Samme dag som eksilregjeringen leser opp sin erklæring fra London, holder Vidkun Quisling en radiotale i NRK og hevder at Norge har blitt et «engelsk lydrike og en provins i det britisk-jødiske kapitalistiske verdenssystem» og at den pågående verdenskrigen er «jødenes hevnkrig mot Tyskland». (24.06.1940)