De norske frivillige til SS-regiment Nordland har blitt kastet inn i angrepet på Sovjet, over grensen fra Romania. Nordmennene er fordelt på forskjellige kompanier og batterier i regimentet. Flere faller under det første angrepet på Ternopil. (29.06.1941)