Tiltak mot jødene bærer foreløpig preg av enkeltaksjoner. Utenom propaganda mot jøder i NS-organet Fritt Folk, blir enkeltaksjoner mot butikker og organisasjoner utført av hirden. Dette får ofte negative etterspill i pressen, og i en pressemelding i dag forbyr NS-ledelsen slike individuelle aksjoner. Jøder blir likevel enkeltvis arrestert av Gestapo. Jødiske flyktninger som kom til Norge på 30-tallet er spesielt utsatt. (04.06.1941)

Det har vært varmt i det siste, og det er isgang ved Atnbrua i Stor-Elvdal i Hedmark. (04.06.1941)

Den norske 6000-tonneren Sysla, som tyskerne brukte som hjelpeskip for slagskipet Bismarck, blir senket av britiske kryssere. Et annet tidligere norsk hjelpeskip, Kongsfjord, blir senket av egen besetning for ikke å falle i britenes hender. (04.06.1941)

NS har avsluttet sitt pinsestevne i Borre. Der har også Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF) deltatt, med avdelingene Småhirden for jenter i alderen 10-14 år, Jentehirden for jenter mellom 14 og 18, Guttehirden for gutter 10-14 og Unghirden for gutter fra 14-18 år. På stevnet har de hatt sang, foredrag og annen møtevirksomhet. (04.06.1941)

Utbyggingen av Milorg har kommet godt i gang. Det er knyttet kontakt mellom illegale grupper over hele Sør-Norge, og også noen i Nord-Norge. Anslagsvis 20-25 000 mann er vervet, riktignok er mange av dem «papirsoldater». Våpen er mangelvare, og gruppene har ennå ikke fått skikkelig trening. (04.06.1941)