Politiske fanger og polske motstandsfolk ankommer Auschwitz og utgjør den første store fangetransporten til leiren. Leiren ble opprettet i januar og består av omtrent 20 bygninger. Rudolf Höss er øverstkommanderende. (14.06.1940)

Norges Industriforbund sender ut en redegjørelse fra Regjeringsadvokaten om at norske borgere gjerne kan skrive kontrakter med okkupasjonsmakten. (14.06.1940)