Hitler kommer med en førerforordning som åpner for at alle menn i tysk tjeneste kan søke om å få innvilget ekteskap med blant annet norske kvinner. For å kunne inngå et norsk-tysk ekteskap må de forlovede levere en ekteskapssøknad til tyske myndigheter. (28.02.1941)

Det forlanges nå at alle menighetsblader skal underlegges sensur. Dette faller ikke i god jord hos domprosten i Bergen, som svarer kontant at alle blader i Bergens-området stoppes hvis så skjer. (28.02.1941)

Det selges ikke lenger bensin til privatbiler, og drosjebiler vil fra 1. mars kun få 25 liter bensin per måned. Drosjer med gassgenerator må ikke foreta lystkjøring, heter det. (28.02.1941)

Tyskerne kunngjør i Langesund blad at de skal ha en skyteøvelse med skarpskyting mot mål ute på isen, syd for Langesund. Det blir advart med at det vil bli store hull i isen som kan være farlige for folk. Feltkanonene er plassert på et område vest for Sosietetsbygningen ved Langesund Bad. Avdelingen som utfører øvelsen er en tysk feltartilleriavdeling ledet av major Lutken. (27.02.1941)

Fra Narvik meldes det om kjempesalg av grammofoner og plater. Én forretning har solgt 30 grammofoner på én dag og kunne solgt 100 dersom den kunne skaffet flere plater. (27.02.1941)

Den norske tankeren MT Sandefjord, som ble kapret 18. januar, har kommet til Frankrike med 1000 tonn råolje. Skipet blir omdøpt til Monsun og presses inn i tysk tjeneste. (27.02.1941)

Kong Haakon er i Kingston House i London for å ha samtaler med statsministeren, utenriksministeren og finansministeren. Noen har antydet at kongen må forberede seg på å personlig overta den politiske makten når han kommer hjem. Han frykter at også enkelte i Norge har samme tanke, så han presiserer at han ikke ønsker å drive politikk for egen regning, men ønsker som før å være en konstitusjonell konge. (27.02.1941)

MS Borgland av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-47, på reise fra Liverpool til Ghana. Alle 32 ombord overlever og blir plukket opp av HMS Pimpernel. Borgland var i ballast, med seks fly som dekklast. (26.02.1941)

En tomotors Messerschmitt styrter på Bogafjell ved Sandnes. Kompisene Realf Austrått og Knut Sæland løper opp til flyet før tyskerne rekker å komme. Det er rester etter både fly og flygere på bakken og i trærne, og Realf sikrer seg det eneste som er helt etter styrten; et armbåndskompass. (26.02.1941)

Moritz Rabinowitz, arrestert i desember, blir overført fra Stavanger Kretsfengsel til Møllergata 19. Han har lenge vært tydelig kritisk til nazistene, og skrev i en bok fra 1933: «Nogen særlig glede av jødeforfølgelsene vil Hitler ikke opleve. […] Selv Hitler er ikke istand til å stanse utviklingen og kulturens fremgang.» (26.02.1941)

En rekke restauranter i Oslo innfører «fiskedag-system»: Faste dager med servering av kun fisk i ulike tilberedninger. Tilførslene av fisk er ennå gode. (26.02.1941)

Tyskerne er tidlig klar over at det foregår utstrakt illegal virksomhet i Bergens-området. Under opprullinger i Bergen dukker navnet Roald Alvær stadig opp. Han har hjulpet til med bygging av radiosendere for kommunikasjon med England, hjulpet nordmenn på flukt og smuglet våpen. Roald blir arrestert, men klarer å rømme. Under rømningen faller han utfor et stup og blir tvunget til å oppsøke sykehus. Han blir angitt og arrestert igjen dagen etter. Han fengsles i Bergen og blir senere sendt til Tegel fengsel i Berlin. (25.02.1941)

Tyskernes slagskip Tirpitz er nå operativt. Skipet er oppkalt etter den tyske marineminister og storadmiral Alfred Freiherr von Tirpitz, og det skal jakte på allierte handelsfartøy i Nord-Atlanteren og operere mot konvoiene til Murmansk. Skipet er noe større enn søsterskipet Bismarck. (25.02.1941)

I Nord-Norge innføres rasjonering av kondensert melk. Det er planer om opprettelse av et kriselager, slik det allerede er opprettet i Bergen for blant annet melk, klippfisk, tørrfisk og saltet sild. (25.02.1941)

Vinmonopolet trenger mer brennevin og fører forhandlinger med flere av de største treforedlingsbedriftene, blant andre Union og Borregaard, om kjøp av store kvanta sulfittsprit. (25.02.1941)

I dag faller dommen i tysk krigsrett i Haugesund-saken, der 18 personer blir kjent skyldige i omfattende spionasje for fienden. Disse 18 står bak den første radiosenderen som fikk kontakt med London allerede i juni 1940. SIS i England har fått en rekke verdifulle meldinger om skipsfart, tyske tropper og befestninger. Gruppen ble sprengt ved angiveri i august. Ti blir dømt til døden (bildet), syv får tukthus og én blir frikjent. Dødsdommene blir senere omgjort til ti års tukthus, som skal sones i Tyskland. To av de sytten omkommer under oppholdet i Tyskland. (25.02.1941)

Terboven sender ut flere forordninger om dødsstraff for å yte bistand til fienden, blant andre forordningen om engelsk spionasje og forordningen om kontroll med gjester i herberger og passasjerer på skip. Han påpeker at nordmenn kommer inn under tysk straffelov fordi Norge er besatt av tyske tropper. Enhver som spionerer for fienden, sprer anti-tysk propaganda, forsøker å flykte til England eller hjelper allierte krigsfanger å rømme, vil få dødsstraff eller tukthus. Ringeakt for hakekorset regnes også blant de alvorligste forseelser. Gestapo får med disse forordningene mer ild på bålet sitt, og tortur blir mer og mer vanlig under forhør fremover. (25.02.1941)

Det norske folks leselyst har økt voldsomt utover vinteren. Mange biblioteker melder om fordobling av utlånet. Bøker er ellers ikke rasjonert, men kvaliteten på papir og innbinding synker. (24.02.1941)

MB Hugin forlater Ålesund med tolv personer ombord. Blant disse er marinekaptein Gabriel Smith og løytnant Severin Jansen, som tilhører ei Oslo-gruppe som også hjelper offiserer via Ålesund vestover til Storbritannia. Torsvik-gruppa har tatt seg av dem i Ålesund og sender dem nå videre. (24.02.1941)

DS Svein Jarl av Trondheim kommer inn i samme område som MS Benjamin Franklin ble torpedert. Et par tyske ubåter ligger her fremdeles, og Svein Jarl blir senket med hele mannskapet på 21. (23.02.1941)