Den registrerte arbeidsløsheten i Norge er ytterligere halvert til 8446. I utgangen av mai var den på 16 571. Arbeidsløsheten i mars var på 42 461 personer, men den tyske bygge- og industriaktiviteten har fått folk i arbeid. Imidlertid beklager Terboven seg over at prestisjetunge byggeoppdrag ikke kommer i mål som følge av mangel på arbeidskraft. Han planlegger derfor en ny forordning som snart settes i kraft. (29.06.1941)