“Nasjonalhjelpen til de skadelidte distrikter” – med lege og professor i kirurgi, Johan Holst, som formann – samler inn humanitær hjelp til krigsskadde og de som har blitt nødlidende av krigssituasjonen i Norge. Innsamlingen vil innbringe omtrent 29 millioner kroner. Holst var sanitetssjef for de norske styrkene før kapitulasjonen. (26.06.1940)