Om

Liveposting av okkupasjonen av Norge 1940-1945, slik det skjedde i dag og fem år fremover. Dette er et femårig prosjekt som startet med mars 1940 (mars 2018) og varer til frigjøringsdagen 8. mai 1945 (8. mai 2023).

Følg oppdateringene live på Twitter og Facebook!

okkupasjonen

okkupasjonen

 

Formål med “Okkupasjonen live”

“Okkupasjonen live: 1940 – 1945” er et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt som skal bidra med viktig historiebevissthet og –opplysning. Målet er å fange interesse hos nye generasjoner og vedlikeholde kunnskapen hos de resterende. Krigshandlingene i Norge skal kunne følges fra dag til dag. Det blir som en levende, fengende og presis dokumentarisk historie i “real-time” gjennom fem år. På den måten skal krigshistorien bli mer spennende og levende å forholde seg til, og skal bidra til å bevare historien for både nåtid og ettertid. Det er også et mål at prosjektet skal kunne leses inn i vår tid og stimulere til debatt rundt opptakten til krigen, hva som skjedde under okkupasjonen og nåtidens verdenssituasjon.

Prosjektredaktør: Andreas G. Hesselberg

Les om kilder og omtaler.