Eduard Dietl og hans lovpriste bergjegere går over grenseelva Litza for å ta Murmansk via Petsamo. Der er det isfri havn året rundt, og er derfor et strategisk viktig punkt for tyskerne. På denne fronten kommer titusener av tyskere og sovjetere til å miste livet. (29.06.1941)