Henry Rinnan kommer i kontakt med representanter for Gestapo i Trondheim og tar på seg kartlegging av våpenlagre i Trøndelag og på Møre for 100 kroner per uke, en klekkelig betaling etter tidens forhold. (23.06.1940)

Det er jordfesting på grava til Ingvald Oppedal og Hans Eidsvik, som falt i slaget ved Gulsvik den 25. april. Johannes Oppedal forteller:

(23.06.1940)