BAKGRUNN: Jøder med norsk statsborgerskap har drøyd lenger enn jøder uten statsborgerskap med å flykte fra landet, trolig fordi utenlandske jøder har mer konkrete erfaringer med jødeforfølgelse før krigen. De norske jødene har en del flere bindinger i form av blant annet eiendom og forretninger, og svenske myndigheter er i utgangspunktet lite villige til å ta imot jøder som ikke blir definert som politiske flyktninger. Det er også en viss frykt for at Sverige vil bli trukket inn i krigen og okkupert, slik at det ikke vil være noe tryggere sted, samtidig som en frykt for hva som vil skje med gjenværende familiemedlemmer hindrer mange fra å flykte. (29.06.1941)