Luster tobakksdyrkelag i Sogn selger 5000 kilo «heimeavla» tobakk til en tobakkshandler i Stavanger. I Luster har de fortsatt opptil 25 000 kilo tobakk på lager. (03.06.1940)

Alliert tilbaketrekning fra Narvik pågår for fullt. Omtrent 26 000 britiske mann evakuerer. Britiske destroyere og norske fiskebåter frakter troppene ut til seks ventende troppetransportskip. (03.06.1940)