Tyske myndigheter forbyr i St. Hans-bål, i likhet med i 1940. Det blir imidlertid gitt tillatelse til St. Hans-bål på omtrent 100 steder, men da under oppsyn av NS-ungdom og Hirden. Bålbrenning blir bare tillatt mellom kl. 22 og 23:30. (19.06.1941)

Fra bryggeriene meldes det at produksjon av bayerøl og pils skal opphøre på grunn av utilstrekkelig med råstoffer. Lettere øltyper som landsøl og vørterøl skal selges fra 1. juli. (19.06.1941)

Legen Oscar Bernstein er én av de fra Narvik som er fraktet til Sydspissen fangeleir. Han blir satt til å bære stein sammen med medfanger. Senere blir han flyttet til leirens sykestue, der han blir tipset om å flykte til Sverige av en av fangevokterne. Ved hjelp av sine medisinkunnskaper klarer Oscar å gjøre seg selv så syk at han blir løslatt. Han klarer dermed å flykte til Sverige med sin kone Sara, og overlever krigen. (19.06.1941)