Ruth Maier går kveldstur i Lillestrøm og kommer i snakk med ei «flyfille» som forteller om den tyske soldaten hun ble kjent med i går. Ruth skriver i dagboken:

(26.06.1940)

Etter tyskernes okkupasjon av Frankrike deles det ut flyveblader i England, i frykt for en tysk invasjon.

(26.06.1940)

Det er de østerrikske bergjegerne som regjerer i Harstad. De marsjerer nedover Storgata og bærer Narvikmerket i sølv på venstre overarm, et merke som viser at de har deltatt i kampene ved Narvik. Lillian Berthung forteller:

(26.06.1940)

«Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter» – med lege og professor i kirurgi, Johan Holst, som formann – samler inn humanitær hjelp til krigsskadde og de som har blitt nødlidende av krigssituasjonen i Norge. Innsamlingen vil innbringe omtrent 29 millioner kroner. Holst var sanitetssjef for de norske styrkene før kapitulasjonen. (26.06.1940)

KURIOSITET: Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, general Nikolaus von Falkenhorst, planla invasjonen av Norge og Danmark ved hjelp av Karl Baedekers reisehåndbok «Norway, Sweden and Denmark – Handbook for travellers» på over 500 sider, som han kjøpte i en bokhandel. Hitler godkjente planen.

Quisling har prøvd å overtale Rikskanselliet i Berlin til å gi ham en maktposisjon, i et forsøk på å overprøve Terbovens avgjørelser om at han ikke skal ha noen sentral posisjon i Norge. Quisling kommer ingen vei med dette. Terboven ber formelt Quisling om å trekke seg som NS-leder og heller reise til Tyskland. Quisling forsøker å protestere, men Terboven truer med å heller sette opp et alternativt tyskvennlig norsk parti dersom oppfordringen ikke blir fulgt. Dette vil i praksis være NS’ dødsstøt, og Quisling går derfor med på å forlate landet. (25.06.1940)

Stortingets presidentskap har regnet med at sammensetningen av det nye riksrådet skulle bestemmes av nordmennene og at medlemmene skulle komme fra de fire største politiske partiene. Her tar de skammelig feil. Tyskerne vil ha med noen fra Administrasjonsrådet, men også Quisling-tilhengere og andre NS-sympatisører. Særlig er det vanskelig for presidentskapet å godta Axel Stang og Jonas Lie som medlemmer av riksrådet. (25.06.1940)

25-30 mann blir arrestert av tysk politi i Bergen. Gruppen driver etterretningsvirksomhet, og flere av dem blir siktet for spionasje etter at en angiver innad i gruppen har gitt tyskerne god oversikt over hva de gjør. Tretten av dem sendes til fengsling i Oslo for å stilles for krigsrett. (25.06.1940)

Tyskerne har utbedret toglinjen ved Narvik og gjenopptar togtrafikken etter å ha sjekket linjen med befaringstog. På bildet ses LKAB damplokomotiv nr. 11 og NSBs vogn Co 683 eller 684 på Narvik stasjon den 24. juni 1940.

Samme dag som eksilregjeringen leser opp sin erklæring fra London, holder Vidkun Quisling en radiotale i NRK og hevder at Norge har blitt et «engelsk lydrike og en provins i det britisk-jødiske kapitalistiske verdenssystem» og at den pågående verdenskrigen er «jødenes hevnkrig mot Tyskland». (24.06.1940)

Eksilregjeringen sender ut en erklæring over radio fra London, der de konstaterer at den nye ordningen som forsøkes innført gjennom riksrådsforhandlinger er klart grunnlovsstridig. I kunngjøringen heter det følgende:

(24.06.1940)

Den første tyske krigsrett i Oslo dømmer en gutt til seks måneders fengsel og en skipsmegler til én måneds fengsel. Begge har fornærmet tyskere, og sistnevnte har omtalt tyske soldater som «forbrytere og gangstere». Begge var beruset i gjerningsøyeblikket. (24.06.1940)

Den britiske utenriksministeren Edward Halifax har formelle samtaler med utenriksminister Koht. Halifax stadfester at Storbritannia anerkjenner regjeringen som den eneste lovlige representant for den norske staten. Det konstitusjonelle grunnlaget for eksilregjeringen er dermed klart og uomstridt. (24.06.1940)

Rasjonering av smør og margarin innføres for hele landet og erstatter tidligere lokale bestemmelser. Rasjonen er 45 gram smør eller margarin per person per dag. (24.06.1940)

Henry Rinnan kommer i kontakt med representanter for Gestapo i Trondheim og tar på seg kartlegging av våpenlagre i Trøndelag og på Møre for 100 kroner per uke, en klekkelig betaling etter tidens forhold. (23.06.1940)

Det er jordfesting på grava til Ingvald Oppedal og Hans Eidsvik, som falt i slaget ved Gulsvik den 25. april. Johannes Oppedal forteller:

(23.06.1940)

KURIOSITET: Adolf Hitler ble i 1939 nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagsmannen Erik G. C. Brandt. Han skrev at Hitler, etter millioner av menneskers oppfatning, fortjente denne høye utmerkelsen. Imidlertid viste det seg at nominasjonen var ment som en satirisk/ironisk protest mot nominasjonen av den britiske statsministeren Neville Chamberlain. Nominasjonen ble således trukket tilbake.

I Harstad blir portforbud etter kl. 22 opphevet, det samme gjelder alkoholforbudet. Ammunisjon til jaktvåpen kan også beholdes. (22.06.1940)