Dellbrügge nekter å etterkomme forslaget om kongens stilling. Stortingets presidentskap blir derfor enige om å spørre kongen om han er villig til å abdisere. (17.06.1940)

Presidentskapet går med på alle punkter Dellbrügge har foreslått, med unntak av at kongen skal abdisere. De foreslår at kongens stilling heller skal avgjøres «etter fredsslutningen». (17.06.1940)

Hans Dellbrügge foreslår for Stortingets presidentskap at Elverumsfullmakten skal oppheves, regjeringen avsettes, at kongen skal abdisere og at det skal opprettes et riksråd. (17.06.1940)

Kommunistpartiets organ Arbeideren angriper regjeringen og kongen og krever et nytt statsstyre – «en regjering beredt til å slutte fred med Tyskland». (17.06.1940)

Tysk soldat gjør nazihilsen til en fallen kollega på den tyske krigskirkegården på Ekeberg i Oslo. (17.06.1940)

Rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik blir sprengt i den første sabotasjeaksjon på norsk jord under okkupasjonen. Sprengningen er delvis vellykket; rørgaten blir brutt, men vannet stanser automatisk slik at kraftstasjonen ikke får noen skader. Sabotørgruppen med Rubin Langmo i spissen drar tilbake til Shetland for å dele sine erfaringer med andre nordmenn som er villige til å delta i sabotasjeaksjoner. (17.06.1940)