Om

Hva er Okkupasjonen live?

Liveposting av okkupasjonen av Norge 1940-1945, slik det skjedde i dag og fem år fremover. Dette er et femårig prosjekt som startet med mars 1940 (mars 2018) og varer til frigjøringsdagen 8. mai 1945 (8. mai 2023).

Følg oppdateringene live på Twitter og Facebook!

Partnere: Festningsverk.no og Krigsbilder.net (vederlagsfri gjenbruk av bilder).

okkupasjonen

okkupasjonen

 

Formål med «Okkupasjonen live»

«Okkupasjonen live: 1940 – 1945» er et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt som skal bidra til historiebevissthet og -opplysning. Målet er å fange interesse hos nye generasjoner og vedlikeholde kunnskapen hos de resterende. Okkupasjonen kan følges som en levende, fengende og presis dokumentarisk historie gjennom fem år, fra mars 2018 til 8. mai 2023. På den måten skal krigshistorien bli mer spennende og levende å forholde seg til, og prosjektet skal bidra til å bevare historien for nåtid og ettertid.

De yngste generasjonene er desidert lettest å nå via bruk av sosiale medier fremfor tradisjonelle kilder som litteratur og biblioteker. Med dette prosjektet skal man få levert historien gratis hver dag, og det skal stimulere til læring, debatt og utforsking blant skoleelever, studenter og lærere.

Det er også et mål at prosjektet skal kunne leses inn i vår tid og stimulere til debatt rundt opptakten til krigen, hva som skjedde under okkupasjonen og nåtidens verdenssituasjon.

Andre verdenskrig i Norge må aldri glemmes. Historien må holdes vedlike, slik at vi unngår at historien gjentar seg; «Aldri mer 9. april!»

Les om kilder.