I løpet av februar og mars er rundt 21 norske skip senket. 194 sjøfolk på disse skipene har mistet livet – 164 nordmenn og 30 utlendinger. Et stort antall skip er også skadet, og verftene arbeider på spreng for å få satt disse i drift igjen. Skipene blir ofte liggende lenge i dokkene. (31.03.1941)

MB Hallkjell forlater Ålesund med ti personer om bord, på vei mot Shetland. På overfarten springer et oljerør. De har dårlig med verktøy om bord, men heldigvis er det en ung rørlegger med på turen; Kåre Gjørtz. Han får fikset problemet, og de når Shetland seks døgn etter. (31.03.1941)

En håndskrevet motstandsplakat dukker opp på et butikkvindu i Ålesund om morgenen:

(31.03.1941)

SS eksperimenterer for tiden med hemmelig sterilisering ved røntgenstråling for å «løse jødeproblemet». De beregner at 3000-4000 tyske, arbeidsføre jøder kan steriliseres daglig. Viktor Brack foreslår at SS får jøder til å fylle ut falske skjemaer ved en skranke mens de i hemmelighet blir bestrålt av en røntgenmaskin. Brack er også en av sjefsorganisatorene for eutanasiprogrammet: Avlivelse av sinnslidende og funksjonshemmede. (30.03.1941)

MB Bøvåg reiser fra Ålesund med 12 rømlinger. De kommer vel fram til Shetland etter noen dager. (30.03.1941)

Troppsleder Sverre Ivar Aastorp og fire av hans menn i hirdtroppen i Oslo går til aksjon mot forretninger som eies av jøder og maler slagord på utstillingsvinduene, blant annet «Jøde-parasittene skaffet Norge 9de april» og «Nordmenn. Vær på vakt.» (30.03.1941)

Kaptein John Rognes er nå overflyttet fra London til Shetland for å holde kontakt med R-gruppen, det som etter hvert blir Rådet og Milorg, via radio til Ålesund. (29.03.1941)

Omtrent samtlige norske flyvere, både «de gamle» og nye, er samlet i Little Norway i Canada for opplæring og omskolering. Det har i den senere tid vært diskutert om man skal beholde Marinens og Hærens flyvåpen som separate enheter eller opprette et nytt flyvåpen. Ved en kongelig resolusjon blir det besluttet at de to våpen skal bestå, men inntil videre under felles kommando; Flygevåpenets Felleskommando. Denne skal representere flystyrkene overfor Forsvarsdepartementet og de britiske myndigheter. Hjalmar Riiser-Larsen blir sjef for felleskommandoen mens Bjarne Øen blir stabssjef, og disse reiser fra Canada til London for å ta fatt på oppgaven. Samtidig skal Ole Reistad utnevnes til ny sjef for treningsleiren i Little Norway. (28.03.1941)

Vidkun Quisling er på reise i Tyskland. I en tale om «jødespørsmålet» under en antisemittisk kongress i Frankfurt, krever han at det skapes en europeisk jødelovgivning som en del av nyordningen i Europa. Alfred Rosenberg tar samtidig initiativ til en sentral bekjempelse av jødedommen, noe som applauderes av møterepresentantene. (28.03.1941)

Jonas Lie og Sverre Riisnæs flyr til Berlin for å bli sendt videre til fronterfaringen som ble avtalt da Himmler var i Norge. Himmler ber dem melde seg i Bulgaria. Riisnæs, som ikke har militærfaglig bakgrunn, blir satt til å være krigskorrespondent, mens Lie skal tjenestegjøre i 1. bataljons stab under invasjon av Jugoslavia og slaget om Hellas. (28.03.1941)

Jan Mayen besettes av norske soldater igjen, etter at øya ble evakuert før årsskiftet. Det er omtrent 40 mann under ledelse av Ernst Ullring som skal opprette og forsvare en ny værstasjon. Værstasjonen er av stor betydning for sjøveiene over Atlanterhavet og senere konvoier til Arkangelsk og Murmansk. (27.03.1941)

MT Pericles av Oslo blir angrepet av italienske dvergubåter i Suda Bay på Kreta. Krysseren HMS York og et tankskip blir senket, mens Pericles blir truffet midtskips og holder på å brekke i to. Britene evakuerer senere Kreta, og Pericles tas under slep. Underveis knekker hun i to og synker. (26.03.1941)

Tyskerne holder på med planering av Rådhusplassen i Oslo og benytter samtidig anledningen til å sette opp nye skilt. (Foto: Ole M. Engelsen) (26.03.1941)

Det nærmer seg påske, og de fleste matvarebutikker beslutter å holde stengt påskeaften. Det er lang kø utenfor Østbanestasjonen i Oslo for å sikre seg billetter til påsketogene. Mange står også i kø utenfor Skiforeningens kontor for å sikre seg overnattingsplass på foreningens hytter i Oslomarka i påsken. (26.03.1941)

Redaktør Peder Holt sier opp sin stilling som redaktør og forretningsfører i «Finnmarken». Han har bedt om å få fratre i begynnelsen av april, fordi han ikke vil underskrive en lojalitetserklæring overfor okkupasjonsmakten og NS-styret. Han fratrer også alle andre offentlige verv. (26.03.1941)

DS Borgund har gått fra Reykjavik på vei mot Skottland. Siden ser ingen tegn til skipet eller de 13 om bord. 11 nordmenn og to islendinger forsvinner. Det antas i ettertid at skipet er senket av tyske bombefly. (26.03.1941)

Tobakkfabrikkene lanserer nå pakninger på 25 gram pipetobakk, mens man tidligere kun hadde 50 grams pakninger. Årsaken er at mange mindre fabrikker mangler råstoff. (26.03.1941)

Haugesund Telefonselskap får apparater for automatisk telefonvarsling av flyalarm. Til å begynne med installeres det 20 linjer til større bedrifter, og varslingen fungerer bra. (26.03.1941)