KURIOSITET: Øverstkommanderende for de tyske styrkene i Norge, general Nikolaus von Falkenhorst, planla invasjonen av Norge og Danmark ved hjelp av Karl Baedekers reisehåndbok «Norway, Sweden and Denmark – Handbook for travellers» på over 500 sider, som han kjøpte i en bokhandel. Hitler godkjente planen.

Quisling har prøvd å overtale Rikskanselliet i Berlin til å gi ham en maktposisjon, i et forsøk på å overprøve Terbovens avgjørelser om at han ikke skal ha noen sentral posisjon i Norge. Quisling kommer ingen vei med dette. Terboven ber formelt Quisling om å trekke seg som NS-leder og heller reise til Tyskland. Quisling forsøker å protestere, men Terboven truer med å heller sette opp et alternativt tyskvennlig norsk parti dersom oppfordringen ikke blir fulgt. Dette vil i praksis være NS’ dødsstøt, og Quisling går derfor med på å forlate landet. (25.06.1940)

Stortingets presidentskap har regnet med at sammensetningen av det nye riksrådet skulle bestemmes av nordmennene og at medlemmene skulle komme fra de fire største politiske partiene. Her tar de skammelig feil. Tyskerne vil ha med noen fra Administrasjonsrådet, men også Quisling-tilhengere og andre NS-sympatisører. Særlig er det vanskelig for presidentskapet å godta Axel Stang og Jonas Lie som medlemmer av riksrådet. (25.06.1940)

25-30 mann blir arrestert av tysk politi i Bergen. Gruppen driver etterretningsvirksomhet, og flere av dem blir siktet for spionasje etter at en angiver innad i gruppen har gitt tyskerne god oversikt over hva de gjør. Tretten av dem sendes til fengsling i Oslo for å stilles for krigsrett. (25.06.1940)