På tampen av august er 19 864 personer utskrevet til «krigsviktig arbeide», etter reglene i lov om nasjonal arbeidsinnsats, opplyser Fritt Folk. (31.08.1943)

Det avsløres at en Oslo-butikk i halvannet år har drevet svartebørshandel med både rasjonerte og ikke-rasjonerte varer. Butikkens eier er en kvinne på 80 år. Store mengder egg, kjøtt, smør, brennevin og tobakk har blitt omsatt for svært høye priser. (31.08.1943)

Fakultetene ved Universitetet i Oslo mottar nytt opptaksreglement fra rektor Adolf Hoel. Nå skal ikke lenger bare artiumkarakterer telle ved opptak, men rektor må «også ta hensyn til andre ting som han under de forhåndenværende omstendigheter finner må veie ved uttakingen av studenter». De fleste ansatte, med unntak av NS-medlemmer, mener dette innebærer en adgangsbegrensning ut fra politiske kriterier. Dermed er en ny universitetsstrid i gang. (31.08.1943)

Politiet i Bergen arbeider med en stor svartebørssak: 2000 kilo tran er omsatt ulovlig, og et tilsvarende kvantum var på vei inn til en kai i Bergen da politiet grep inn. (30.08.1943)

I en hule i fjellsiden på Arnøy tar Ingolf Aspås, Jørghild Lovise Jørgensen og russeren Volodyna Omsk sine liv etter å ha blitt angrepet av tyske soldater med håndgranater og flammekastere. De tre har i flere måneder sendt viktige meldinger om skipsfart, artilleristillinger og troppeforflytninger til Murmansk. 22 tyskere ligger døde igjen i skråningen etter kampen. Senere på høsten blir åtte menn fra Arnøy skutt for å ha «forsømt sin angiverplikt» overfor tyskerne. Ytterligere 16 menn og kvinner blir dømt til tukthus. (28.08.1943)

Tre menn er tiltalt for å ha stjålet 166 tønner sild til en verdi av 17 000 kroner fra Oslos sildelager. (27.08.1943)

Prisdirektoratet har fastsatt nye priser for norskavlede tobakkplanter: Produsenten kan ikke forlange mer enn 80 øre per kilo. Plantene må være fri for smuss og fuktighet på overflaten. For varer som ikke tilfredsstiller kravet, skal prisen reduseres med minst 15 øre per kilo. (27.08.1943)

Norsk kommando blir heist på den britiske flåtejageren HMS Success, og den blir omdøpt til KNM Stord. Skule Storheill fra Brønnøysund blir skipssjef, og han får med seg et marinepersonell på 232 personer. Hovedoppgaven blir å eskortere Russlands-konvoiene, også kalt «selvmordskonvoiene», til Murmansk. (26.08.1943)

Etter en kritisk dårlig periode fra mai 1942 og frem til nå, med hyppig bruk av straffeeksersis og mishandling, blir det et regimeskifte på Falstad; forholdene blir langt bedre enn de har vært hittil, ifølge mange tidsvitner. Flere av fangevokterne får sågar gode skussmål fra de innsatte. Én av fangene skriver i sine memoarer:

(26.08.1943)

Det kunngjøres en ny lov som gjør det lettere å innkalle væpnede hirdavdelinger på kort varsel. (25.08.1943)

Hans B. Clifton, som ble sluppet over Skibergfjell for noen dager siden, tester radiosenderen Njord. Han får kontakt med London på første forsøk. Etter hvert oppretter han flere sendebaser, slik at han alltid har et sted å sende fra. Kontakt med London har han mellom to og åtte ganger hver dag, avhengig av hvor mye informasjon om skipstrafikk og tysk aktivitet han fremskaffer. (25.08.1943)

Blant offiserene som er internert etter arrestasjonene for noen dager siden, er også oberstløytnant Lohne, medlem av Milorgs råd. Jens Chr. Hauge har i praksis allerede overtatt hans plass i rådet, og oppfattes nå som den ubestridte lederen av Milorg. (25.08.1943)

Folk bytter det utroligste: Det er stor trafikk til byttesentralene, og på disken ligger fem registerbøker med forslag til bytte av blant annet klær, sko, inventar, mat, kunst, bøker og sportsartikler. Det mest ettertraktede er sykkelen. Én byr to favner ved for en herresykkel, mens en annen byr to vielsesringer for en damesykkel. (25.08.1943)

Etter avdukingen av Monolitten i Vigelandsparken, melder det seg en bekymring blant de tusener av besøkende som har bivånet kunstverket de siste dagene: Lynnedslag. «Den er jo det høyeste punkt i vid omkrets, og ifølge en utbredt forestilling skulde det være nok til å trekke lynet til seg», skriver Aftenposten. En ekspert beroliger imidlertid folket: «I Oslos massebebyggelse i kobbertak o.l., har lynene et meget mere nærliggende nedslagsfelt, så der skulde ikke være noen fare for Monolitten», sier han til avisen. (Faksimile: Aftenposten arkiv) (25.08.1943)

Stortyven Hilmar Lundin, med kallenavnet «Den ensomme ulv», blir arrestert på Vestkanten etter å ha vært skygget i flere dager. Han rømte tidligere fra soning på åtte års fengsel og er mistenkt for å ha plyndret omtrent 200 leiligheter i Oslo det siste året. (25.08.1943)

Norske bombefly deltar i en storstilt bombing av Berlin. Byen er imidlertid sterkt beskyttet av luftvern; hovedmengden av bombene faller langt fra målene, og 58 tunge bombefly vender ikke hjem, av dem flere med norske besetninger. (24.08.1943)

En 25-årig hushjelp omkommer under bærplukking i Ballangen når hun kommer inn i et minefelt som tyskerne har anlagt ved festningsanlegget på Saltvik gård. (23.08.1943)

Hirdtropper fra 7. Regiment Viking, som har vært på noen dagers utdannelse i Holmestrand, marsjerer gjennom Oslo. Tilskuerne kan se at Hirden har fått våpen, noe som er nytt. (23.08.1943)

Agent og torturist i Rinnanbanden, Arild Hjulstad Østby, dreper 22 år gamle Ruth Haarstad i Bymarka i Trondheim. Etterpå forgriper han seg seksuelt på henne. Østby blir henrettet av tyskerne i september; grunnlaget er flere voldtektsepisoder, ett drap og ulovlig våpeninnehav. (22.08.1943)