De tyske ubåtene U-30 og U-32 torpederer og senker lasteskipet Randsfjord og tankskipet Eli Knudsen. Fire personer blir drept og totalt 66 reddes opp av sjøen av britiske skip. (22.06.1940)

Det er avgjort at det ikke blir tillatt å brenne sankthansbål eller å bruke fyrverkeri, av hensyn til tørken. (22.06.1940)

SS-Obergruppenführer Wilhelm Rediess utnevnes til øverste SS-politisjef i Norge. Hans sjef er Heinrich Himmler, og han blir en av Terbovens viktigste medarbeidere. Rediess etterfølger Fritz Weitzel, som har omkommet under et flyangrep i Düsseldorf. (22.06.1940)

Det er forhandlet frem en avtale om salg av norsk hermetikk til Tyskland, til en verdi av 25-30 millioner kroner. Dette er den største handelen i hermetikkindustriens historie. Hermetikken består av sild og brisling. (22.06.1940)

Britenes spesialavdeling som jobber for motstand i okkuperte områder, SOE, får Martin Linge som kontaktmann når partene møtes til et planleggingsmøte ved det nyopprettede norske Etterretningskontoret i London. Det skal bygges opp et kompani som skal utføre motstandsarbeid på norsk jord. (22.06.1940)

Gullbeholdningen, som er oppbevart i Bank of England siden 29. mai, skal sendes med konvoier til USA og Canada. Linjeskipet Ida Bakke forlater Liverpool med kurs for Canada, med deler av gullbeholdningen ombord. Det er et fåtall av besetningen som vet hva tønnene ombord inneholder. Direktøren i Nortraship, Øivind Lorentzen, og Ingvald Haugen fra Norsk Sjømannsforbund er blant passasjerene. (22.06.1940)

Ruth Maier, en jøde hjemmehørende på Lillestrøm, er på bytur i Oslo. Hun sitter på brygga og leser Jakob Wassermann når en tysk soldat henvender seg. Hun skriver:

(22.06.1940)

Seks ålesundsungdommer, Karl Johan Aarsæther, Arthur Johansen, Rolf Ellingsen, Borge Løvoll, Ivar Krohn Dale og Thor Alvik blir ilagt åtte dagers arrest og seks måneders forbud mot å oppsøke kaféer etter å ha fornærmet tyske militære på Løvenvold Kafé. (21.06.1940)

Nortraship sender ut ordre fra London om at alle norske skip på vei til Frankrike må søke engelsk havn, fordi Frankrike er okkupert og har kapitulert. (21.06.1940)

Årsaken til mangel på sykler er ganske klar: Det er strenge restriksjoner på bilkjøring. Her fra Forsyningsdepartementets oppslag.

(21.06.1940)

NKPs avis Arbeideren krever fredsavtale med Tyskland, ny regjering og opphevelse av alliansen med England og Frankrike.

(21.06.1940)

I mai inndro politiet i Oslo, Bergen og Kristiansand radioer i jødisk eie, og nå får lensmannskontoret i Verdal beskjed om å beslaglegge jøders radioapparater. (21.06.1940)

Bergensbanen trafikkeres igjen etter opphold siden 9. april. Turen fra Oslo til Bergen tar 13 timer. (21.06.1940)

Stortingets presidentskap jobber med utformingen av brevet som skal sendes til kongen med spørsmål om han vil abdisere. Utkastet inneholder detaljer om forhandlingene som har pågått med tyskerne, men tyskerne forkaster utkastet og presiserer at brevet skal være “kort og fyndig”. (21.06.1940)

(Bildet: Stortingets presidentskap 1940)

Det nærmer seg sankthansaften, og Aftenposten presiserer at det ikke er tillatt å brenne bål etter kl. 22 på grunn av blendingsforskriftene. Det advares også om at det er farlig å feire sankthanskvelden med bål på grunn av tørken i Oslo-området.

(20.06.1940. Faksimile: Aftenposten arkiv.)

I “Norwegian Reception Camp” i Dumfries i Skottland har omtrent 500 norske menn og kvinner meldt seg til frivillig krigstjeneste. Mange er uniformert, og det er fraktet noe tyngre utstyr fra Norge, deriblant mitraljøser og artilleri. (20.06.1940)

Sportsbutikker i Oslo melder om stor etterspørsel etter sykler. Lagrene er tømt, og publikum må regne med ventetid på 14 dager. (20.06.1940)

Norske krigsfanger og andre militære som befinner seg på sykehus, i skoler eller liknende får beskjed om å innlevere militært utstyr som har tilhørt tyske og norske falne og sårede. Det skal skje innen 25. juni. (20.06.1940)

Krysseren Admiral Hipper og slagskipet Gneisenau forlater Trondheim havn for oppdrag i islandske farvann. Den britiske ubåten HMS Clyde oppdager Gneisenau og fyrer av en torpedo som gjør at skipet må returnere til Trondheim for reparasjoner. (20.06.1940)

Parallelt med sjømannsorganisasjonenes generelle hyreforhandlinger presser britene på for å harmonisere hyrer for britiske og norske sjøfolk, slik at de norske ikke tjener mer enn de britiske. En avtale om reduserte hyrer for norske sjøfolk er signert, til tross for at norske sjøfolk i USA mønstrer av. Mellomlegget skal plasseres i et fond som skal betales ut etter krigen. (20.06.1940)