Lars Albert Scharning fra Ullern omkommer ved en flyulykke mens han tjenestegjør som flysersjant på RAF-stasjonen Fem Hill i Shropshire i England. (30.01.1944)

Luftvernsjefen i Ålesund, politimester Håkenrud, innfører skjerpede reaksjonsformer overfor dem som ikke har tilfredsstillende blending. Tre familier har således fått strømmen avstengt. (29.01.1944)

Martin Worsøe fra Stavanger er helt utslitt etter tre og et halvt års arbeid med å bygge opp Nortraships maritime avdeling i London. Han går til lege på grunn av smerter i brystet og dør rett etterpå. Worsøe etterlater seg kone og tre barn. (28.01.1944)

Det blir nå tillatt, i spesielle tilfeller, å bruke frukt, grønnsaker og poteter som gevinster ved basarer til veldedige formål. (26.01.1944)

Luseplagen blant skolebarn har økt flere steder i landet. En del skabb er også konstatert. I Bergen har skolestyret funnet det nødvendig å ansette en sykepleier som særlig skal ta seg av lueseplagen. (26.01.1944)

En ny rasjon av hermetisk krabbe og sardiner kunngjøres: Én eske sardiner eller én eske krabbe til dem som har kjøpekort for kjøtt og en eske ekstra til dem som har tilleggskort. (26.01.1944)

I Oslo, Bergen og Trondheim har Røde Kors introdusert noe som kalles «Barnets navnemerke», med barnets navn, adresse, gate, etasje, by, telefonnummer, skole og fødselsdato. Barna skal bære det rundt halsen. Flere har uttrykt ønske om et slikt merke under flyalarm, panikk og liknende, så pågangen etter merket er stor. (26.01.1944)

På østfronten må divisjon Nordland trekke seg tilbake mot Narva. Russerne har brutt igjennom ringen rundt Leningrad og angriper på bred front. Tredje bataljon av regiment Norge kastes nå inn i harde kamper. Bare få slipper uskadd tilbake fra Narva. Seksten mann klarer å slå seg gjennom, resten faller eller blir tatt til fange. (25.01.1944)

Edvard Munch er død i sitt hjem Ekely, 80 år gammel. Han testamenterer sine etterlatte kunstverk til Oslo kommune; disse er kalkulert til en verdi av 5,5 millioner kroner. Kunstneren begraves på Statens og Oslo kommunes regning. (23.01.1944)

Tor Anundskås fra Notodden blir meldt savnet etter et flytokt mot den tyske byen Magdeburg. Han har gått kampflyskolen i Little Norway og ble etter hvert overført til Royal Air Force. Anundskås blir aldri funnet. (22.01.1944)

Quisling har sitt åttende møte med Hitler i hans felthovedkvarter Wolfsschanze ved Rastenburg i Øst-Preussen. Quisling er ledsaget av NS-ministrene Fuglesang, Lie og Whist. Han fremlegger igjen ønsker om selvstendighet, derunder gjenreising av de norske befalsskoler med sikte på senere innkalling av årsklasser til en norsk forsvarsmakt, noe Hitler avslår. I sin egen 7. sans har Quisling skrevet «Führer» som påminnelse om møtet. (Foto: Riksarkivet) (21.01.1944)

Bedrifter får mulighet til å dyrke tobakk til sine ansatte. De må da opprette kontakt med en bonde som må søke myndighetene via jordstyret om tillatelse. (21.01.1944)

Osvald-gruppen utfører en aksjon i Bergen: Et storstilt dynamittyveri og sprengning av et sprengstofflager ved Haukås. (20.01.1944)

Nasjonal Samling i Ålesund holder minneprogram i anledning 40-årsjubileum for bybrannen. Brannen fant sted 23. januar 1904. (18.01.1944)

Omtrent 600 000 personer over hele landet er hittil vaksinert mot difteri. Vaksinasjonen er påbudt mange steder, blant annet i Arendal, Kristiansand og andre steder i Vest-Agder, i Vestfold og i en del kommuner i Akershus. (18.01.1944)

NS-minister Riisnæs skriver et brev til SS-general Gottlob Berger i Berlin og foreslår tvangsmobilisering av fem årsklasser, omtrent 75 000 mann, til kamp mot Sovjet. Quisling planlegger å legge dette frem for Hitler i et nært forestående møte. (17.01.1944)

Motormann Olaf Waldemar Mathisen fra Kristiansund, som er mønstret på MS Minerva, omkommer ved en ulykke på undergrunnsbanen i Brooklyn. (Foto: Minnehallen) (16.01.1944)

Maskinmester Jakob Ambrosius Næss fra Sandefjord, som tidligere har overlevd to torpederinger, dør av sykdom i St. John’s i Newfoundland. Han etterlater seg kone og to barn. (Foto: Våre falne) (16.01.1944)