Det norske handelsskipet Altair, ett av skipene i Nortraships flåte, blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-32 sør for Irland. Alle 18 ombord overlever og blir plukket opp av det spanske skipet Iparreko-Izarra. (18.06.1940)

Krigsherjede byer i Norge vil motta skadeerstatninger så snart Norges Brandkasse har fastsatt takstene i samarbeid med Krigsskadetrygden. Utbetaling kan begynne om tidligst én måned. (18.06.1940)

Sverige tillater Tyskland å frakte tyske tropper ut via Sverige, på jernbanen fra Oslo til Trelleborg. Betingelsen er at antallet nye tyske soldater inn skal tilsvare antallet som blir evakuert, slik at ingen skal kunne si at Sverige hjelper Tyskland med å forsterke frontlinjene sine. (18.06.1940)

Prisøkning på sigaretter: En tipakning øker fra 49 til 55 øre, mens større pakninger øker fra 68 til 75 øre. (18.06.1940)

Hitler gir ordre om at vaktholdet ved grensen i Øst-Finnmark skal overtas av SS. Den norske grensevakten blir oppløst. (18.06.1940)

Vernepliktig marinekaptein Roald Rye Rønning overtar som kommandant ved Vardøhus festning etter Håkon Johannesen fra Kystartilleriet. En frivillig styrke på ca. 25 mann fortsetter vakt- og beredskapstjenesten. Festningen er fremdeles en norsk militæravdeling og det norske splittflagget vaier over vollene. (18.06.1940)

Stortingets presidentskap beslutter å sende en formell henvendelse til kongen om å abdisere. Det skal formuleres et brev til kongen som skal godkjennes av Reichskommissariat Norwegen. (18.06.1940)

Rubin Langmo og Axel Kronberg har stukket fra Ålvik etter sabotasjeaksjonen og passerer to tyske vakter på Fyksesund bro. «Guten Tag, ein schønes Tag», sier de til tyskerne og sprenger et par telegrafstolper på vei vestover. (18.06.1940)