To dager etter Italias krigserklæring senker en italiensk ubåt M/T Orkanger i Middelhavet. De fleste kommer seg i livbåter, men fem omkommer. (12.06.1940)

Besetningen ved Vardøhus festning blir dimmitert etter ordre fra SK-sjefen i Tromsø. De fleste gutter som reiste for å kjempe frivillig under felttoget har kommet hjem til Vardø i natt. (12.06.1940)

Det liberale tidsskriftet Farmand blir «forbudt for bestandig», fordi redaktør Trygve Hoff kommenterer en tale av Terboven på en måte som «kan vekke mistro». Farmand er første norske presseorgan som blir totalforbudt. (12.06.1940)

Forsvarssjef og general Otto Ruge har forsøkt å demobilisere flest mulig av de norske styrkene for å unngå omfattende krigsfangenskap. Ruge går nå selv i krigsfangenskap på Grini fangeleir etter å ha nektet å signere på at han ikke vil gripe til våpen mot Tyskland igjen. Ruge ønsker å tjene som et eksempel for den norske befolkningen i holdningskampen mot okkupasjonsmakten. Hans krigsinnsats er nå over. (12.06.1940)

Rubin Langmo og Axel Kronberg, som kom fra Shetland til Gulen 30. mai, er på vei over fjellet og ned i Bordalen på Voss. De møter på tyskere for første gang. Det blir skutt, men bare med et kamera. De tyske offiserene som kommer kjørende i en Mercedes stopper og tar bilde av de pussige, norske turistene med de tunge sekkene. De vil senere få angre på at de ikke tok nordmennene til fange. (12.06.1940)

BAKGRUNN: Norges viktigste styrke er så godt som våpenløs. Det er Nortraship, handelsflåten, som er etablert i London og New York. 9. april rådet Nortraship over 1028 skip som var utenfor tysk kontroll. Regjeringen rekvirerte hele flåten 22. april, og 43 av skipene har gått tapt siden da. 29 skip er innestengt i Sverige. Flåten teller nå 985 skip og gir enorme inntekter til staten i tillegg til å bistå de allierte med transport. Nortraship har mer enn to millioner pund stående i Bank of England. Med pengebeholdningen og store inntekter fra sjøfarten, er staten så å si økonomisk selvberget. Det frie Norge i eksil kan dekke egne utgifter, holde diplomatisk representasjon og sjømannskirker i gang, betale renter og avdrag på statsgjeld og høste en stor godvilje fra de allierte gjennom handelsflåtens innsats. Gullbeholdningen fra Norges Bank holdes også under norsk kontroll. (12.06.1940)

Etter kapitulasjonen rår norsk marine over 12-14 skip, stort sett små og gamle. Hæren har ca. 700 frivillige på plass i Skottland, så godt som uten utstyr. Ca. 100 norske offiserer er i Storbritannia. Dette er utgangspunktet for styrkene utenfor landet. (12.06.1940)