Det er jordfesting på grava til Ingvald Oppedal og Hans Eidsvik, som falt i slaget ved Gulsvik den 25. april. Johannes Oppedal forteller:

(23.06.1940)