeiderne går i en begravelse akkurat på det tidspunktet møtet begynner. Senere på dagen taler Riisnæs på et møte i Løvenvold kino, der alle kommunale funksjonærer og lærere i byen har møteplikt. Sju kommunale funksjonærer blir avsatt fordi de ikke møtte uten å ha gyldig grunn til fravær. (27.03.1943)

Alle store hønserier er nedlagt, så det finnes ingen «eggfabrikk» lenger, opplyser Norsk Fjørfelag. Til gjengjeld har familie-hønseholdet skutt rask vekst. Folk greier med flid og omtanke å holde høns, så de kan skaffe seg egg selv. Renholdet er meget viktig; høns har lett for å få lus, og da går eggproduksjonen raskt ned. (27.03.1943)

Shetlands-Larsen og mannskapet, som har kommet inn til Torholmen ved Ålesund for å søke dekning, ettersøkes og etterlyses. En av de aller største ettersøkelsesaksjonene under krigen igangsettes, men uansett anstrengelser blir det ikke noe resultat av jakten. (26.03.1943)

Fri drosjekjøring er forbudt, og politiet kontrollerer stadig drosjene. Alle drosjebiler skal kun brukes til helt nødvendig kjøring – i første rekke av leger, jordmødre, syke og gamle samt folk med spesielt mye bagasje som de skal medbringe fra eller til et samferdselsmiddel. Både passasjerer og sjåfører straffes med store bøter ved brudd på forbudet. (26.03.1943)

Rikskommissariatet og Sosialdepartementet innledet allerede i februar 1942 forhandlinger med Landsorganisasjonen, med sikte på å få innført en felles tariff for norske arbeidere i bygg og anlegg. Landsorganisasjonen er imidlertid lenge holdt utenfor, og forhandlingene har blitt ført av Rikskommissariatet, Sosialdepartementet, Riksmeklingsmannen og Norsk Arbeidsgiverforening. I realiteten har Rikskommissariatet lagt frem et diktat. Dermed blir det tyske forhandlingsutgangspunktet presset igjennom med få forandringer, og den reviderte Rikstariffavtalen blir formelt godkjent av Sosialdepartementet. Resultatet blir lønnsreduksjoner og felles tariff for alle norske arbeidere i bygg og anlegg. Fagarbeidere får timelønn på 1,60 kroner, mens spesialarbeidere og hjelpearbeidere får henholdsvis 1,40 kroner og 1,20 kroner. Tre kroner ekstra tilfaller gifte norske arbeidere i Organisation Todt (Einsatzgruppe Wiking) daglig, ugifte én krone. Arbeid nord for polarsirkelen gir dessuten et daglig tjenestetillegg på 50 øre. Rikstariffavtalen får i praksis veiledende betydning for vanlige norske ansatte i privat og offentlig sektor, mens avtalen dikterer timebetalingene for tvangsutskrevne nordmenn. (26.03.1943)

Årets første makrell, tatt ved Kragerø, havner i en fiskeforretning i Oslo, hvor den går unna som varmt hvetebrød. Til å være så tidlig på året, er den riktig fet og fin: Ca. tre fisk på én kilo. Makrellsesongen pleier som regel å begynne i mai. (25.03.1943)

Veddirektør Whist i Kontoret for innenlands brensel innskjerper at skogeierne skal selge all sin ved gjennom salgsforeningene. Salg direkte til forbruker er forbudt. Kontoret fordeler de vedpartier som er innmeldt til salgsforeningene, mellom de forskjellige kommunene. Mange eiere av tomter og villahager kan dekke en vesentlig del av sitt eget brenselsbehov ved å hugge alle trær som de anser for overflødige. (25.03.1943)

Tyskerne innfører portforbud i Rjukan og Tinn etter tungtvannsaksjonen, mens store styrker er på jakt etter sabotørene. Lite vet tyskerne om at sabotørene har kommet seg unna og flere av dem har passert grensen til Sverige. (24.03.1943)

Evald Hansen fra Sortland, som i desember ble arrestert av Gestapo mens han opererte radiosender for kontakt med London, blir overført fra Trondheim til Falstad fangeleir. Han har blitt torturert på Gestapos hovedkvarter Misjonshotellet og har tilbrakt mye av tiden på enecelle. Under oppholdet på Misjonshotellet har han også blitt tvunget til å fortsette radiosendingene til London etter tysk diktat, men har klart å signalisere at han sender under tvang. På Falstad blir han nå satt til å skjære is på et frosset vann. På grunn av utilstrekkelig påkledning og svekket tilstand pådrar han seg bronkitt og lungebetennelse. Om få dager dør han på sykehuset i Levanger. (23.03.1943)

Etter 12 dagers opphold ved tyskernes marinebase i Bogen, beveger slagskipet Tirpitz seg nordover til Kåfjorden ved Alta. (23.03.1943)

Det er fortsatt et kappløp om villagriser: Jordstyret får inn mange søknader. Det gis dog ingen kjøpetillatelse dersom grisematen ikke er sikret. (23.03.1943)