Samme dag som eksilregjeringen leser opp sin erklæring fra London, holder Vidkun Quisling en radiotale i NRK og hevder at Norge har blitt et “engelsk lydrike og en provins i det britisk-jødiske kapitalistiske verdenssystem” og at den pågående verdenskrigen er “jødenes hevnkrig mot Tyskland”. (24.06.1940)