OBS, VIKTIG MELDING: Prosjektet har dessverre, av ymse grunner, stått på stedet hvil siden 9. november 2022 (9. november 1944). Det beklager vi så mye. Vi fullfører prosjektet så fort det lar seg gjøre. Da blir det ikke korrespondert med sammenfallende datoer, men det skal fullføres med datospesifiserte hendelser fram til frigjøringsdagen 8. mai 1945. Takk til alle som har fulgt og støttet prosjektet så langt!