Presidentskapet legger fram et forslag for Dellbrügge, men det blir avvist fordi det ikke oppfyller de tyske kravene. (16.06.1940)

Høyesterettsjustitiarius Paal Berg erklærer at videre forhandlinger om en politisk nyordning må føres av «Stortingets vedkommende», altså presidentskapet. Stortinget vedtar dette. (16.06.1940)

Ordning med grenseboerbevis innføres for å kontrollere norske borgere og deres bevegelser. Dette skal vise hvem folk er og at de har lov til å oppholde seg i det området de blir kontrollert. Ordningen gjelder i første omgang områdene nær riksgrensen fra Grong i nord til Halden i sør. Skal man utenfor politidistriktet, må man ha en såkalt «passerseddel». (16.06.1940)

Terboven med følge er på reise nordpå for å inspisere den norske grensebataljonen i Sør-Varanger, før SS skal overta. På veien har han vært innom Fauske, Narvik og Skånland. Bildet viser Terbovens fly utenfor Evenskjer i Skånland 16.06.1940. (Takk til Gunnar Johnsen)

Hyreforhandlinger med Nortraship starter i London, etter at sjømannsorganisasjonene argumenterer med at det eneste effektive middel for å holde på norske sjømenn vil være høyere hyrer. (16.06.1940)

Britene er i ferd med å bygge opp spesialavdelinger som skal operere i okkupert område (Special Operations Executive, SOE). Norske flygere som oppholder seg i Storbritannia skal sendes til utdanning i Canada. (16.06.1940)

Kong Haakon holder radiotale fra London, der han takker det norske folk og forklarer at han helst ville blitt i landet for å dele «disse jerntunge tider» med sitt folk. Han forsikrer også at motstanden skal opprettholdes utenfra. Hør talen: https://www.nrk.no/embed/PS*4757

(16.06.1940)