Status for Nortraships flåte er at tapene i første halvår 1941 fordeler seg slik:
– 20 skip senket av fly
– 26 skip senket av ubåter
– 20 skip kapret eller senket av tyske kaprere og slagskip
– 6 skip senket av miner 
– 1 skip senket av bemannede torpedoer
– 4 skip tapt ved forlis og kollisjoner
Skipsbestanden er nå på 740 skip. (30.06.1941)