MT Kongsgaard av Stavanger blir torpedert og skadet av den tyske ubåten U-564 sør for Island. Skipet føres inn til Belfast for reparasjon av et stort hull i siden. (27.06.1941)

NS- og hirdmedlem Peder Lind-Solstad, som også er statens presseleder for Troms og Finnmark, har et innlegg i Harstad Tidende med tittel «Den nasjonalsosialistiske sosialpolitikk», der han forherliger det nasjonalsosialistiske Tyskland og gir propagandistisk støtte til NS og tyskerne. (27.06.1941)

Som en del av det tyske eutanasiprogrammet, der psykisk utviklingshemma personer blir tatt av dage, er rundt 269 personer drept i Sachsenhausen denne måneden. De første nordmenn ankom leiren i august, men ble sendt tilbake til Norge. Imidlertid har flere nordmenn kommet til denne våren. Nordmenn blir regelmessig sendt til Sachsenhausen framover. (27.06.1941)

Det blir kunngjort ekstratildeling av koks til husstander i Oslo, Drammen, Egersund, Sandnes, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim, samt en del kystdistrikter i Sogn og Fjordane. Ekstratildelingen er fem hektoliter per husstand. (27.06.1941)

Folk går på fjelltur under okkupasjonstiden også. Her er noen på tur til Sølen (1755 moh.) i Rendalen. (26.06.1941)

De fleste i Nationaltheatrets styre blir arrestert av tysk og norsk politi. Dette skjer etter at kravet om lisens er avvist av 17 mot 15 stemmer. Lisensen krever at teatrene må ha godkjennelse fra departementet for sin virksomhet. Gulbrand Lunde går inn i salen ledsaget av politiet og leser opp arrestordren på styreformann Harald Grieg (bildet), styremedlemmer Francis Bull og J. Sejersted samt representantskapets formann Jens P. Heyerdahl. De to NS-medlemmene i styret ansetter en NS-mann som ny teatersjef. (26.06.1941)

Politigeneral Walter Stahlecker tar initiativ til at mer enn 1000 jøder slås i hjel med køller av litauiske kollaboratører i Kaunas. Stahlecker beskriver massakren som «en selvrensende aksjon» for litauere. (25.06.1941)

Den svenske regjeringen annonserer at de vil tillate tyskerne å flytte opptil én troppedivisjon om gangen fra Norge gjennom Sverige til Finland. De uttaler: «Vårt hovedmål er å beholde vår frihet og nøytralitet, og regjeringen kom derfor til den konklusjon at eneste måte å beholde dette på er å akseptere det finsk-tyske kravet». (25.06.1941)

Trebunnsko for damer og piker blir rasjonert, de har hittil vært unntatt rasjonering. Damer og piker kan også få kjøpt et par sandaler eller sandaletter hvor overdelen består av remmer, bånd eller flettinger. I stedet for disse sandalene kan man kjøpe et par trebunnsko. (25.06.1941)

Ny rasjon på sirup: 200 gram. De som har tilleggskort på kaffe, får 300 gram. (25.06.1941)

Sovjetiske fly bomber Helsinki, og Finland erklærer krigstilstand mellom Finland og Sovjetunionen. Krigen kalles fortsettelseskrigen, da den er en fortsettelse av vinterkrigen i 1939 og 1940. (25.06.1941)

Tyskerne gjenerobrer den polske byen Jedwabne, med en jødisk befolkning på rundt 1600 personer. Bare syv av jødene kommer til å overleve, etter at byens egen befolkning den 10. juli slakter ned jødene og brenner over 1000 av dem i en låve, dels på grunn av antisemittisme og dels grunnet press fra tyske soldater. (24.06.1941)

Ronald Fangen, arrestert i november i fjor, blir løslatt etter at forfatterkollega Knut Hamsun griper inn overfor rikskommissær Terboven. Fangen (bildet) kjøres hjem til Dusgård av tyskerne. (24.06.1941)

MS Vigrid av Tønsberg/Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra New Orleans til Manchester. I tillegg til mannskapet er også ti amerikanske Røde Kors-søstre om bord. 27 av 47 om bord omkommer. (24.06.1941)

MS Soløy av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Bermuda til Hull med hvete. Alle 32 om bord overlever og blir plukket opp av et britisk skip. (24.06.1941)

Etter Tysklands angrep på Sovjetunionen har Finnmark blitt involvert i verdenskrigens nordfront. Tyske styrker har gått fra Finnmark gjennom Peisen for å delta i angrepet mot øst. Dette skal vise seg å bli skjebnesvangert for mange byer i Finnmark som får lide for mange sovjetiske bombeangrep gjennom krigen. (24.06.1941)

Flyalarmen går i Vardø. Det kommer sovjetiske Tupolev SB-2-fly over byen med kurs fra nord mot sør. En del bomber kastes over Vårberget, men ingen sivil skade. Tyskerne besvarer ilden med konstant ildgivning. (24.06.1941)

Sabotasjeorganisasjonen Osvald-gruppa, som stort sett har forholdt seg stille siden Tyskland og Sovjet undertegnet en ikke-angrepspakt i 1939, blir aktiv igjen etter at tyskerne har angrepet Sovjet. Asbjørn Sunde er leder, og det finnes grupper i Oslo, Bergen og Narvik. Gruppa har allerede før krigen utført sabotasje mot fascistiske staters skipsfart. (24.06.1941)

MB Lill forlater Vestlandet mot Storbritannia med 14 personer om bord, blant dem tre kvinner. Kjærestene til Aud Herfjord og Else Marie Wartdal har reist i forveien tidligere i vår, og planen er å holde dobbeltbryllup når damene kommer fram. Båten får motorskade på vei over, så den må sette seil. Reisen varer i seks døgn og er organisert av Sverre Nielsen-gruppa. (24.06.1941)